Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Polityka cookies. Akceptuj


corporate

Supply Chain Event Management (SCEM)

System powiadamiania o zdarzeniach bazujący na dostosowywanym i zaawansowanym monitorowaniu oraz łatwej konfiguracji

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Dostęp do szczegółowych informacji o zdarzeniach w łańcuchu logistycznym, aby umożliwić śledzenie procesów odbywających się w magazynie

Główne zalety:

 • Kompleksowa kontrola zobowiązań podjętych przez dostawców.
 • Kontrola gwarancji wysyłki na czas do klientów.
 • Podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w celu rozwiązania problemów związanych z łańcuchem dostaw i logistyką.
 • Skuteczna reakcja na ewentualne obniżenie jakości produktu.
 • Możliwość podejmowania przez zespół logistyczny świadomych decyzji dotyczących zamówień dzięki znajomości wszystkich zdarzeń w łańcuchu dostaw.
 • Możliwość podejmowania odpowiednich działań przez punkty sprzedaży dzięki podglądowi statusu przygotowań i opóźnień.

Najważniejsze funkcje systemu Supply Chain Event Management (SCEM):

 • Zarządzanie powiadomieniami i ich klasyfikacja.
 • Subskrypcja użytkowników na otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach.
 • Otrzymywanie powiadomień za pomocą poczty elektronicznej lub w formie wiadomości w interfejsie użytkownika.
 • Konfiguracja formatu i treści wiadomości wysyłanej przy każdym powiadomieniu o zdarzeniu. Dostęp do wiadomości z poziomu ekranu interfejsu użytkownika.
 • Zarządzanie harmonogramami i trybem powiadamiania o alertach według użytkowników za pomocą profili powiadomień.
 • Automatyczne reakcje systemu na powiadomienia o zdarzeniach.
 • Monitorowanie alertów powiadomień aż do ich zakończenia lub rozwiązania.
 • Eskalacja zdarzeń.
 • Automatyczne uruchamianie innych zdarzeń, jeśli alert nie zostanie odebrany lub jeśli żaden użytkownik nie jest przypisany do powiadomienia.

DLACZEGO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • earth

  50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • people

  Ponad 150-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • adaptation

  Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • graphic

  Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)