Autonomiczne roboty mobilne (AMR)

Autonomiczne roboty mobilne (AMR)

Inteligentne pojazdy w pełni autonomicznie przemieszczające się po magazynie, gdzie automatyzują i uelastyczniają transport bliski ładunków.

Opis produktu

Maksymalna elastyczność automatycznego przepływu ładunków

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) to pojazdy przeznaczone do transportu bliskiego ładunków w sposób w pełni autonomiczny. Przemieszczają się swobodnie po magazynie na podstawie dynamicznych tras generowanych przez inteligentne oprogramowanie, które optymalizuje ruchy robotów, przypisując im najlepszą trasę do każdego zadania. Dzięki wykorzystaniu czujników i skanerów najnowszej generacji roboty AMR potrafią rozpoznawać i omijać przeszkody, co pozwala im na bezpieczną pracę w otoczeniu osób i maszyn.

Roboty AMR Mecaluxu to wszechstronne urządzenia, które z łatwością dostosowują się do pracy w magazynach każdego typu, ponieważ nie wymagają zmian w infrastrukturze obiektu. Modele z tej serii zapewniają obsługę szerokiej gamy ładunków: od pojemników, tac czy paczek, aż po palety i całe regały kompletacyjne. Zastosowanie robotów mobilnych pozwala zdynamizować i uelastycznić wewnętrzne przepływy ładunków w ramach różnych operacji intralogistycznych, zwiększając wydajność magazynu.

Autonomiczne roboty mobilne transportują ładunki w sposób w pełni autonomiczny

Roboty AMR – zalety

  • Autonomiczne: roboty mobilne przemieszczają się swobodnie po magazynie, korzystając z wirtualnych map stref roboczych, dzięki którym nie są ograniczone wytyczonymi wcześniej trasami przejazdu.
  • Inteligentne: roboty AMR wykonują ruchy dostosowane do poszczególnych zadań, które realizują zgodnie z określoną trasą wygenerowaną przez oprogramowanie nawigacyjne. Oprogramowanie to, zintegrowane z każdym pojazdem, odpowiada za obliczanie optymalnej drogi przejazdu. AMR wykrywają i omijają przeszkody zarówno stacjonarne, jak i będące w ruchu, korygując w czasie rzeczywistym swoją trasę.
  • Elastyczne: roboty AMR w pełni dostosowują się do magazynu bez konieczności dokonywania zmian w jego układzie. Ich wdrożenie do pracy w obiekcie logistycznym jest bardzo proste i szybkie.
  • Skalowalne: w odpowiedzi na rozwój działalności firmy lub sezonowe szczyty zamówień flotę można z łatwością rozbudować o nowe roboty.
  • Wydajne: oprogramowanie do zarządzania flotą stale monitoruje ruchy robotów i prognozuje trasy ich przejazdu, aby wybrać optymalny pojazd do danego zadania.
  • Precyzyjne: wykonują swoje zadania z doskonałą precyzją, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność magazynu.
  • Bezpieczne: roboty AMR pracują bezpiecznie nawet w bardzo trudnych warunkach ze względu na obecność operatorów, ładunków, elementów systemu magazynowego i innych maszyn. Czujniki i skanery antykolizyjne o dużej precyzji zapewniają niezawodność ruchów oraz płynność jazdy robotów mobilnych.
  • Kompleksowy dostawca: roboty AMR Mecaluxu są wspierane przez globalnego lidera w sektorze rozwiązań intralogistycznych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania i wdrażania automatycznych systemów magazynowych oraz narzędzi informatycznych do zarządzania procesami magazynowymi.

Autonomiczne roboty mobilne – zastosowania

Zrobotyzowane rozwiązanie do optymalizowania operacji intralogistycznych

Autonomiczne roboty mobilne zwiększają wydajność transportu bliskiego ładunków w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Ich wdrożenie pozwoliło zautomatyzować niektóre procesy logistyczne firm z różnych branż i sektorów.

Autonomiczne roboty mobilne to optymalne rozwiązanie na potrzeby kompletacji metodą „człowiek do towaru”

Kompletacja metodą człowiek do towaru

Roboty AMR upraszczają kompletację zamówień w magazynach stosujących metodę „człowiek do towaru”. Współpracują z operatorami, kierując ich przez cały proces przygotowywania zamówień: usprawniają pokonywane przez nich trasy i pozwalają uniknąć niektórych uciążliwych czynności, np. prowadzenia wózka kompletacyjnego.

Roboty AMR usprawniają kompletację metodą „towar do człowieka”

Kompletacja metodą towar do człowieka

AMR automatyzują transport ładunków ze strefy składowania na stanowiska kompletacyjne, dlatego idealnie nadają się do kompletacji metodą „towar do człowieka”. W znacznym stopniu ograniczają trasy pokonywane przez operatorów w magazynie i zwiększają wydajność pracy.

Roboty AMR transportują palety wewnątrz magazynu

Przepływ palet

Roboty AMR mogą być stosowane do transportu spaletyzowanych ładunków, zastępując lub uzupełniając rozwiązania tradycyjne takie jak wózki widłowe, przenośniki czy elektryczne systemy jednoszynowe. Dzięki autonomicznym robotom mobilnym magazyn zyskuje większą elastyczność. Dodatkowo ograniczenie ruchu urządzeń transportu bliskiego obsługiwanych przez operatorów poprawia poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Autonomiczne roboty mobilne biorą udział w procesie wysyłania zamówień

Wysyłka zamówień

Autonomiczne roboty mobilne dynamizują transport wewnętrzny przygotowanych zamówień, łącząc stanowiska do kompletacji, konsolidacji czy etykietowania ze strefą wysyłek.

AMR są wykorzystywane do zaopatrywania linii produkcyjnych

Zaopatrywanie produkcji

Oferta modeli AMR Mecaluxu obejmuje roboty do transportu ładunków zarówno lekkich, jak i ciężkich, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem pozwalającym zautomatyzować transport niezbędnych elementów i surowców na linie produkcyjne firm z różnych branż i sektorów.

Autonomiczne roboty mobilne – modele

Robot AMR idealnie dopasowany do typu ładunku i zadania

Seria autonomicznych robotów mobilnych Mecaluxu obejmuje kilka modeli dostosowanych do specyfiki transportu bliskiego w obiekcie logistycznym. Roboty AMR Mecaluxu mogą przemieszczać ładunki, których waga wynosi od 100 do nawet 1500 kg.

Autonomiczne roboty mobilne – elementy składowe

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) Mecaluxu to urządzenia transportu bliskiego, które maksymalnie usprawniają przepływy logistyczne w magazynie. Dzięki zastosowaniu narzędzi technologicznych najnowszej generacji roboty AMR z łatwością przystosowują się do różnego typu przestrzeni, w których pracują bezpiecznie i wydajnie nawet w przypadku dużej złożoności operacyjnej.

Autonomiczne roboty mobilne to urządzenia o solidnej konstrukcji, które przemieszczają się po magazynie w sposób płynny i stabilny. Kompaktowa budowa i szeroki zakres ruchów pozwalają robotom poruszać się zarówno po wolnych od przeszkód szerokich przestrzeniach, jak i wąskich korytarzach lub miejscach przebywania ludzi i urządzeń ruchomych.

Zestaw urządzeń najnowszej generacji pozwalających robotom AMR precyzyjnie określać swoje położenie i dokładne mapować otoczenie, a dzięki temu – przemieszczać się w pełni autonomicznie. Dodatkowo roboty mobilne posiadają zaawansowany system antykolizyjny umożliwiający wykrywanie przeszkód o różnych kształtach i wymiarach, zarówno stałych, jak i ruchomych.

Automatyczne roboty mobilne Mecaluxu działają na podstawie zaawansowanego oprogramowania wykorzystującego inteligentne algorytmy w celu śledzenia ruchów robotów, przydzielania zadań oraz tworzenia tras w zależności od zadań do wykonania.

Koła

Koła

Każdy robot AMR jest wyposażony w dwa koła napędowe, znajdujące się na środku, i cztery swobodne koła po bokach. Taki układ nadaje stabilność i pozwala łagodnie zmieniać kierunek jazdy.

Światła

Światła

Mobilne roboty AMR mają wbudowane dwa rzędy różnokolorowych świateł informujących o statusie urządzenia, trybie działania i poszczególnych manewrach, np. o zmianach kierunku jazdy.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Roboty AMR informują o swoim statusie i pozwalają na zarządzanie niektórymi pracami konserwacyjnymi za pomocą wyświetlacza z prostym w obsłudze, intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Akumulator

Akumulator

Mobilne roboty AMR korzystają z wysokowydajnych akumulatorów litowych umożliwiających nieprzerwaną pracę i duży zasięg jazdy, co zapewnia pełną dyspozycyjność całej floty.

Platforma podnosząca

Platforma podnosząca

Modele AMR 600 i AMR 1500 są wyposażone w platformę podnoszącą znajdującą się w górnej części pojazdu, która unosi na niewielką wysokość przewożony ładunek, aby usprawnić i zabezpieczyć transport.

Przycisk bezpieczeństwa

Przycisk bezpieczeństwa

Przyciski awaryjnego zatrzymania zlokalizowane w widocznych, łatwo dostępnych miejscach, których aktywowanie powoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.

Skaner LiDAR

Skaner LiDAR

Urządzenie laserowe skanujące otoczenie w celu wykonania precyzyjnego mapowania strefy roboczej mobilnego robota AMR. Skaner zapewnia pełną autonomię i bezpieczną jazdę robotów AMR poprzez dokładne pozycjonowanie oraz wykrywanie przeszkód, jakie mogłyby zakłócić ich przejazd.

Czujnik ultradźwiękowy

Czujnik ultradźwiękowy

Urządzenie wykrywające przedmioty znajdujące się na poziomie posadzki na trasie przejazdu robota AMR. Stanowi uzupełnienie skanera LiDAR, analizując strefy dla niego niewidoczne. Tym samym wzmacnia działanie systemu antykolizyjnego, poszerzając zakres wykrywania przeszkód.

Oprogramowanie nawigacyjne

Oprogramowanie nawigacyjne

Znajduje się na wyposażeniu każdego robota mobilnego. Służy do dynamicznego obliczania najwydajniejszej trasy do każdego zadania. Bierze udział również w sytuacji wykrycia przeszkody, korygując w czasie rzeczywistym trasę tak, aby zapewnić ciągłość pracy robota.

Oprogramowanie do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania flotą

Nadzoruje ruch robotów AMR i zarządza przydzielaniem zadań, przypisując je w zależności od przewidzianych tras przejazdu, odległości do pokonania czy dyspozycyjności. Oprogramowanie to kontroluje też poziom naładowania akumulatorów robotów mobilnych i organizuje cykle ładowania, dostosowując je do bieżącego obciążenia pracą.

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem

Kontroluje i śledzi zapasy w magazynie, generuje zlecenia wejścia i wyjścia oraz przesyła je do systemu zarządzania flotą, który łączy się z różnymi systemami WMS. System zarządzania magazynem jest skonfigurowany do automatycznej integracji z opracowanym przez Mecalux systemem magazynowym Easy WMS.

Roboty mobilne – działanie

Autonomia i elastyczność na rzecz w pełni zoptymalizowanych operacji

AMR to inteligentne pojazdy, które wyróżnia możliwość w pełni autonomicznego działania. Roboty te z dużą precyzją rozpoznają otoczenie, po którym przemieszczają się w sposób bezpieczny, a przypisane im zadania wykonują z maksymalną wydajnością.

Często zadawane pytania

Autonomiczne roboty mobilne, w skrócie AMR (z ang. autonomous mobile robots), to pojazdy służące do transportowania ładunków w magazynie bez udziału operatorów. W pełni autonomiczną pracę umożliwiają im wirtualne mapy otoczenia. Trasy przejazdu są generowane przez innowacyjne oprogramowanie nawigujące, które dostosowuje je do poszczególnych zadań. Dodatkowo roboty AMR mogą w czasie rzeczywistym korygować swoje położenie, aby omijać przeszkody pojawiające się na ich drodze.

AGV, czyli pojazdy sterowane automatycznie, podobnie jak AMR, są robotami pozwalającymi zautomatyzować wewnętrzny przepływ wszelkiego rodzaju ładunków w magazynie lub centrum produkcyjnym. Główną różnicą jest zastosowana technologia nawigacyjna. Pojazdy AGV przemieszczają się po wytyczonych szlakach za pomocą systemów naprowadzających, takich jak drut magnetyczny zatopiony w posadzce czy oznaczenia laserowe stanowiące układ zamknięty. Z kolei AMR swobodnie przemieszczają się po strefie roboczej na podstawie dynamicznych tras dostosowanych do poszczególnych zadań. AMR to efekt ewolucji wózków AGV. Roboty mobilne wykonują te same zadania, oferując większą elastyczność i wydajność. Dodatkowo gwarantują szybsze i prostsze wdrożenie.

Seria autonomicznych robotów mobilnych Mecaluxu obejmuje modele przeznaczone do transportowania lekkich ładunków, takie jak AMR 100 (przenośnik) i AMR 100 (maszt), przewożących przede wszystkim pojemniki, tace i paczki. Maksymalna nośność tych modeli to 100 kg. Oferta obejmuje również roboty obsługujące ładunki średnie i ciężkie. Model AMR 600, służący do przemieszczania regałów, wytrzymuje obciążenie do 600 kg. Największe modele z serii, AMR 1500 (przenośnik) oraz AMR 1500 (podnoszenie), przeznaczone do transportu palet, mają nośność do 1500 kg.

Tak. AMR to pojazdy spełniające wszystkie standardy bezpieczeństwa. Każdy robot mobilny jest wyposażony w zaawansowany system antykolizyjny składający się z czujników, skanerów i kamer, które pozwalają wykrywać i omijać przeszkody znajdujące się na trasie przejazdu. AMR mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania w pobliżu osób, ładunków i innych maszyn znajdujących się w instalacji magazynowej.

AMR to kompaktowe roboty, które w sposób autonomiczny przemieszczają się po przestrzeniach o dużej liczbie przeszkód lub w bardzo wąskich korytarzach, zdolne dostosować się do magazynów każdego typu. Te wysokowydajne urządzenia są wyposażone w akumulatory, które pozwalają im na dużą niezależność operacyjną. Oznacza to, że mogą przemierzać duże odległości między bardzo odległymi punktami w magazynie.

Zapytaj eksperta