Klauzule informacyjne dla kontrahentów Mecalux Sp. z o.o.


Klauzula informacyjna dla Klientów Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja przez Administratora obowiazków wynikajacych z obowiazujacych przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen, a takze realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • zawarciem i/lub wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja przez Administratora obowiazków wynikajacych z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci inni Podwykonawcy/Kontrahenci Administratora, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). W przypadku danych osobowych wykorzystywanych do marketingu bezposredniego – dane beda przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
Do góry

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e – mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji marketingu bezposredniego produktów i uslug Administratora droga pocztowa.
 3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc: podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym) oraz podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym: swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe, agencje marketingu bezposredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda do momentu zgloszenia przez Pania/Pana sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Pani/Pana danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Do góry

Klauzula informacyjna dla subskrybentów Newslettera

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • dostarczaniem Pani/Panu Newslettera, w zwiazku z udzielona przez Pania/Pana zgoda na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczen oraz tworzenie zestawien, analiz i statystyk na potrzeby wewnetrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace uslugi: archiwizacji, marketingowe, tlumaczenia, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty swiadczace uslugi prawne, podatkowe, audytowe, ubezpieczeniowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgloszenia przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofniecia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania Newslettera.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Pracownika Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Pracodawca”), adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sa w celach zwiazanych z zatrudnieniem m.in:
  • zawarciem i realizacja postanowien umowy o prace, w tym w zwiazku z koniecznoscia spelnienia przez Administratora obowiazków zwiazanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiazków zwiazanych z zabezpieczeniem spolecznym i obowiazków podatkowych);
  • wykonywaniem przez Administratora czynnosci z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczególowych, w tym zwiazanych z naliczaniem i wyplata wynagrodzen, przyznawaniem swiadczen socjalnych, realizacja swiadczen zwiazanych z opieka medyczna, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i wspólpracownikami Pracodawcy;
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawce powiazanego z realizacja powyzszych celów dotyczacych zatrudnienia, nie wynikajacych jednak wprost z umowy o prace takich jak np. dochodzenie roszczen;
  • innym niz wymienione powyzej, na które zostala wyrazona przez Pania/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie:
  • obowiazujacych przepisów prawa, w tym, Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych np. przepisów prawa podatkowego, z których wynika koniecznosc wypelnienia przez Pracodawce obowiazku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO) i/lub,
  • na podstawie zgody wyrazonej w trakcie zatrudnienia, w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Pania danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i/lub,
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy kapitalowej Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty swiadczace usluge niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty swiadczace uslugi: pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, ksiegowe, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, podmioty medyczne swiadczace uslugi zdrowotne na rzecz Pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujace pozaplacowe swiadczenia pracownicze (np. firma dostarczajaca oprogramowanie i urzadzenia do rejestracji czasu pracy) i ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres zatrudnienia, maksymalnie przez okres wynikajacy z przepisów prawa w szczególnosci prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen. Dane pozyskane na podstawie zgody sa przechowywane do czasu odwolania zgody.
 6. Ma Pani/Pan do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. W razie udzielenia przez Pania/Pana zgody, moze Pani/Pan w kazdym momencie cofnac udzielona zgode na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikajacych z przepisów prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla pracownika Mecalux Sp. z o.o. – umowa o prace – wraz z przekazaniem do Panstw Trzecich

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Pracodawca”), adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sa w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy o prace, w tym w zwiazku z koniecznoscia spelnienia przez Pracodawce obowiazków zwiazanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiazków zwiazanych z zabezpieczeniem spolecznym i obowiazków podatkowych);
  • wykonywaniem przez Pracodawce czynnosci z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczególowych, w tym zwiazanych z naliczaniem i wyplata wynagrodzen, przyznawaniem swiadczen socjalnych, realizacja swiadczen zwiazanych z opieka medyczna, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i wspólpracownikami Pracodawcy;
  • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawce powiazanego z realizacja powyzszych celów dotyczacych zatrudnienia, nie wynikajacych jednak wprost z umowy o prace ani z przepisów prawa;
  • innym niz wymienione powyzej, na które zostala wyrazona przez Pania/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie obowiazujacych przepisów Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika koniecznosc wypelnienia przez Pracodawce obowiazku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO), na podstawie zgody wyrazonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Pania danych w trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc: podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, swiadczace uslugi ksiegowe oraz podatkowe, podmioty z grupy kapitalowej Mecalux, podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty swiadczace usluge niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, audytowe, bankowe, transportowe, firmy medyczne swiadczace uslugi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujace pozaplacowe swiadczenia pracownicze i ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe moga byc przekazane do panstw trzecich na podstawie art. 45 lub 46 ust. 2 lit. c) RODO w zwiazku z realizacja przez Administratora uslugi zwiazanej z jego dzialalnoscia na terenie tego panstwa. Przekazywane dane sa zabezpieczone zgodnie z wymogami wskazanymi w RODO. Moze Pani/Pan w kazdym momencie uzyskac kopie informacji o zabezpieczeniach Pani/Pana danych osobowych przekazanych do panstw trzecich lub informacje o miejscu ich udostepnienia poprzez kontakt z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda maksymalnie przez okres wynikajacy z przepisów prawa w szczególnosci prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 7. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 9. Moze Pani/Pan w kazdym momencie cofnac zgode na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
 10. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji przez Administratora wymogów wynikajacych z przepisów prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda:
  • w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • inne dane - na podstawie zgody, która moze zostac odwolana w kazdym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych osobowych, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator bedzie przetwarzal Pani/Pana dane osobowe w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jezeli wyrazi Pani/Pan na to zgode (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która moze zostac odwolana w dowolnym czasie. Brak zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych, uniemozliwia Pani/Panu automatyczny udzial w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych. W przypadku wyrazenia zgody prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli w CV/ liscie motywacyjnym o nastepujacej tresci:
  Wyrazam zgode na przetwarzanie przez Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ulicy Wyczólkowskiego 125, moich danych osobowych zawartych w CV/liscie motywacyjnym na potrzeby przyszlych rekrutacji prowadzonych przez Mecalux Sp. z o.o.
 6. Moze Pani/Pan w kazdym momencie cofnac zgode na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofniecie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnieciem.
 7. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy kapitalowej Mecalux: (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty wspólpracujace z Administratorem w zakresie procesu rekrutacji, podmioty swiadczace usluge: niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, audytowe, Odbiorcami Pani/a danych osobowych moga byc podmioty, które uprawnione sa do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w konkretnym procesie rekrutacyjnym beda przechowywane do momentu zakonczenia procesu rekrutacji, nastepnie zostana niezwlocznie usuniete, chyba ze ich przechowywanie bedzie uzasadnione przez dluzszy okres czasu - wtedy nie dluzej niz przez 4 miesiace od zakonczenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszle rekrutacje – dane bedaprzechowywane do momentu wycofania zgody badz zgloszenia sprzeciwu, przy czym przez okres nie dluzszy niz 9 miesiecy od zakonczenia rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbedne, aby uczestniczyc w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby odbywajacej staz/ praktyke w Mecalux Sp. z o.o.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, („Administrator”), adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w zwiazku z:
  • wykonaniem umowy laczacej Pania/Pana i Administratora (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  • realizacja obowiazków prawnych spoczywajacych na Administratorze, wynikajacych z przepisów prawa np. obowiazki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit. f).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy kapitalowej Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz Kontrahenci wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty swiadczace uslugi niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, ksiegowe, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, podmioty medyczne swiadczace uslugi zdrowotne na rzecz Pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujace pozaplacowe swiadczenia pracownicze (np. firma dostarczajaca oprogramowanie i urzadzenia do rejestracji czasu pracy) i ubezpieczyciele.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres odbywania stazu/ praktyki, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia praw i roszczen.
 5. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy z Administratorem.
Do góry

Obowiazek informacyjny wzgledem pracownika / wspólpracownika Klienta/ Kontrahenta Mecalux Sp. z o.o.:

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiazujacych przepisów, niniejszym informujemy Pania / Pana jako pracownika / wspólpracownika naszego kontrahenta:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”) z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku ze wspólpraca pomiedzy Administratorem, a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy z Klientem/Kontrahentem, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich: sprostowania, usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zródlo pochodzenia danych – dane zostaly udostepnione przez Klienta/ Kontrahenta Administratora w trakcie wspólpracy lub przy nawiazywaniu wspólpracy.
 9. Kategorie odnosnych danych: imie, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.
Do góry

Obowiazek informacyjny wzgledem Pracownika/ wspólpracownika Przewoznika/ Spedytora

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiazujacych przepisów, niniejszym informujemy Pania / Pana jako pracownika / wspólpracownika naszego spedytora / przewoznika:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”) z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku ze wspólpraca pomiedzy Administratorem, a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty swiadczace uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy z Klientem/Kontrahentem, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich: sprostowania, usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zródlo pochodzenia danych – dane zostaly udostepnione przez Spedytora/ Przewoznika Administratora w trakcie wspólpracy lub przy nawiazywaniu wspólpracy.
 9. Kategorie odnosnych danych: imie, nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny pojazdu, stanowisko.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Pracownika Mecalux Sp. z o.o. na potrzeby skorzystania ze swiadczen i doplat z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych (ZFSS)

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z rozpatrzeniem i przyznaniem lub odmowa przyznania zapomogi losowej lub uzyskania swiadczenia z Zakladowego Funduszu Swiadczen.
 3. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w celu:
  • realizacji przez Administratora obowiazków wynikajacych z obowiazujacych przepisów prawa zwiazanych z dzialalnoscia socjalna wynikajaca z ZFSS, w tym np. ustawy o Zakladowym Funduszu Swiadczen Socjalnych, Regulaminie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych w Mecalux Sp. z o.o., przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen (podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc: podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupana-rynku-swiatowym), oraz podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym: swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, inne podmioty, którym udostepnienie danych jest niezbedne w celu realizacji zadan wynikajacych z ZFSS, (np. podmioty organizujace wydarzenia finansowane z ZFSS).
 5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do rozpatrzenia, przyznania i ustalenia wysokosci zapomogi losowej, swiadczenia lub doplaty z ZFSS i nastepnie przez okres wynikajacy z obowiazujacych przepisów prawa, w tym, w celu dochodzenia praw lub roszczen (np. prawa podatkowego).
 6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbedne do rozpatrzenia i skorzystania z uslug, swiadczen i doplat z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych.
Do góry

Klauzula informacyjna dla czlonków rodziny Pracownika Mecalux Sp. z o.o. oraz osób pozostajacych w innej relacji osobistej z pracownikiem Mecalux Sp. z o.o. na potrzeby skorzystania ze swiadczen i doplat z ZFSS

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Administrator moze pozyskiwac od Pani/Pana w szczególnosci nastepujace kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imie, nazwisko, adres do korespondencji), dane dotyczace sytuacji zyciowej (w tym sytuacji zdrowotnej), rodzinnej i materialnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w celu:
  • Rozpatrzenia i przyznania lub odmowy przyznania zapomogi losowej lub uzyskania swiadczenia z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych (podstawa jest ustawa o Zakladowym Funduszu Swiadczen Socjalnych w zwiazku z Regulaminem ZFSS obowiazujacym w Mecalux Sp. z o.o.),
  • realizacji przez Administratora obowiazków wynikajacych z przepisów prawa i zwiazanych z dzialalnoscia socjalna wynikajaca z ZFSS, w tym np. przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, (podstawa prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen (podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc: podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), oraz podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym: swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, inne podmioty, którym udostepnienie danych jest niezbedne w celu realizacji zadan ZFSS, (np. podmioty organizujace wydarzenia finansowane z ZFSS).
 5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny w celu rozpatrzenia, przyznania i ustalenia wysokosci zapomogi losowej, swiadczenia lub doplaty z ZFSS i nastepnie przez okres wynikajacy z obowiazujacych przepisów prawa, w szczególnosci prawa podatkowego, ubezpieczeniowego oraz zwiazanego z dochodzeniem roszczen z tego tytulu.
 6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbedne do skorzystania ze swiadczen i doplat z ZFSS.
 10. Pani/Pana dane osobowe przekazane zostaly przez Pracownika Mecalux Sp. z o.o. (Administrator), z którym jest Pan/Pani zwiazany/-a wiezami rodzinnymi badz z którym pozostaje Pani/Pan w innej relacji osobistej.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby dokonujacej zgloszenia naruszenia prawa (Sygnalista) w Mecalux Sp. z o.o.

MECALUX Sp. z o.o. (dalej: „Mecalux”, „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z RODO, Mecalux informuje osobe zglaszajaca naruszenie prawa:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku:
  • ze zgloszonymi przypadkami naruszenia prawa zgodnie z trescia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. o ochronie osób zglaszajacych naruszenia prawa Unii i tym samym, w zwiazku z koniecznoscia wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • z realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególnosci w celu podjecia srodków nastepczych niezbednych do zapobiezenia naruszeniu prawa.
 3. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufnosc Pani/Pana danych osobowych w zwiazku z otrzymanym zgloszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc wylacznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiazany do przekazania danych osobowych, przetwarzanych w zwiazku ze zgloszeniem naruszenia prawa oraz te podmioty, którym Administrator powierzyl swiadczenie uslug zwiazanych z rozpatrywaniem zgloszen naruszenia prawa, w zakresie niezbednym do swiadczenia tych uslug. Ponadto, odbiorca Pani/ Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie beda przekazywane do krajów trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do rozwiazania problemów zwiazanych ze zgloszeniem naruszenia prawa. Po zakonczeniu rozpatrywania zgloszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostana pod ochrona zgodnie z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbedne do rozpatrzenia Pani/Pana zgloszenia naruszenia prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgloszenie naruszenia prawa w Mecalux Sp. z o.o.

MECALUX Sp. z o.o. (dalej: „Mecalux”, „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z RODO:

I. Mecalux jako Administrator Danych Osobowych informuje i jednoczesnie zobowiazuje Klienta/Kontrahenta, który zobowiazuje sie w przedmiotowym zakresie, do spelnienia wobec pracowników i wspólpracowników Klienta/Kontrahenta obowiazku informacyjnego, w sytuacji kiedy Mecalux jest Administratorem ich danych osobowych w zwiazku z przeslanym zgloszeniem naruszenia prawa, zgodnie z ponizsza trescia:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”), z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku:
  • ze zgloszonymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie obowiazku prawnego wynikajacego z tresci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 pazdziernika 2019 roku w sprawie ochrony osób zglaszajacych naruszenia prawa Unii ( zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
  • z realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególnosci w celu podjecia srodków nastepczych niezbednych do zapobiezenia naruszeniu prawa (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych osobowych, zadania ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufnosc Pani/Pana danych osobowych w zwiazku z otrzymanym zgloszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorca Pani/ Pana danych osobowych moga byc wylacznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiazany do przekazania danych osobowych przetwarzanych w zwiazku ze zgloszeniem naruszenia prawa, oraz te podmioty, którym w Administrator powierzyl swiadczenie uslug zwiazanych z rozpatrywaniem zgloszen naruszenia prawa, w zakresie niezbednych do swiadczenia tych uslug. Ponadto, odbiorca Pani/ Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do krajów trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do rozwiazania problemów zwiazanych ze zgloszeniem naruszenia prawa. Po zakonczeniu rozpatrywania zgloszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostana pod ochrona zgodnie z przepisami prawa.
 9. Jezeli Pani/Pan nie przekazywal/a danych bezposrednio Administratorowi niniejszym informuje o:
  • zródle pochodzenia danych – dane zostaly podane przez Klienta/Kontrahenta w trakcie wspólpracy, w zwiazku z przeslaniem zlozonego przez Pania/ Pana zgloszenia naruszenia prawa,
  • kategorii odnosnych danych: imie, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe.

II. Mecalux informuje osobe, która nie dokonala zgloszenia naruszenia prawa, ale jej dane osobowe zostaly zamieszczone w zgloszeniu naruszenia prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach („Administrator”)., przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku:
  • ze zgloszonymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiazku prawnego wynikajacego z tresci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 pazdziernika 2019 roku w sprawie ochrony osób zglaszajacych naruszenia prawa ( zgodnie z art. 6 lit. c RODO).
  • z realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególnosci, w celu podjecia srodków niezbednych do zapobiezenia naruszeniu prawa (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych osobowych, zadania ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufnosc Pani/Pana danych osobowych w zwiazku z otrzymanym zgloszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc wylacznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiazany do przekazania danych osobowych, przetwarzanych w zwiazku ze zgloszeniem naruszenia prawa oraz te podmioty, którym Administrator powierzyl swiadczenie uslug zwiazanych z rozpatrzeniem zgloszen naruszenia prawa, w zakresie niezbednym do swiadczenia tych uslug. Ponadto, odbiorca Pani/ Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna.
 7. Pani/ Pana dane osobowe nie beda przekazywane do krajów trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do rozwiazania problemów zwiazanych ze zgloszeniem naruszenia prawa. Po zakonczeniu rozpatrywania zgloszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostana pod ochrona zgodnie z przepisami prawa.
 9. Jezeli Pani/Pan nie przekazywal/a danych bezposrednio Administratorowi niniejszym informuje o:
  • zródle pochodzenia danych – dane zostaly podane przez osobe zglaszajaca naruszenie prawa w tresci zgloszenia naruszenia prawa,
  • kategorii odnosnych danych: imie, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Sygnatariuszy zawierajacych i podpisujacych umowe w imieniu osoby prawnej

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Gliwicach, ul. Leona Wyczólkowskiego 125, 44 – 109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – dokonuje Pani/Pan czynnosci na rzecz reprezentowanego podmiotu w zwiazku z zawarciem i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do czasu wyrazenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiazan biznesowych i obowiazków prawnych ciazacych na Administratorze.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych moze skutkowac brakiem mozliwosci zawarcia umowy z Administratorem.
 8. Jezeli nie przekazywal/a Pan/Pani danych osobowych bezposrednio Administratorowi, niniejszym informuje o:
  • zródle pochodzenia danych – dane zostaly udostepnione przez Klienta/Kontrahenta Administratora, w imieniu którego Pan/Pani dziala, przy nawiazaniu lub w trakcie wspólpracy lub zostaly pozyskane z publicznie dostepnych rejestrów, w tym z Krajowego Rejestru Sadowego,
  • kategorii odnosnych danych: imie, nazwisko, dane kontaktowe, funkcja w reprezentowanym organie i/lub stanowisko.
Do góry

Klauzula informacyjna dotyczaca Monitoringu GPS

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku ze stosowaniem monitoringu GPS w wybranych pojazdach sluzbowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie:
  a) przepisów Kodeksu Pracy w zwiazku z tym, iz jest to niezbedne do zapewnienia organizacji pracy umozliwiajacej pelne wykorzystanie czasu pracy oraz wlasciwego uzytkowania udostepnionego Pani/Panu pojazdu sluzbowego ( w zw. z art. 6 ust 1 lit c RODO),
  b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarzadzanie i organizacja flota pojazdów sluzbowych, w tym, wspólpraca z organami wladzy publicznej w ramach prowadzonych postepowan (w zw. z art.. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty: dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna Administratora, podmioty dostarczajace i serwisujace urzadzenia GPS wraz z oprogramowaniem, podmioty swiadczace uslugi prawne, ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres trwania wynajmu danego pojazdu sluzbowego.
 6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pania/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbedne do korzystania z pojazdu sluzbowego.
Do góry

Klauzula informacyjna dotyczaca Monitoringu Wizyjnego

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, przy ul. Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie: zakladu produkcyjnego, parkingu, ciagów komunikacyjnych i dróg pozarowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie:
  a) przepisów Kodeksu Pracy w zwiazku z tym, iz jest to niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa pracowników i ochrony mienia ( w zw. z art. 6 ust 1 lit c RODO) i/ lub
  b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa osób, informacji oraz mienia ( w zw. z art.. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty: dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna Administratora, a takze swiadczace uslugi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym) , podmioty swiadczace uslugi prawne, ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 14 dni od momentu zarejestrowania obrazu. Ponadto, dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pania/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbedne do wejscia i przebywania na terenie obiektów Administratora.

Do góry

Mecalux Sp. z o.o.
NIP: 726-22-93-260
ul. Leona Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice
ochrona.danych@mecalux.com

Tel. +48 32 331 69 66 (0)
Fax +48 32 331 69 67
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 74934
wysokosc kapitalu zakladowego 73 381 000,00 zl

Data aktualizacji: kwiecien 2022.