Oprogramowanie dla handlu

Oprogramowanie dla handlu

Zapewnienie usługi w sektorze o złożonych potrzebach logistycznych. Maksymalna efektywność w dystrybucji omnichannel

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Background Gartner
Mecalux w Raporcie Magiczny Kwadrant 2023 dla WMS
POBIERZ RAPORT

W branży handlowej i dystrybucyjnej niezbędne są: szybkość, dokładność i zdolność dostosowania do zmieniających się warunków działania

Stosowana w sektorze dystrybucja omnichannel wymaga coraz szybszej rotacji zapasów oraz sprawnych dostaw.

Logistyka w branży handlu detalicznego i dystrybucji musi się szybko zmieniać, ponieważ przedsiębiorstwa wymagają przeprowadzania złożonych operacji w celu dotrzymania założeń dystrybucji wielokanałowej. Easy WMS został opracowany tak, aby zawsze zastosować najlepszy możliwy proces logistyczny idealnie dostosowany do danego typu kanału dystrybucji.

  • Kontrola stanów magazynowych według zmiennych, takich jak: rozmiar i kolor.
  • Optymalizacja procesów w magazynie.
  • Aplikacja umożliwiająca automatyczne grupowanie zamówień do przygotowania.
  • Cross-docking.
  • Przygotowanie zamówień just-in-time (JIT).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

  • 55-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

  • Ponad 400-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

  • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

  • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)