Automatyczny Pallet Shuttle

Automatyczny Pallet Shuttle

Automatyczny system magazynowania akumulacyjnego palet zwiększa ładowność i produktywność magazynu.

Produkt

Całkowita automatyzacja składowania akumulacyjnego zwiększa wydajność magazynu

Automatyczny Pallet Shuttle jest systemem składowania akumulacyjnego wykorzystującym wózek elektryczny do pobierania i odkładania palet na regałach w sposób autonomiczny. Wózek jest wspomagany przez automatyczne urządzenia transportu bliskiego (układnice lub wózki wahadłowe), które przenoszą go z pozycji wejścia/wyjścia do poszczególnych kanałów składowania.

To rozwiązanie doskonale łączy składowanie o dużej gęstości z automatyzacją operacji, znacząco zwiększa pojemność składowania i usprawnia przepływ wejść i wyjść ładunków. Dzięki temu dostępna powierzchnia magazynu jest maksymalnie wykorzystana, a produktywność magazynu jest znacznie większa.

Automatyczny Pallet Shuttle optymalizuje pojemność składowania

Automatyczny Pallet Shuttle – zalety

  • Większa wydajność: znaczny wzrost liczby cykli/godzinę w stosunku do innych akumulacyjnych systemów składowania, szczególnie w konfiguracji wykorzystującej wózki wahadłowe.
  • Większa pojemność składowania: automatyczny Pallet Shuttle umożliwia całkowite wykorzystanie dostępnej przestrzeni dzięki regałom, których wysokość może przekroczyć 40 m i kanałom składowania o długości do 45 m.
  • Całkowicie automatyczne zarządzanie: całkowita automatyzacja operacji optymalizuje działanie, zapewnia skrupulatną kontrolę zapasów i eliminuje błędy.
  • Szybki transport: dzięki prędkości wózka (72 m/min z ładunkiem i 108 m/min bez ładunku) skraca się czas przyjęcia i wysyłki towaru.
  • Ciągłe działanie: superkondensatory wózka ładują się automatycznie, kiedy znajduje się na pokładzie układnicy lub wózka wahadłowego, dlatego wózek Shuttle zawsze jest gotowy do pracy.
  • Duża uniwersalność: w każdym kanale może być składowana inna jednostka towarowa, możliwa jest także obsługa palet o różnych wymiarach.
  • Oszczędność energii w komorach chłodniczych: akumulacja umożliwia zredukowanie objętości chłodzonego powietrza w chłodniach i mroźniach.
  • Bezpieczeństwo: wózek transportuje i odkłada palety z maksymalną precyzją. Ponadto znacznie redukuje cyrkulację wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
  • Integralne rozwiązanie: Mecalux projektuje, produkuje, wdraża i uruchamia wszystkie elementy systemu – regały, wózki, automatyczne urządzenia transportu bliskiego (układnice lub wózki widłowe), przenośniki, system sterowania i oprogramowanie zarządzające.

Zwiększyliśmy przepływ ładunków, zredukowaliśmy liczbę błędów w zamówieniach i zoptymalizowaliśmy załadunek ciężarówek

Luís Simões
António Martin Menadżer Centrum Logistycznego
Luís Simões
(Cabanillas del Campo, Hiszpania)

Automatyczny Pallet Shuttle – zastosowania

Doskonałe rozwiązanie umożliwiające automatyczne zarządzanie magazynami charakteryzującymi się wysoką rotacją produktów

Wdrożenie automatycznych magazynów akumulacyjnych z systemem Pallet Shuttle jest szczególnie zalecane w firmach, które wymagają maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i znacznego wzrostu wydajności, aby transportować dużą liczbę palet na godzinę.

Automatyczny Pallet Shuttle to doskonałe rozwiązanie dla firm, które składują jednostki towarowe na wielu paletach

Składowanie masowe

Dla magazynów, w których składowane są jednostki towarowe o średniej lub dużej rotacji, lub w przypadku dużej liczby palet na produkt.

Automatyczny Pallet Shuttle jest zalecany do zarządzania jednostkami towarowymi o wysokiej rotacji

Wysoka rotacja produktów

Dla firm obsługujących jednostki towarowe o wysokiej rotacji, które wymagają wydajnego działania.

Automatyczny Pallet Shuttle świetnie nadaje się do składowania w komorach chłodniczych

Komory chłodnicze

System redukuje przestrzeń do schłodzenia i ogranicza ekspozycję operatorów na niskie temperatury, dlatego świetnie nadaje się do chłodni i mroźni.

Automatyczny Pallet Shuttle jako bufor tymczasowy

Bufor tymczasowy

Umożliwia automatyczne zarządzanie tymczasowym składowaniem wielu jednostek ładunkowych na paletach, np. w strefie wysyłki.

Automatyczny Pallet Shuttle – konfiguracje

Całkowita automatyzacja operacji odkładania i pobierania ładunków na paletach

W instalacjach z automatycznym systemem Pallet Shuttle wózek widłowy wykorzystywany w konfiguracji półautomatycznej jest zastępowany przez całkowicie autonomiczne urządzenia transportu bliskiego (układnice lub wózki wahadłowe), które znacznie skracają czas przeprowadzania każdej operacji.

Opinie klientów

Cabezuelo Foods

Jesteśmy bardzo zadowoleni z automatycznego systemu Pallet Shuttle, ponieważ maksymalnie wykorzystuje on przestrzeń w naszym magazynie, umożliwiając nam niczym nieograniczony rozwój. Usprawnienie realizacji operacji nastąpiło na wszystkich etapach: przyjęć, kompletacji i wydań.

Félix Cabezuelo Właściciel firmy
Cabezuelo Foods
(Socuéllamos, Hiszpania)
VI-MA

Wybraliśmy system składowania akumulacyjnego z wózkiem Pallet Shuttle i układnicą, ponieważ na niewielkiej powierzchni, jaką dysponujemy, zapewnia bardzo dużą pojemność. Automatyzacja procesu logistycznego pozwoliła także obniżyć koszty operacyjne, gwarantując szybki zwrot z inwestycji.

Vitaloni Marco Właściciel firmy
VI-MA
(Miradolo Terme, Włochy)
Cárnicas Chamberí

Było dla nas jasne, że aby usprawnić realizację zamówień naszych odbiorców, musimy lepiej zorganizować składowanie towaru i całkowicie zautomatyzować logistykę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwiązania dostarczonego przez Mecalux, ponieważ osiągamy dzięki niemu bardzo dobre wyniki. Co istotne, montaż i uruchomienie przebiegły bezproblemowo.

Juan Carlos Camacho Hernández Dyrektor Finansowy
Cárnicas Chamberí
(Casarrubios del Monte, Hiszpania)
Verlhac Logistique

Automatyczny system Pallet Shuttle to rozwiązanie, którego potrzebowaliśmy, aby zoptymalizować wykorzystanie miejsca i uzyskać większą pojemność magazynową. Ponadto dzięki pełnej automatyzacji transportu wewnętrznego uzyskaliśmy stały przepływ towaru w obu kierunkach.

Michel Verlhac Prezes firmy
Verlhac Logistique
(Cahors, Francja)
British Sugar

Cały przepływ towaru odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem przenośników, układnic i wózków Pallet Shuttle, dzięki czemu możemy uzyskać wydajność umożliwiającą sprawne zaopatrywanie odbiorców.

Samuel Chapman Dyrektor ds. Zakupów
British Sugar
(Wissington, Wielka Brytania)

Realizacje

Congelados de Navarra

Automatyzacja jednej z największych mroźni w Europie

Firma Congelados de Navarra zautomatyzowała swoje centrum logistyczne w Fustiñanie, w którego skład wchodzi jedna z największych mroźni w Europie. Obiektem składającym się z kilku mroźni zarządza system informatyczny Easy WMS. Czytaj więcej

Bem Brasil

Nowoczesny automatyczny magazyn samonośny do składowania produktów Bem Brasil

Automatyczny magazyn samonośny z obsługiwanym przez układnice systemem Pallet Shuttle dla firmy Bem Brasil Czytaj więcej

Bem Brasil

Alinatur Petfood

Automatyczny system Pallet Shuttle do składowania karmy dla zwierząt marki Alinatur Petfood

Alinatur Petfood, hiszpański producent karmy dla psów i kotów, zmodernizował magazyn poprzez zastosowanie automatycznego systemu Pallet Shuttle obsługiwanego przez wózki wahadłowe. Firma wdrożyła także oprogramowanie magazynowe Easy WMS, które zapewnia śledzenie produktów. Czytaj więcej

Alinatur Petfood

UNITED CAPS

Optymalizacja i maksymalne wykorzystanie przestrzeni w nowym magazynie automatycznym firmy UNITED CAPS w Luksemburgu, obsługiwanym przez wózki Pallet Shuttle

Zrealizowany przez Mecalux automatyczny magazyn wjezdny z systemem Pallet Shuttle i innymi systemami składowania w magazynie UNITED CAPS w Luksemburgu. Czytaj więcej

UNITED CAPS

Finieco

Automatyczne magazynowanie 1,5 miliona toreb papierowych produkowanych dziennie

Finieco, producent toreb papierowych, wyposażył swój magazyn w Portugalii w automatyczny system Pallet Shuttle firmy Mecalux. Ten system składowania, w którym palety z towarem są dostarczane i odbierane przez układnicę, usprawnia i przyspiesza odkładanie i pobieranie ładunków. Czytaj więcej

Cistér

Wydajne zarządzanie konserwowymi warzywami strączkowymi w nowym magazynie Cistér

Cistér, portugalski producent konserwowych warzyw strączkowychnależący do grupy Raimundo & Maia uruchomił nowy, automatyczny magazyn w Alcobaça. Mecaluz zainstalował w nim automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi, który pozwala na składowanie 12 672 palet i wysoki obieg ładunków na godzinę. Czytaj więcej

Cistér

Luís Simões

Centrum logistyczne firmy Luís Simões w Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Luís Simões, operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi dla firm z różnych branż, uruchomił w Hiszpanii magazyn, który Mecalux wyposażył w regały paletowe i automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi. Czytaj więcej

Luís Simões
Więcej realizacji

Automatyczny Pallet Shuttle – działanie

Dwa warianty działania – z układnicami i z wózkami wahadłowymi

Obie konfiguracje automatycznego systemu Pallet Shuttle charakteryzują się odmiennym działaniem. W przypadku konfiguracji z układnicami w każdym korytarzu znajduje się jedna układnica z jednym wózkiem shuttle, które obsługują wszystkie poziomy składowania. Z kolei w przypadku wariantu z wózkami wahadłowymi na każdym poziomie we wszystkich korytarzach instalacji znajduje się wózek wahadłowy z wózkiem shuttle.

Automatyczny Pallet Shuttle – elementy składowe

Automatyczny Pallet Shuttle to system składający się z czterech podstawowych elementów: bloków regałów akumulacyjnych, wózka elektrycznego, który porusza się wewnątrz kanałów składowania w celu odkładania i pobierania palet, urządzeń transportu bliskiego (układnicy lub wózka wahadłowego), który dostarcza wózek satelitarny do wejścia do kanałów składowania.

Jest centralnym elementem systemu, ponieważ transportuje jednostki ładunkowe, a także pobiera i odkłada je w kanałach składowania. Jest to kompaktowe urządzenie o wysokiej wydajności, które działa szybko i bezpiecznie.

Automatyczna układnica przemieszcza się w korytarzu, wykonując ruch elewacyjny i translacyjny. Transportuje wózek satelitarny do wejścia do odpowiedniego kanału składowania.

W przypadku tej konfiguracji transport wózka satelitarnego pomiędzy kanałami składowania jest przeprowadzany za pomocą systemu automatycznego, składającego się z wózków wahadłowych i wind.

Regały automatycznego systemu Pallet Shuttle to konstrukcje magazynowe o dużej gęstości składowania, które znacznie zwiększają pojemność instalacji logistycznej. System szyn umożliwia ruch wózka wewnątrz kanałów składowania.

Antena

Antena

Za pomocą sieci wi-fi odbiera polecenia generowane przez system zarządzania magazynem (WMS).

Platforma podnosząca

Platforma podnosząca

Górna część wózka. Podnosi jednostkę ładunkową w celu przetransportowania jej wzdłuż kanału.

Koła

Koła

Osiem kół (cztery z każdej strony) obracających się po podstawie szyny umożliwia przemieszczanie się wózka.

Koła prowadzące

Koła prowadzące

Cztery niewielkie koła mające kontakt z boczną płaszczyzną szyn. Prowadzą wózek w kierunku wzdłużnym. Zapewniają płynny i bezpieczny ruch wózka w kanale.

Czujniki

Czujniki

Czujniki spełniają następujące funkcje: zapewniają odpowiednie ułożenie palety na wózku, wykrywają ostatnią paletę odłożoną w kanale oraz określają odległość wózka od krawędzi kanału.

Superkondensatory

Superkondensatory

Źródło energii elektrycznej wózka shuttle. Charakteryzują się wysoką mocą i długą żywotnością. Proces ładowania superkondensatorów jest prosty, szybki i całkowicie automatyczny.

Szczotki automatycznego ładowania

Szczotki automatycznego ładowania

Umożliwiają automatyczne ładowanie superkondensatorów znajdujących się na pokładzie układnicy lub wózka wahadłowego.

Kontrolka błędu

Kontrolka błędu

Czerwone światło migające informuje o błędzie lub awarii.

Układnica

Układnica

Porusza się wzdłuż i na wysokość korytarza roboczego znajdującego się między blokami regałów. Transportuje wózek satelitarny umieszczony na wózku podnoszącym.

Wózek podnoszący

Wózek podnoszący

Element składowy układnicy, na którym umieszczany jest wózek satelitarny. Unosi się wzdłuż kolumny, aby umieścić wózek w wejściu do wyznaczonego kanału składowania.

Szyny

Szyny

Zespół profili (jeden górny i jeden dolny), które prowadzą układnicę wewnątrz korytarza roboczego.

Wózki wahadłowe

Wózki wahadłowe

Na każdym poziomie umieszczony jest jeden wózek wahadłowy. Jego zadaniem jest transportowanie wózka shuttle wzdłuż korytarza roboczego do wejścia do odpowiedniego kanału składowania.

Windy

Windy

Transportują palety ze strefy przenośników na odpowiedni poziom składowania, na którym znajduje się przypisany kanał (i odwrotnie). Liczba wind zależy od liczby palet do przeniesienia. Należy zastosować przynajmniej jedną windę wejściową i jedną wyjściową.

Podesty i szyny

Podesty i szyny

Konstrukcja utworzona z pomostów i szyn, stanowiąca powierzchnię nośną, po której poruszają się wózki wahadłowe wzdłuż korytarzy. Umożliwia łączenie wind za pośrednictwem przenośnika akumulacyjnego.

Ramy i belki nośne

Ramy i belki nośne

Profile pionowe i poziome tworzące bloki regałów. Wewnątrz kanałów składowania poruszają się wózki shuttle, które odkładają palety.

Szyny

Szyny

W każdym kanale znajdują się poziome profile z dwoma płaszczyznami oparcia: dolną, po której przemieszcza się wózek, oraz górną, gdzie są odkładane jednostki ładunkowe.

Siatki zabezpieczające

Siatki zabezpieczające

Są montowane na całej wysokości regałów pokrywającej się z korytarzem dla pieszych, mając na celu zabezpieczenie przed wypadaniem ładunków.

Siatki bezpieczeństwa

Siatki bezpieczeństwa

Obwodowe ogrodzenie metalowe, które otacza blok regałów i strefę roboczą automatycznych urządzeń transportu bliskiego i systemu przenośników.

Katalogi

Catalog - 2 - Easy-wms - pl_PL

Oprogramowanie do zarządzania magazynem

Innowacje technologiczne dla wydajności magazynów

Pobierz

Często zadawane pytania

Automatyczny Pallet Shuttle jest systemem składowania o wysokiej gęstości, wykorzystującym elektryczne wózki i autonomiczne urządzenia transportu bliskiego (układnice i wózki wahadłowe) w celu całkowitego zautomatyzowania operacji odkładania i pobierania palet z regałów. Zwiększa to wydajność magazynu oraz maksymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń.

Podstawowa różnica pomiędzy oboma systemami polega na sposobie transportowania jednostek ładunkowych do wejścia do kanałów składowania. W przypadku wariantu półautomatycznego wózek i paleta są transportowane i wprowadzane do wejścia do kanału za pomocą wózka widłowego. Rozwiązanie automatyczne z kolei wykorzystuje układnice lub wózki wahadłowe, co wiąże się z całkowitą automatyzacją obu operacji.

Automatyczny Pallet Shuttle to odpowiednie rozwiązanie dla magazynów, w których składowane są produkty charakteryzujące się wysoką rotacją i wymagające maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Ponadto jest optymalnym systemem dla firm obsługujących produkty składowane masowo z jednostkami towarowymi o dużej i średniej rotacji lub dużą liczbą palet na jednostkę. Automatyczny Pallet Shuttle jest zalecany do komór chłodniczych – akumulacja znacząco zmniejsza zużycie energii poprzez zredukowanie objętości chłodzonego powietrza, a dzięki automatyzacji nie jest potrzebna ekspozycja operatorów na niskie temperatury.

Wybór urządzenia transportu bliskiego zależy od liczby ruchów wykonywanych podczas operacji odkładania lub pobierania ładunków. Konfiguracja z układnicami jest mniej kosztowna, jeden wózek elektryczny obsługuje kilka poziomów składowania po obu stronach korytarza roboczego. Zmniejsza zdolność operacyjną, dlatego zaleca się to rozwiązanie, jeśli liczba cykli na godzinę nie jest priorytetowa. W konfiguracji z wózkami wahadłowymi jeden wózek działa na jednym poziomie składowania, co pomnaża liczbę cykli na godzinę o liczbę poziomów składowania.

W przypadku konfiguracji Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi należy wdrożyć przynajmniej dwie windy na korytarz – jedną na początku, a drugą na końcu. Zatem, jeśli wymagana jest większa liczba cykli na godzinę, można wdrożyć dwie windy na początku korytarza roboczego i dwie na końcu.

Wózek stosowany w automatycznym systemie Pallet Shuttle jest dostępny w trzech wymiarach, dostosowanych do najbardziej powszechnych rozmiarów palet. Wymiar części przedniej jest taki sam dla trzech modeli, ponieważ palety są obsługiwane od najszerszej strony (1200 mm). Wymiar na głębokość się zmienia, jako że dostosowuje się do wymiaru drugiej krawędzi palety (800, 1000 i 1200 mm).

Tak, ale nie bezpośrednio. Przykładowo, aby odłożyć paletę o nieregularnych wymiarach, należy ją umieścić na standardowej palecie, dostosowanej do wózka i regału, która będzie pełniła funkcję palety „matki”. W przypadku składowania specjalnych ładunków, takich jak kontenery IBC lub worki big-bag, postępuje się tak samo – jednostkę ładunkową należy umieścić na palecie, którą następnie odkłada się na prowadnicach regału.

Tak. Działanie automatycznego systemu Pallet Shuttle wymaga zainstalowania dwóch programów – systemu zarządzania magazynem (WMS), odpowiedzialnego za monitorowanie asortymentu i przypisywanie lokalizacji poszczególnym jednostkom ładunkowym, oraz systemu sterowania magazynem (WCS), który generuje polecenia dla automatycznych urządzeń transportu bliskiego. Mecalux dostarcza oba oprogramowania.

Udźwig wózka satelitarnego wynosi 1500 kg.

Wózek rozwija prędkość do 108 m/min bez załadunku i 72 m/min z załadunkiem.

System został zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur – od -30 ºC do +45 ºC.

Wózki działają bez przerwy, ponieważ superkondensatory ładują się automatycznie, podczas gdy wózek znajduje się na układnicy lub wózku wahadłowym. Czas ładowania jest zmienny – zależy od głębokości kanałów i wagi jednostek ładunkowych. Zasadniczo całkowity czas ładowania superkondensatorów jest krótszy niż 25 sekund podczas postoju.

Tak, całkowicie – nie występuje ryzyko degradacji ani zapłonu. Ponadto nie wymagają konserwacji, doskonale dostosowują się do intensywnego użytkowania i charakteryzują się długą żywotnością.

Zapytaj eksperta