Podesty magazynowe

Podesty magazynowe

Umożliwiają pomnożenie dostępnej powierzchni magazynowej. Łatwy i szybki montaż.

Ładunki dostarczane są za pomocą manualnych urządzeń transportu bliskiego, podnośników, a nawet ręcznie, jeśli tylko rodzaj produktu to umożliwia.

1fc901eb-918e-2de1-0e42-b7c92a89e761

4ef2d1a9-e78a-1d05-4b93-87091dcb54ad

c34ba3dc-6d05-1f45-04ca-b6c8efb117b5

3de7c92e-a88d-6f9a-a727-3e04b2684008

905661b5-f75c-f56a-1e44-245f203c1f1e

8f01eb1b-d44a-bcf3-500f-d7588de148e4

45c4d69c-ee39-9232-8b02-4355fe436abb

29c38fc0-ebe1-dcdc-1e9b-fb01a1c079ae

Mezzanine flooring

191068ef-442e-09bf-57c3-acf201027f56

191f1065-3f57-e4e3-091c-ff746507e7b6

728ff53f-f60c-c31b-ecab-0380d508f073

9f5638c6-134b-e807-dd6e-726e33d8e172

b9ed3b9e-312b-c53c-9ee2-07656660de16

233aa3d7-e0bf-7e5a-2553-fbedb98b4ebf

272df3c6-5589-ee54-6072-17d4458cea7f

Mezzanine flooring

606b6875-eeba-1bba-4760-362fdfc0c547

567153c1-ec57-07d5-fbb3-82f8d87e2f94

e8d0fa19-c089-4d8a-fec4-b2fbf25e1a3f

091a85f8-05dc-81d1-7e41-a29dcac56e23

b5853e0b-9456-8047-0637-47dcfc88799c

48870df7-7a74-9a3d-4155-970a94f2f02c

bf99aa1f-5152-be16-fb9c-a9be1f575f02

Zastosowanie podestów lub pomostów magazynowych umożliwia maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu dzięki zwielokrotnieniu dostępnej pierwotnie powierzchni. Instalacja podestu jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na dostosowanie pomieszczenia magazynowego do indywidualnych potrzeb. Stosunkowo łatwa modyfikacja struktury podestu magazynowego umożliwia demontaż i powtórne użycie jego elementów po wykonaniu ponownych obliczeń instalacji.

Zalety

  • Efektywne zagospodarowanie wysokości pomieszczenia.
  • Możliwość dostosowania do specyficznych wymogów Klienta dzięki szerokiemu wachlarzowi wymiarów, rodzajów podłóg, systemów konstrukcyjnych itp.
  • Szybki i łatwy montaż.
  • Możliwość połączenia z innymi systemami składowania.

Zapytaj eksperta