Automatyczne magazyny pojemnikowe

Automatyczne magazyny pojemnikowe to regały, mechanizm i oprogramowanie magazynowe w jednym. Wydajność jest zwiększona dzięki zastosowaniu zasady „produkt do operatora”.

Układnice pojemnikowe

Układnice pojemnikowe

Automatyczny magazyn pojemnikowy składa się z korytarza roboczego, w którym przemieszcza się układnica. Po obu jego stronach znajdują się regały przeznaczone do składowania pojemników lub tac.

Przenośniki pojemnikowe

Przenośniki pojemnikowe

Transport lekkich ładunków wiąże się zazwyczaj z wysokimi wymaganiami dotyczącymi funkcjonalności