Klauzule informacyjne dla kontrahentów Mecalux Sp. z o.o.


Klauzula informacyjna dla Klientów Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • zawarciem i/lub wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci inni Podwykonawcy/Kontrahenci Administratora, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). W przypadku danych osobowych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
Do góry

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e – mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora drogą pocztową.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym) oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe, agencje marketingu bezpośredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia Pani/Pana danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Do góry

Klauzula informacyjna dla subskrybentów Newslettera

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • dostarczaniem Pani/Panu Newslettera, w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługi: archiwizacji, marketingowe, tłumaczenia, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe, audytowe, ubezpieczeniowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania Newslettera.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Pracownika Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Pracodawca”), adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem m.in:
  • zawarciem i realizacją postanowień umowy o pracę, w tym w związku z koniecznością spełnienia przez Administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
  • wykonywaniem przez Administratora czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;
  • realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę takich jak np. dochodzenie roszczeń;
  • innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • obowiązujących przepisów prawa, w tym, Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych np. przepisów prawa podatkowego, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO) i/lub,
  • na podstawie zgody wyrażonej w trakcie zatrudnienia, w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i/lub,
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, podmioty medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz Pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze (np. firma dostarczająca oprogramowanie i urządzenia do rejestracji czasu pracy) i ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia, maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
 6. Ma Pani/Pan do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. W razie udzielenia przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla pracownika Mecalux Sp. z o.o. – umowa o pracę – wraz z przekazaniem do Państw Trzecich

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Pracodawca”), adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z koniecznością spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
  • wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;
  • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa;
  • innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO), na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, świadczące usługi księgowe oraz podatkowe, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, audytowe, bankowe, transportowe, firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich na podstawie art. 45 lub 46 ust. 2 lit. c) RODO w związku z realizacją przez Administratora usługi związanej z jego działalnością na terenie tego państwa. Przekazywane dane są zabezpieczone zgodnie z wymogami wskazanymi w RODO. Może Pani/Pan w każdym momencie uzyskać kopię informacji o zabezpieczeniach Pani/Pana danych osobowych przekazanych do państw trzecich lub informację o miejscu ich udostępnienia poprzez kontakt z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 9. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • inne dane - na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Brak zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych, uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli w CV/ liście motywacyjnym o następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Wyczółkowskiego 125, moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Mecalux Sp. z o.o.
 6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux: (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługę: niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, audytowe, Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w konkretnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że ich przechowywanie będzie uzasadnione przez dłuższy okres czasu - wtedy nie dłużej niż przez 4 miesiące od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – dane będąprzechowywane do momentu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu, przy czym przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby odbywającej staż/ praktykę w Mecalux Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, („Administrator”), adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
  • wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana i Administratora (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  • realizacją obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, wynikających z przepisów prawa np. obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit. f).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz Kontrahenci wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, transportowe, podmioty medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz Pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze (np. firma dostarczająca oprogramowanie i urządzenia do rejestracji czasu pracy) i ubezpieczyciele.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odbywania stażu/ praktyki, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia praw i roszczeń.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
Do góry

Obowiązek informacyjny względem pracownika / współpracownika Klienta/ Kontrahenta Mecalux Sp. z o.o.:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako pracownika / współpracownika naszego kontrahenta:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze współpracą pomiędzy Administratorem, a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy z Klientem/Kontrahentem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
 5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Źródło pochodzenia danych – dane zostały udostępnione przez Klienta/ Kontrahenta Administratora w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy.
 9. Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.
Do góry

Obowiązek informacyjny względem Pracownika/ współpracownika Przewoźnika/ Spedytora

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako pracownika / współpracownika naszego spedytora / przewoźnika:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze współpracą pomiędzy Administratorem, a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), podmioty świadczące usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy z Klientem/Kontrahentem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Źródło pochodzenia danych – dane zostały udostępnione przez Spedytora/ Przewoźnika Administratora w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy.
 9. Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny pojazdu, stanowisko.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Pracownika Mecalux Sp. z o.o. na potrzeby skorzystania ze świadczeń i dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z rozpatrzeniem i przyznaniem lub odmową przyznania zapomogi losowej lub uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością socjalną wynikającą z ZFŚS, w tym np. ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Mecalux Sp. z o.o., przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupana-rynku-swiatowym), oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, inne podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z ZFŚS, (np. podmioty organizujące wydarzenia finansowane z ZFŚS).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia, przyznania i ustalenia wysokości zapomogi losowej, świadczenia lub dopłaty z ZFŚS i następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym, w celu dochodzenia praw lub roszczeń (np. prawa podatkowego).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia i skorzystania z usług, świadczeń i dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Do góry

Klauzula informacyjna dla członków rodziny Pracownika Mecalux Sp. z o.o. oraz osób pozostających w innej relacji osobistej z pracownikiem Mecalux Sp. z o.o. na potrzeby skorzystania ze świadczeń i dopłat z ZFŚS

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Administrator może pozyskiwać od Pani/Pana w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres do korespondencji), dane dotyczące sytuacji życiowej (w tym sytuacji zdrowotnej), rodzinnej i materialnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Rozpatrzenia i przyznania lub odmowy przyznania zapomogi losowej lub uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podstawą jest ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z Regulaminem ZFŚS obowiązującym w Mecalux Sp. z o.o.),
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa i związanych z działalnością socjalną wynikającą z ZFŚS, w tym np. przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym), oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, inne podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań ZFŚS, (np. podmioty organizujące wydarzenia finansowane z ZFŚS).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu rozpatrzenia, przyznania i ustalenia wysokości zapomogi losowej, świadczenia lub dopłaty z ZFŚS i następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, ubezpieczeniowego oraz związanego z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania ze świadczeń i dopłat z ZFŚS.
 10. Pani/Pana dane osobowe przekazane zostały przez Pracownika Mecalux Sp. z o.o. (Administrator), z którym jest Pan/Pani związany/-a więzami rodzinnymi bądź z którym pozostaje Pani/Pan w innej relacji osobistej.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa (Sygnalista) w Mecalux Sp. z o.o.

MECALUX Sp. z o.o. (dalej: „Mecalux”, „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Mecalux informuje osobę zgłaszającą naruszenie prawa:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku:
  • ze zgłoszonymi przypadkami naruszenia prawa zgodnie z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i tym samym, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności w celu podjęcia środków następczych niezbędnych do zapobieżenia naruszeniu prawa.
 3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiązany do przekazania danych osobowych, przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa oraz te podmioty, którym Administrator powierzył świadczenie usług związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń naruszenia prawa, w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. Ponadto, odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozwiązania problemów związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa. Po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostaną pod ochroną zgodnie z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia naruszenia prawa.
Do góry

Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa w Mecalux Sp. z o.o.

MECALUX Sp. z o.o. (dalej: „Mecalux”, „Administrator”) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

I. Mecalux jako Administrator Danych Osobowych informuje i jednocześnie zobowiązuje Klienta/Kontrahenta, który zobowiązuje się w przedmiotowym zakresie, do spełnienia wobec pracowników i współpracowników Klienta/Kontrahenta obowiązku informacyjnego, w sytuacji kiedy Mecalux jest Administratorem ich danych osobowych w związku z przesłanym zgłoszeniem naruszenia prawa, zgodnie z poniższą treścią:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. („Administrator”), z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku:
  • ze zgłoszonymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( zgodnie z art. 6 lit. c RODO),
  • z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu podjęcia środków następczych niezbędnych do zapobieżenia naruszeniu prawa (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiązany do przekazania danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, oraz te podmioty, którym w Administrator powierzył świadczenie usług związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń naruszenia prawa, w zakresie niezbędnych do świadczenia tych usług. Ponadto, odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozwiązania problemów związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa. Po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostaną pod ochroną zgodnie z przepisami prawa.
 9. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a danych bezpośrednio Administratorowi niniejszym informuję o:
  • źródle pochodzenia danych – dane zostały podane przez Klienta/Kontrahenta w trakcie współpracy, w związku z przesłaniem złożonego przez Panią/ Pana zgłoszenia naruszenia prawa,
  • kategorii odnośnych danych: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe.

II. Mecalux informuje osobę, która nie dokonała zgłoszenia naruszenia prawa, ale jej dane osobowe zostały zamieszczone w zgłoszeniu naruszenia prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Administrator”)., przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku:
  • ze zgłoszonymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa ( zgodnie z art. 6 lit. c RODO).
  • z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności, w celu podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia naruszeniu prawa (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, w stosunku do których Administrator jest prawnie lub umownie zobowiązany do przekazania danych osobowych, przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa oraz te podmioty, którym Administrator powierzył świadczenie usług związanych z rozpatrzeniem zgłoszeń naruszenia prawa, w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. Ponadto, odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną.
 7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozwiązania problemów związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa. Po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa dane osobowe pozostaną pod ochroną zgodnie z przepisami prawa.
 9. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a danych bezpośrednio Administratorowi niniejszym informuję o:
  • źródle pochodzenia danych – dane zostały podane przez osobę zgłaszającą naruszenie prawa w treści zgłoszenia naruszenia prawa,
  • kategorii odnośnych danych: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe.
Do góry

Klauzula informacyjna dla Sygnatariuszy zawierających i podpisujących umowę w imieniu osoby prawnej

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Leona Wyczółkowskiego 125, 44 – 109 Gliwice, e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – dokonuje Pani/Pan czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu w związku z zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiązań biznesowych i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 8. Jeżeli nie przekazywał/a Pan/Pani danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, niniejszym informuję o:
  • źródle pochodzenia danych – dane zostały udostępnione przez Klienta/Kontrahenta Administratora, w imieniu którego Pan/Pani działa, przy nawiązaniu lub w trakcie współpracy lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • kategorii odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, funkcja w reprezentowanym organie i/lub stanowisko.
Do góry

Klauzula informacyjna dotycząca Monitoringu GPS

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze stosowaniem monitoringu GPS w wybranych pojazdach służbowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) przepisów Kodeksu Pracy w związku z tym, iż jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionego Pani/Panu pojazdu służbowego ( w zw. z art. 6 ust 1 lit c RODO),
  b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie i organizacja flotą pojazdów służbowych, w tym, współpraca z organami władzy publicznej w ramach prowadzonych postępowań (w zw. z art.. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną Administratora, podmioty dostarczające i serwisujące urządzenia GPS wraz z oprogramowaniem, podmioty świadczące usługi prawne, ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wynajmu danego pojazdu służbowego.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pojazdu służbowego.
Do góry

Klauzula informacyjna dotycząca Monitoringu Wizyjnego

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e-mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie: zakładu produkcyjnego, parkingu, ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) przepisów Kodeksu Pracy w związku z tym, iż jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia ( w zw. z art. 6 ust 1 lit c RODO) i/ lub
  b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji oraz mienia ( w zw. z art.. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną Administratora, a także świadczące usługi ochroniarskie, podmioty z grupy Mecalux (https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym) , podmioty świadczące usługi prawne, ubezpieczyciele.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od momentu zarejestrowania obrazu. Ponadto, dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia i przebywania na terenie obiektów Administratora.

Do góry

Mecalux Sp. z o.o.
NIP: 726-22-93-260
ul. Leona Wyczólkowskiego 125, 44-109 Gliwice
ochrona.danych@mecalux.com

Tel. +48 32 331 69 66 (0)
Fax +48 32 331 69 67
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 74934
wysokosc kapitalu zakladowego 73 381 000,00 zl

Data aktualizacji: kwiecien 2022.