Używamy własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies), aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć użytkowanie strony. Klikając dowolny link na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies w sposób określony w naszej polityce cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Politykę cookies. Akceptuj

Polityka prywatności

Dane osobowe osób fizycznych

Ochrona danych osobowych jest jednym z głównych celów firmy MECALUX, S.A. (zwanej dalej MECALUX). W celach zabezpieczenia oraz zagwarantowania w każdym momencie ich prywatności oraz aby rygorystycznie spełnić to, co zostało ustalone w Ustawie Organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o Ochronie Danych o Charakterze Osobowym ("USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"), i innego ustawodawstwa dotyczącego tej kwestii. Firma MECALUX informuje Państwa, że wszystkie dane o charakterze osobowym, które otrzymamy za pośrednictwem strony internetowej, a także poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, faksu, telefonu lub jakiegokolwiek innego środka komunikacji, będą przetwarzane w sposób poufny, zgodnie z polityką firmy dotyczącą ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych i wyżej wspomnianą ustawą o ochronie danych osobowych, oraz zostaną dołączone do pliku firmy MECALUX, za który jest ona odpowiedzialna. Celem gromadzenia powyższych danych jest dostarczenie Państwu informacji dotyczących ofert, promocji, produktów oraz usług, oferowanych przez firmę, jak również przeprowadzanie ankiet, prowadzenie statystyk, analiz tendencji rynku oraz badanie Państwa preferencji dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu ulepszenia naszych usług.

W podobny sposób, zgodnie z postanowieniami artykułu 11 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, oraz przy uwzględnieniu rodzaju produktów oraz usług oferowanych przez MECALUX, użytkownik jednoznacznie upoważnia MECALUX do udostępniania swoich danych osobowych pozostałym spółkom Grupy celem dostarczania informacji i ułatwiania kontaktów handlowych i finansowych, związanych z produktami i usługami świadczonymi przez MECALUX.

Równocześnie MECALUX informuje, że zgodnie z postanowieniami USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, mają Państwo prawo do dostępu, zmiany, usunięcia oraz nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MECALUX lub inną spółkę Grupy. Użytkownik korzysta z wyżej wymienionych praw poprzez wysłanie listu na adres: MECALUX, S.A., calle Silici 1, 08940 Cornellà - Barcelona – Hiszpania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: data.protection@mecalux.com, ze wskazaniem na “Ochronę danych”.

Równocześnie MECALUX przyjmuje, że wszelkie dostarczone nam dane o charakterze osobowym są zgodne z prawdą, kompletne i dokładne, oraz oczekuje od Państwa przekazania nam informacji o ich zmianie lub aktualizacji.

MECALUX nie używa plików cookies w celu uzyskania informacji dotyczących użytkowników naszej strony internetowej. Firma zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji kryterium dotyczącego używania wyżej wspomnianych plików cookies.