Automatyczny Pallet Shuttle 3D

Automatyczny Pallet Shuttle 3D

System składowania akumulacyjnego palet z wielokierunkowymi wózkami autonomicznymi pozwalający zmaksymalizować pojemność, wydajność i elastyczność magazynu.

Opis produktu

Idealne rozwiązanie automatyczne maksymalnie zwiększające zagęszczenie składowanych ładunków oraz wydajność i elastyczność magazynów paletowych

Automatyczny Pallet Shuttle 3D to rozwiązanie magazynowe pozwalające na duże zagęszczenie ładunków, w którym innowacyjny wielokierunkowy wózek elektryczny odkłada i pobiera palety z wysoką wydajnością i precyzją. Wózki poruszają się w sposób całkowicie autonomiczny po korytarzach i kanałach składowania bez konieczności wsparcia przez inne urządzenia transportu bliskiego, takie jak układnice czy wózki wahadłowe. Przemieszczanie się wózka między poziomami nośnymi magazynu Shuttle umożliwiają specjalnie przeznaczone do tego windy.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D to opracowane przez Mecalux rozwiązanie najnowszej generacji znajdujące się w awangardzie automatycznych systemów magazynowych. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa wydajność magazynu i optymalizuje dostępną przestrzeń, ale również pozwala sprostać dynamicznie zmieniającym się okolicznościom, takim jak gwałtowne wzrosty zamówień czy zadania o wysokim priorytecie realizacji. Dodatkowo system ten jest w pełni modułowy, co umożliwia jego szybką rozbudowę, aby dostosować pojemność składowania i wydajność pracy do aktualnych potrzeb użytkownika.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D optymalizuje przestrzeń i zwiększa pojemność magazynu

Automatyczny Pallet Shuttle 3D – zalety

  • Wysoka wydajność: szybkie przemieszczanie się i wszechstronność operacyjna wózków wielokierunkowych znacząco zwiększają wydajność magazynu.
  • Pełna elastyczność: ruch wózków 3D między poziomami nośnymi i korytarzami oraz możliwość jednoczesnej pracy kilku wózków w jednym korytarzu pozwala dopasować wydajność systemu do dynamicznie zmieniających się okoliczności jak np. gwałtowny wzrost popytu czy pojawienie się zadań o wysokim priorytecie wykonania.
  • Większa pojemność i duża dywersyfikacja: składowanie akumulacyjne pozwala zoptymalizować wykorzystanie powierzchni, zwiększając pojemność magazynu. Dodatkowo w każdym kanale można składować więcej niż jedną jednostkę asortymentową oraz palety o różnych wymiarach.
  • Działanie autonomiczne i inteligentne: wózki wielokierunkowe przemieszczają się wewnątrz korytarzy i kanałów towarowych bez udziału innych urządzeń transportu bliskiego. Opracowany przez Mecalux program do zarządzania flotą kontroluje ruch wózków wielokierunkowych w regałach Shuttle, co gwarantuje ciągłe i płynne przemieszczanie się wózków i pozwala uniknąć blokad czy kolizji.
  • Wydajność i sprawność operacyjna: zespół czujników zapewnia bezpieczne i efektywne wykrywanie, pozycjonowanie i transportowanie palet. Ponadto koła i szyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby gwarantowały płynne przemieszczanie się wózków oraz łagodną i stabilną zmianę kierunku jazdy.
  • Skalowalność: modułowy projekt magazynu Shuttle umożliwia jego przyszłą rozbudowę dostosowaną do rozwoju firmy. Istnieje możliwość zwiększenia wydajności poprzez włączenie dodatkowych wózków lub rozbudowę regałów o kolejne korytarze lub poziomy nośne.
  • Szeroki zakres temperatur: możliwość pracy w niskich temperaturach sprawia, że wózki wielokierunkowe idealnie sprawdzają się w chłodniach i mroźniach, gdzie zastosowanie automatycznego składowania Pallet Shuttle pozwala znacznie ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej.
  • Kompleksowe rozwiązanie: Mecalux projektuje, wytwarza, montuje i uruchamia każdy z elementów tego systemu: od wózków wielokierunkowych, przez windy, regały i przenośniki, aż po oprogramowanie magazynowe oraz program do zarządzania flotą.
Automatyczny Pallet Shuttle 3D to maksymalnie elastyczne rozwiązanie magazynowe

Automatyczny Pallet Shuttle 3D – zastosowania

Magazynowanie automatyczne pozwalające na duże zagęszczenie ładunków i maksymalną wydajność pracy

Automatyczny Pallet Shuttle 3D to rozwiązanie automatyczne, które najlepiej odpowiada wymaganiom intensywnych cykli odkładania i pobierania ładunków czy popytu o zróżnicowanej skali natężenia. System ten optymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a dzięki swojej elastyczności może dostosować się do wymagań firm z bardzo różnicowanych sektorów.

Automatyczny magazyn Pallet Shuttle 3D dynamizuje zarządzanie zapasami o wysokim wskaźniku rotacji

Magazyny o wysokim wskaźniku rotacji zapasów

To doskonały system pozwalający zdynamizować zarządzanie magazynem o wysokiej dziennej liczbie wejść i wyjść spaletyzowanych ładunków.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D to idealne rozwiązanie dla firm magazynujących dużą liczbę palet

Magazyny o dużej liczbie palet na jednostkę asortymentową

To idealne rozwiązanie dla firm składujących dużą liczbę palet na jednostkę asortymentową o wysokim wskaźniku rotacji, ponieważ dzięki zagęszczaniu ładunków zwiększa się pojemność magazynu, a prędkość operacyjna wózka wielokierunkowego gwarantuje maksymalną wydajność pracy.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D pozwala ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej w chłodniach i mroźniach

Chłodnie i mroźnie

Szeroki zakres temperatur, w jakich może pracować wózek wielokierunkowy, umożliwia zastosowanie go w chłodniach i mroźniach, gdzie zagęszczenie ładunków pozwala ograniczyć przestrzeń magazynu, a tym samym zredukować koszty zużycia energii. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu operatorzy nie muszą wykonywać pracy w temperaturze poniżej zera.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D – działanie

Możliwość przemieszczania się wózków Pallet Shuttle 3D w różnych kierunkach wewnątrz bloku regałów nadaje temu systemowi magazynowemu dużą elastyczność operacyjną, dynamizuje pobieranie i odkładanie palet oraz pozwala dostosować się do indywidualnych wymagań użytkowników.

Automatyczny Pallet Shuttle 3D – elementy składowe

W automatycznym systemie Pallet Shuttle 3D wózki wielokierunkowe oraz windy są odpowiedzialne za przemieszczanie palet w regale. W istotny sposób upraszcza to etap projektowania i wdrożenia w porównaniu z innymi automatycznymi systemami składowania akumulacyjnego, ponieważ nie wymaga dodatkowych urządzenia transportu bliskiego takich jak układnice czy wózki wahadłowe.

Wózek jest centrum operacyjnym tego systemu. Cechuje go kompaktowa budowa, daleki zasięg i duża nośność. Dzięki 12 kołom jezdnym wózek może przemieszczać się w różnych kierunkach, jest zwrotny i stabilny.

Regały Shuttle to wytrzymałe konstrukcje pozwalające na duże zagęszczenie ładunków, charakteryzujące się gęstą siecią szyn, po których poruszają się wózki wielokierunkowe.

Platforma podnosząca umożliwia transport palet wewnątrz kanałów

Platforma podnosząca

Górna część wózka, która unosi nieznacznie paletę, aby umożliwić jej transport wewnątrz kanału. Dostępne są dwa modele: jeden do transportu palet o wymiarach 800 x 1200 mm oraz 1000 x 1200 mm i drugi mogący przewozić dodatkowo palety o wymiarze 1200 x 1200 mm.

Dzięki zestawowi czujników wózek wielokierunkowy pracuje precyzyjnie i wydajnie

Czujniki

Wózek jest wyposażony w czujniki pełniące różne funkcji: od kontroli właściwej pozycji palety na platformie wózka, przez wykrywanie ostatniej odłożonej palety w kanale, aż po obliczanie odległości do wózka Pallet Shuttle 3D poruszającego się naprzeciwko.

Wózek Pallet Shuttle 3D jest wyposażony w 8 kół do jazdy w kanale

Koła do jazdy w kanale

Zestaw 8 kół jezdnych (4 napędowe i 4 toczne) opierających się na szynach kanałów. Umożliwiają wózkowi przejazd wewnątrz kanałów.

Wózek Pallet Shuttle 3D jest wyposażony w 6 kół prowadzących w kanale

Koła prowadzące w kanale

Zestaw 6 kół stabilizujących wózek w trakcie przemieszczania się wzdłuż kanałów.

Wózek wielokierunkowy jest wyposażony w 4 koła do jazdy w korytarzu

Koła do jazdy w korytarzu

Zestaw 4 kół jezdnych (2 napędowe i 2 toczne) opierających się na szynach korytarzy. Umożliwiają wózkowi przejazd wzdłuż korytarzy.

Wózek wielokierunkowy jest wyposażony w 4 koła prowadzące w korytarzu

Koła prowadzące w korytarzu

Zestaw 4 kół stabilizujących wózek w trakcie jazdy wzdłuż korytarzy.

Akumulatory pozwalają wózkowi wielokierunkowemu przejechać daleki dystans między ładowaniami

Akumulator

Akumulator zapewnia wózkowi wielokierunkowemu daleki zasięg i bardzo szybkie cykle ładowania. Poziom załadowania akumulatora jest stale monitorowany, aby automatycznie skierować wózek Pallet Shuttle 3D do stacji ładującej, kiedy tylko zajdzie taka konieczność.

Antena wózka wielokierunkowego pozwala odbierać polecenia wysyłane przez system zarządzający

Antena

Urządzenie odbierające sygnał Wi-Fi, za pomocą którego wózek wielokierunkowy otrzymuje polecenia generowane przez system zarządzania magazynem (WMS) oraz program do zarządzania flotą.

Ramy i belki tworzą regały, na których są składowane palety

Ramy i belki

Pionowe i poziome profile tworzące – razem z szynami – konstrukcję regałów, w których wzdłuż korytarzy i kanałów przemieszczają się wózki Pallet Shuttle 3D celem odłożenia lub pobrania palety.

Szyny służą wózkowi Pallet Shuttle 3D do przemieszczania się wzdłuż korytarzy i kanałów

Szyny

Poziome profile, po których przemieszczają się wózki Pallet Shuttle 3D. Szyny znajdują się zarówno na poszczególnych poziomach korytarza głównego, jak i wewnątrz każdego kanału. Szyny montowane w kanałach dodatkowo stanowią punkt podparcia dla odkładanych palet.

Windy transportują wózki wielokierunkowe między poziomami nośnymi

Windy

Wysokowydajne urządzenia podnoszące łączące poszczególne poziomy nośne. Magazyn Shuttle jest wyposażony w dwie windy (wejściową i wyjściową), jednak można zwiększyć ich liczbę, aby poprawić wydajność operacyjną systemu.

Siatki zabezpieczające zapobiegają spadaniu ładunków z regału

Siatka zabezpieczająca

Element zabezpieczający w postaci siatki stalowej, która zapobiega spadaniu ładunków z regału. Jeżeli blok regałów sąsiaduje ze strefą ruchu pieszego, chroniony jest siatką na całej swej wysokości.

Siatki bezpieczeństwa wygradzają strefę roboczą wózka Pallet Shuttle 3D

Siatki bezpieczeństwa

Wygrodzenie stalowe bloku regałów wraz ze strefą roboczą wózków Pallet Shuttle 3D, wind oraz linii przenośników znajdujących się w przedniej części instalacji magazynowej.

Katalogi

APS3D_2024_PL

Automatyczny Pallet Shuttle 3D

Duże zagęszczenie ładunków i wysoka wydajność w magazynie

Pobierz

Zapytaj eksperta