Regały paletowe wjezdne (drive-in)

Regały paletowe wjezdne (drive-in)

System magazynowania akumulacyjnego do składowania produktów jednorodnych maksymalnie wykorzystujący dostępną przestrzeń magazynową.

Opis produktu

Regały wjezdne i przejezdne – idealny system składowania produktów jednorodnych o dużej liczbie palet na jednostkę asortymentową.

Regały wjezdne to prosty i dostępny system składowania akumulacyjnego pozwalający na duże zagęszczenie ładunków. Regały te tworzą korytarze, którymi wózki widłowe wjeżdżają w głąb instalacji, aby wykonać operacje odkładania lub pobierania jednostek ładunkowych. Rozwiązanie to pozwala uzyskać znaczny wzrost pojemność magazynu w porównaniu z regałami paletowymi.

Regały wjezdne są dostępne w dwóch wersjach różniących się systemem zarządzania ładunkami: regały drive-in (regały magazynowe wjezdne: jednostki ładunkowe są obsługiwane z jednego korytarza roboczego) oraz regały drive-through (regały przejezdne: palety są odkładane z jednej strony regału i pobierane z drugiej).

Regały wjezdne pozwalają zwiększyć pojemność magazynu

Regały wjezdne – zalety

  • Maksymalne wykorzystanie powierzchni: umożliwiają optymalne zagospodarowanie zarówno powierzchni, jak i wysokości magazynu, dzięki czemu oferują większą pojemność składowania w porównaniu ze zwykłymi regałami paletowymi.
  • Proste i dostępne: regały wjezdne i przejezdne to najprostszy system składowania akumulacyjnego, wymagający najmniejszych nakładów inwestycyjnych.
  • Konfigurowalne: głębokość i wysokość regałów można dostosować do wymagań klienta oraz do charakterystyki składowanych jednostek ładunkowych.
  • Jeden lub dwa korytarze obsługowe: jednostki ładunkowe można obsługiwać z jednego korytarza lub odkładać na regale z korytarza przedniego i pobierać z tylnego.
  • Elementy naprowadzające: regały drive-in Mecaluxu są wyposażone w rozwiązania ułatwiające poruszanie się wózków widłowych w korytarzach towarowych oraz poprawne odkładanie palet na regale.
  • Oszczędność zużycia energii: regały wjezdne drive-in pozwalają składować taką samą liczbę jednostek ładunkowych na znacznie mniejszej powierzchni, co przynosi korzyści finansowe wynikające z mniejszej kubatury chłodzenia.
  • Łatwe zarządzanie zapasami: w każdym korytarzu towarowym składuje się inny rodzaj produktu, co ułatwia sprawowanie kontroli nad stanem magazynowym.
  • Dla różnych rodzajów palet: magazyn wjezdny umożliwia składowanie ładunków na paletach o różnych wymiarach i wadze.
Optymalizacja powierzchni magazynu to główna zaleta regałów paletowych wjezdnych

Regały drive-in wykorzystały dostępną przestrzeń i pozwoliły nam osiągnąć znaczny wzrost pojemności magazynu

Selvafil logo
Ivan Bohigas Dyrektor Operacyjny
Selvafil
(Maçanet de la Selva, Hiszpania)

Regały wjezdne – zastosowania

Idealne do składowania dużej liczby palet przypadającej na niewiele referencji.

Regały wjezdne to najlepsze rozwiązanie dla firm zarządzających jednorodnymi produktami o dużej liczbie palet przypadającej na każdy z nich, które chcą maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, aby zwiększyć pojemność magazynu.

Magazyn wjezdny idealnie nadaje się do składowania produktów jednorodnych

Magazyny produktów o dużej jednorodności

Regały magazynowe wjezdne to doskonałe rozwiązanie do składowania niedużej liczby referencji z wieloma paletami przypadającymi na każdą z nich.

Regały wjezdne redukują koszty związane z powierzchnią logistyczną

Centra logistyczne w dużych miastach

Duże zagęszczenie ładunków na niewielkiej powierzchni sprawia, że magazyn wjezdny jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie ceny gruntu pod zabudowę są wysokie.

Regały paletowe wjezdne to system magazynowy często wykorzystywany w chłodniach i mroźniach

Magazyny z kontrolowaną temperaturą

Rozwiązanie bardzo często spotykane w chłodniach i mroźniach, w przypadku których ze względu na oszczędność energii należy maksymalnie wykorzystać powierzchnię utrzymywaną w temperaturze kontrolowanej.

Regały wjezdne umożliwiają składowanie jednostek ładunkowych zgodnie z metodą FIFO lub LIFO

Magazyny buforowe

W wersji z dwoma korytarzami roboczymi (regały przejezdne) system może pełnić funkcję magazynu pośredniego lub buforowego.

Jak działają regały wjezdne i przejezdne?

Pobieranie i odkładanie jednostek ładunkowych na regałach wjezdnych i przejezdnych

Sposób obsługi ładunków różni się w zależności od konfiguracji regału. W przypadku regałów wjezdnych operacje pobierania i odkładania są wykonywane z jednego korytarza obsługowego. Z kolei regały przejezdne są obsługiwane z dwóch różnych korytarzy.

Opinie klientów

Coca-Cola Refrescos Bandeirantes

Musieliśmy znacznie zwiększyć pojemność naszego magazynu, dlatego wybraliśmy systemy magazynowania akumulacyjnego, które pozwoliły nam osiągnąć nasz cel i poprawić organizację składowania.

Alisson Ferreira Menadżer ds. Planowania Produkcji i Logistyki
Coca-Cola Refrescos Bandeirantes
(Trinidade, Brazylia)
Global-TALKE

Zaletą regałów paletowych wjezdnych jest wykorzystanie całej dostępnej powierzchni, co umożliwia składowanie znacznie większej liczby jednostek ładunkowych. Dzięki temu systemowi zwiększyliśmy pojemność naszego magazynu o ponad 50%.

César Garraza Project Manager
Global-TALKE
(Tarragona, Hiszpania)
Caromar

Dzięki regałom wjezdnym zagęściliśmy składowane jednostki ładunkowe. Modernizacja magazynu pozwoliła nam zwiększyć pojemność składowania, dzięki czemu będziemy mogli dalej rozwijać naszą działalność.

Pablo Albertín Dyrektor ds. Logistyki
Caromar
(La Tablada, Argentyna)

Realizacje

Magazyn napojów Coca-Coli brazylijsiej firmy Refrescos Bandeirantes

Coca-Cola Refrescos Bandeirantes zwiększyła pojemność magazynu w Trindade (Goiás, Brazylia) dzięki dwóm rozwiązaniom akumulacyjnym Mecaluxu: regałom wjezdnym (drive-in) oraz regałom z systemem Pallet Shuttle, wyposażonymi w przepływowe tunele kompletacyjne przyspieszające przygotowywanie zamówień. Czytaj więcej

Magazyn napojów Coca-Coli brazylijsiej firmy Refrescos Bandeirantes

Regały wjezdne Mecaluxu dowiodły swojej wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne w zakładzie producenta mrożonek owocowych i warzywnych Alifrut w Quilicura (Chile)

Przykład antysejsmicznych regałów wjezdnych w magazynie firmy Alifrut w Chile, które zostały dostarczone przez Mecalux, i inne przykłady systemów magazynowych. Czytaj więcej

Regały wjezdne Mecaluxu dowiodły swojej wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne w zakładzie producenta mrożonek owocowych i warzywnych Alifrut w Quilicura (Chile)

INCASA zwiększa pojemność swojego magazynu środków czystości

Przykład realizacji, w której Mecalux zamontował regały wjezdne w barcelońskim magazynie firmy INCASA, producenta środków czystości i higieny osobistej. System ten maksymalnie wykorzystuje dostępną powierzchnie, zapewniając miejsce dla ponad 4800 palet. Czytaj więcej

INCASA zwiększa pojemność swojego magazynu środków czystości
Więcej realizacji

Regały wjezdne – elementy składowe

Regały magazynowe wjezdne Mecaluxu wyróżnia dbałość o najwyższą jakość wykonania wszystkich elementów wchodzących w skład tego systemu. Elementy najbardziej narażone na zużycie i korozję są poddawane procesowi malowania kataforetycznego.

Konstrukcja regałów wjezdnych składa się z zespołu ram, które stanowią podporę pionową dla całego systemu oraz tworzą wewnętrzne korytarze towarowe wyposażone w szyny, czyli profile poziome, na których spoczywają jednostki ładunkowe.

Regały wjezdne Mecaluxu są wyposażone w elementy (niektóre opcjonalne) zwiększające bezpieczeństwo instalacji, na przykład poprzez zapobieganie wypadkom podczas przemieszczania się wózków widłowych wzdłuż kanałów towarowych wewnątrz regału.

Ramy regałów paletowych wjezdnych

Ramy

Konstrukcja złożona z dwóch słupów, profili ukośnych, stóp i akcesoriów. Słupy są perforowane w odstępach 50 mm, aby umożliwić właściwy montaż belek górnych i blach węzłowych.

Belka górna regałów wjezdnych

Belki górne lub portykowe

Profile łączące od góry poprzecznie ramy, tworząc portyki. Montowane we wszystkich korytarzach towarowych.

Szyna GP regału wjezdnego

Szyny GP

Stosowane wyłącznie przez Mecalux. Umożliwiają wycentrowanie palety, zapewniając minimalną utratę wysokości (jedynie 50 mm). Idealne rozwiązanie w przypadku składowania palet o jednakowym wymiarze.

Szyna C regału wjezdnego

Szyny C

Profile w kształcie litery „C”, które nie ułatwiają wycentrowania palety. Stosowane w przypadku składowania palet o różnych długościach lub jednostek ładunkowych wymagających większych luzów.

Blachy węzłowe regałów drive-in

Blachy węzłowe

Elementy stalowe koloru pomarańczowego łączące szyny ze słupami ram.

Stopa regałów paletowych wjezdnych

Stopa słupa

Część słupa z miejscem na dwie kotwy i płytki poziomujące.

Usztywnienie stopą kompaktową uzyskuje się poprzez zakotwienie słupów do posadzki

Usztywnienie stopą kompaktową

Sztywność uzyskuje się poprzez połączenie słupów i belek, doliczając stopień zakotwienia między stopami a posadzką za pomocą dwóch kotew.

Stabilność poprzeczną można uzyskać poprzez montaż korytarzy usztywniających i usztywnień górnych

Korytarz usztywniający i usztywnienie górne

W regale montuje się korytarze usztywniające oraz usztywnienie górne przekazujące naprężenia poziome bezpośrednio na posadzkę.

Regały wjezdne można usztywnić poprzez montaż usztywnień z tyłu instalacji

Usztywnienie tylne

Korytarze usztywniające zastępuje się usztywnieniami pionowymi znajdującymi się w tylnej części instalacji (w regałach z dostępem z jednej strony) lub w środku (regały z dwoma korytarzami obsługowymi). Wyłącznie dla wersji drive-in.

Wzmocnienia słupa ochraniają ramy regałów wjezdnych przed uderzeniami

Wzmocnienia słupa

Opcjonalne. Montowane z przodu każdego pierwszego słupa w rzędzie ram. Stanowią zabezpieczenie na wypadek uderzenia o niewielkiej sile.

Dolne szyny prowadzące wyznaczają trasę przemieszczania się wózków widłowych wewnątrz korytarzy regałów wjezdnych

Dolne szyny prowadzące

Opcjonalne. Ułatwiają operatorom wózków widłowych poruszanie się wzdłuż kanałów towarowych i zabezpieczają konstrukcję regału na wypadek uderzenia. Istnieją dwa modele szyn (LPN i VGPC) w zależności od stosowanego wózka.

Centrowniki palety ułatwiają wprowadzanie jednostek ładunkowych na regał

Centrowniki palety

Żółte elementy montowane na początku szyn GP na każdym poziomie składowania. Ułatwiają wprowadzanie jednostki ładunkowej do korytarza towarowego.

Odbojniki szyny regałów wjezdnych ułatwiają odkładanie jednostek ładunkowych na miejscach paletowych

Odbojniki szyny

Mocowane na końcu szyn C, służą do zatrzymywania odkładanej jednostki ładunkowej, aby nie wystawała z regału.

Belka odbojowa zapobiega wypadnięciu jednostki ładunkowej z korytarza towarowego

Belki odbojowe

Opcjonalne. Zapobiegają wypadnięciu jednostki ładunkowej z regału lub kontaktowi palety ze ścianą obiektu. Dodatkowo chronią pionowe usztywnienie z tyłu instalacji.

Tabliczka znamionowa zawiera dane techniczne dotyczące regałów wjezdnych

Tabliczka znamionowa

Przedstawia informacje techniczne dotyczące instalacji magazynowej. Zawiera naklejkę z przeglądu technicznego z ostateczną datą wykonania następnego przeglądu. Umieszczana w dobrze widocznych miejscach magazynu na krańcach bloku regałów.

Katalogi

Catalog - 7 - Regaly-paletowe-wjezdne - pl_PL

Regały wjezdne

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Pobierz
Przegląd techniczny regałów

Przegląd techniczny regałów magazynowych

Eksploatacja, przeglądy i utrzymanie regałów

Pobierz
MS_Compacta_PLok.pdf

Podręcznik bezpieczeństwa w magazynie

Działanie, eksploatacja, przeglądy i utrzymanie regałów wjezdnych

Pobierz
Catalog - 0 - Rozwiazania-magazynowe-dla-palet - pl_PL

Rozwiązania magazynowe dla palet

Systemy magazynowania produktów na paletach

Pobierz
Catalog - 2 - Easy-wms - pl_PL

Oprogramowanie do zarządzania magazynem

Innowacje technologiczne dla wydajności magazynów

Pobierz

Często zadawane pytania

Regały wjezdne, nazywane też regałami drive-in oraz regałami przejezdnymi (drive-through), to system składowania akumulacyjnego pozwalający na duże zagęszczenie ładunków złożony z regałów z wewnętrznymi korytarzami towarowymi, w których znajdują się szyny służące jako punkt oparcia dla jednostek ładunkowych. Wózki widłowe wjeżdżają w głąb korytarzy, aby pobrać lub odłożyć paletę. Rozwiązanie to pozwala dostosować wysokość i głębokość korytarzy w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i uzyskać znacznie większą pojemność magazynu w porównaniu z możliwościami, jakie oferują zwykłe regały paletowe.

Regały wjezdne występują w dwóch wariantach odpowiadających dwóm strategiom zarządzania ładunkami: regały drive-in oraz drive-through. Najczęściej spotykaną wersją tego systemu są regały wjezdne drive-in, w których operacje pobierania i odkładania jednostek ładunkowych wykonuje się z tego samego korytarza obsługowego, a więc zgodnie z metodą LIFO (last in, first out): ostatnia odłożona paleta jest pierwszą do pobrania. Z kolei w systemie drive-through odkładanie i pobieranie jednostek ładunkowych wykonuje się z dwóch różnych korytarzy obsługowych. Oznacza to, że ładunki trafiają na miejsce paletowe z jednej strony regału i są pobierane z drugiej. W tym przypadku kolejność załadunku i rozładunku korytarza towarowego odpowiada metodzie FIFO (first in, first out): pierwsza odłożona paleta jest pierwszą do pobrania. Ten wariant jest stosowany w magazynach buforowych lub magazynach pośrednich, gdzie pozwala regulować przepływy ładunków między dwiema strefami (np. między produkcją i strefą wysyłek lub między różnymi strefami procesu produkcyjnego).

Regały wjezdne i przejezdne to akumulacyjne systemy składowania spełniające szeroki zakres wymagań. Ich pojemność jest znacznie wyższa niż regałów paletowych, a w porównaniu z innymi systemami pozwalającymi na duże zagęszczenia ładunków są prostsze konstrukcyjnie i bardziej dostępne. Jednak konieczność wjeżdżania wózkami widłowymi w głąb regałów wydłuża czas pobierania i odkładania ładunków. W magazynie wjezdnym każdy korytarz towarowy jest zarezerwowany tylko dla jednej jednostki asortymentowej, dlatego to rozwiązanie nie jest zalecane dla firm zarządzających szeroką gamą produktów. Mecalux w takich przypadkach oferuje inne systemy składowania akumulacyjnego ułatwiające obsługę ładunków bardziej zróżnicowanych, takie jak regały przepływowe, regały push-back czy system Pallet Shuttle.

O ile nie istnieją ograniczenia konstrukcyjne budowy samego regału, maksymalna wysokość instalacji jest uzależniona od wysokości podnoszenia stosowanych urządzeń transportu bliskiego oraz od ich systemów wspomagających manipulowanie ładunkami (kamery, preselektory wysokości podnoszenia etc.).

Wysokość każdego poziomu regałów wjezdnych zależy od wysokości jednostki ładunkowej oraz przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego: regał z szyną GP lub szyną C. W pierwszym przypadku wysokość poziomu = wysokość jednostki ładunkowej + 150 mm. W drugim – do wysokości jednostki ładunkowej należy doliczyć 200 mm.

Głębokość każdego korytarza jest sumą głębokości wszystkich palet (uwzględniając wystający ładunek) oraz 25 mm luzu przypadającego na każdą jednostkę ładunkową. Z kolei liczba palet magazynowanych w każdym korytarzu towarowym jest zazwyczaj wielokrotnością partii produkcyjnych lub palet mieszczących się w samochodzie ciężarowym. Na przykład regał wjezdny do magazynowania zamówień gotowych mógłby mieć 11 palet na głębokość i 3 na wysokość, żeby w sumie pomieścić 33 palety, czyli ładowność jednego samochodu ciężarowego.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, na wszystkich paletach składowanych w jednym kanale towarowym musi znajdować się ta sama jednostka asortymentowa. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych manipulacji.

W odróżnieniu od regałów paletowych w magazynie wjezdnym jednostki ładunkowe umieszczane są na regale szerszą stroną, to znaczy z płozami ułożonymi prostopadle do profili szyn. Operator wózka widłowego odkłada jednostkę ładunkową, opierając płozy palety na szynach.

Do obsługi regałów paletowych wjezdnych stosuje się wózki widłowe z przeciwwagą oraz wózki z wysuwanym masztem. Maksymalna wysokość podnoszenia wózków z przeciwwagą zazwyczaj nie przekracza 7,5 m, natomiast wózki z wysuwanym masztem mogą obsługiwać ładunki na poziomie 11 m.

Wózki widłowe przemieszczają się wewnątrz korytarzy towarowych, dlatego niezbędne jest wyliczenie odpowiednich marginesów, aby mogły pracować bezpiecznie, np. minimalny luz wynoszący 75 mm z każdej strony wózka względem pionowych elementów regału. Należy również pamiętać, aby pierwszy poziom szyn nośnych znajdował się na wysokości, gdzie nie będzie kolidować z elementami wózka widłowego, np. z podwoziem.

Zapytaj eksperta