Innowacyjne oprogramowanie

01/06/2007

Otwartość na zmiany, zdolność adaptacji, elastyczność i szybkość działania, to terminy definiujące firmę XXI wieku. Dlatego też nowe oprogramowanie zarządzania magazynem (WMS) firmy Mecalux zostało stworzone z myślą o programie bardziej intuicyjnym, wizualnym i sprawniejszym, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego wysokiego poziomu wydajności i jakości.

Oprogramowanie jest instalowane szybko i sprawnie, a klient nie musi długo czekać, by w pełni wykorzystać wszystkie moŜliwości nowego centrum magazynownia. Poza tym system ułatwia wprowadzanie zmian na halach produkcyjnych, w których jest już wykorzystywany, zarównopod kątem konfiguracji jak i sprawności działania, dzięki czemu zakłócenia w wydajności produkcji są ograniczone do minimum, przy jednoczesnej pewności, że wprowadzone modyfikacje będą działały prawidłowo. Nowa wersja oprogramowania WMS firmy Mecalux to prawdziwy sprzymierzeniec w sprawnym zarządzaniu magazynem.

TAU Cerámica to pierwszy klient, który zainstalował nowe oprogramowanie w swoim zakładzie w Castellón. Instalacja składa się z trzech układnic regałowych oraz strefy składowania i kompletacji z czterema Kompletacji zamówień przystosowanymi do magazynowanego materiału ceramicznego. Główne funkcje magazynu są uzupełnione systemem owijania i etykietowania oraz komunikacji z systemem SAP.

Działamy zgodnie z zasadą, że korzystanie z najlepszych narzędzi informatycznych jest równoznaczne z podwyższeniem konkurencyjności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W myśl Zgodnie z powyższym, stworzyliśmy Centrum Rozwoju Oprogramowania. Centrum działa od roku 2000, znajduje się obecnie w Parku Technologicznym w Gijón i jest jednym z filarów naszego „rusztowania” technologicznego. Główną działalnością tego oddziału jest standardowy rozwój produktów i B+R zarówno oprogramowania typu WMS jak i kontrolnego. Oferujemy naszym klientom serwis telefoniczny czynny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, w ramach którego jesteśmy gotowi udzielić pomocy i rozwiązać wszystkie problemy informatyczne.