Easy Assistant

Easy Assistant

Łatwe dostosowywanie WMS do rozwijającej się firmy

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Background Gartner
Mecalux w Raporcie Magiczny Kwadrant 2023 dla WMS
POBIERZ RAPORT

Łatwa adaptacja WMS do zmian w magazynie

Easy Assistant pozwala na podgląd magazynu i danych przestrzennych, które będą wykorzystywane do prawidłowego obliczania odległości i czasu transportu. Za pomocą tego narzędzia możliwe są:

 • Zmiana projektu magazynów (regały, rozmieszczenie stref roboczych, rodzaje kontenerów itp.).
 • Skonfigurowanie nowych magazynów.
 • Dostosowanie interfejsu użytkownika.

Niektóre z konfiguracji, które można modyfikować:

 • Aktywacja i dezaktywacja trybów magazynowania (luźne jednostki i jednostki umieszczane w nośnikach).
 • Konfiguracja rodzajów nośników (w tym wymiary i waga).
 • Konfiguracja modułów regałów (w tym dozwolone wymiary, waga i rodzaje pojemników).
 • Konfiguracja rodzajów urządzeń (w tym nośność i parametry symulacji).
 • Zdefiniowanie magazynów (kod i dane kontaktowe).
 • Konfiguracja rodzajów wysokości nośników.
 • Zdefiniowanie wyposażenia (w oparciu o ustalone typy urządzeń).
 • Zdefiniowanie stref magazynowych.
 • Zdefiniowanie stref roboczych (w odniesieniu do rodzaju wyposażenia i dozwolonych operacji).
 • Projektowanie magazynu (regały, korytarze, rampy, stanowiska pracy itp.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • 55-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • Ponad 400-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)