Ochrona środowiska

System Zarządzania Środowiskowego

Zarząd firmy zdaje sobie sprawę z faktu, że działalność produkcyjna nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystywane surowce pochodzą z natury, a procesy produkcyjne powodują obciążenie środowiska, szczególnie wody i powietrza.

Wprowadzenie w firmie MECALUX certyfikowanego System Zarządzania Środowiskowego było wyrazem woli poszanowania środowiska naturalnego oraz chęci zaspokojenia wrażliwości naszych klientów na problemy związane z tym tematem.

Zastosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w całej naszej działalności daje gwarancję, że zadania organizacyjne, produkcyjne i techniczne, które wpływają na środowisko naturalne, są planowane, właściwie zarządzane i kontrolowane, tak by spełnić ustalone wymogi wspomnianej polityki.

Międzynarodowe standardy

Wybrany System Zarządzania Środowiskowego oparty jest na wymogach NORMY UNE-EN-ISO-14.001:2015, a jej dotrzymanie może być zweryfikowane na podstawie obiektywnych dowodów.

Poprzez niniejszą publiczną deklarację Zarząd firmy MECALUX wyraża swoje zaangażowanie w spełnienie przyjętych i uzgodnionych wymogów.

Ponadto zobowiązuje wszystkich swoich pracowników, by angażowali się w swojej działalności w zarządzanie ochroną środowiska poprzez realizację zadań zgodnie z wymogami określonymi w normie ISO 14001. Działania te mają na celu zapewnienie tego, by produkty i usługi firmy MECALUX spełniały wymogi wynikające z prowadzonej Polityki Ochrony Środowiska.

Międzynarodowe standardy

Mecalux zobowiązuje się do:

  • Stosowania aktów prawnych i innych obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska.
  • Zwiększenia poczucia odpowiedzialności swojego personelu.

System Zarządzania Środowiskowego

Zobowiązania te konkretyzują się w postaci:

  • Informowania wszystkich pracowników i dostawców o treści swojej Polityki Ochrony Środowiska.
  • Dokonywania analiz i optymalizowania działań w celu uzyskania większego stopnia ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
  • Kontrolowania obowiązujących aktów prawnych i innych wymogów.
  • Przeszkolenia w zakresie tematyki ochrony środowiska wszystkich pracowników, których działalność ma istotny wpływ na środowisko naturalne.
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: