Artykuły logistyczne

Wyszukaj według:
 • Jak zwiększyć pojemność i wydajność magazynu

  Jak zwiększyć pojemność i wydajność magazynu

  12/01/2020

  Charakterystyczną cechą wszystkich akumulacyjnych systemów magazynowych jest duża gęstość składowania, uzyskana poprzez optymalizację wykorzystania miejsca w magazynie. Spośród tego typu rozwiązań największą wydajność zapewnia system Pallet Shuttle, ponieważ regały obsługiwane są przez automatyczne wózki, które transportują palety w kanałach regałów.

 • Co to jest omnichannel?

  Co to jest omnichannel?

  05/11/2018

  Mecalux posiada w ofercie trzy programy, dzięki którym firmy mogą z powodzeniem realizować strategię omnichannel (wszechkanałowości)

 • Symulacja: kontrola i monitorowanie wszystkich procesów logistycznych

  Symulacja: kontrola i monitorowanie wszystkich procesów logistycznych

  17/08/2018

  Gartner, amerykańska firma badawcza specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wykorzystywaniem technologii, przepowiedziała, że tworzenie tzw. cyfrowych bliźniaków (digital twins) będzie jednym z głównych trendów w przemyśle, a do roku 2021 technologię tę wdroży aż 50% dużych przedsiębiorstw. Cyfrowy bliźniak to symulacja – wirtualna kopia procesu, produktu lub usługi powstała dzięki informacjom otrzymanym za pomocą czujników wbudowanych w urządzenia stosowane w zakładach produkcyjnych. Jak działa i jakie korzyści zapewnia symulacja? W jaki sposób można ją zastosować w łańcuchu dostaw lub w magazynie?

 • Co to jest logistyka odzysku?

  Co to jest logistyka odzysku?

  15/01/2018

  Logistykę odzysku można zdefiniować jako zbiór czynności i procesów składających się na zarządzanie zwrotami i powrotami produktów z punktów sprzedaży do producenta w celu przeprowadzenia ich naprawy, recyklingu lub utylizacji jak najniższym kosztem.

 • Środki ochrony przeciwpożarowej regałów metalowych i magazynów

  Środki ochrony przeciwpożarowej regałów metalowych i magazynów

  02/11/2017

  Ochrona przeciwpożarowa magazynów stanowi duże wyzwanie, ponieważ zazwyczaj są to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym. Rozprzestrzenianiu się pożaru sprzyja zarówno charakterystyka składowanych towarów, jak i materiałów, z których wykonane są opakowania np.: plastik, papier czy drewno. Aby ograniczyć zagrożenie, magazyn należy wyposażyć w systemy, które będą skutecznie zapobiegały pożarom, a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je wykrywały, sygnalizowały i gasiły.

 • Wzrost wydajności dzięki automatyzacji transportu ładunków za pomocą przenośników paletowych

  Wzrost wydajności dzięki automatyzacji transportu ładunków za pomocą przenośników paletowych

  12/10/2017

  Chociaż przenośniki kojarzone są zazwyczaj z obiektami o wysokim stopniu automatyzacji, to ich stosowanie staje się coraz bardziej powszechne także w tradycyjnych magazynach. Dzieje się tak, ponieważ poprawiają wydajność każdego obiektu poprzez optymalizację ruchu towarów, skrócenie czasu załadunku, transportu i rozładunku, oraz zapewnienie stałego przepływu produktów.

 • Izolacja termiczna w chłodniach

  Izolacja termiczna w chłodniach

  14/09/2017

  Artykuł ten wyjaśnia, w jaki sposób zapewnić izolację termiczną chłodni, które pracują w niskich temperaturach, oraz zwraca uwagę, jakie znaczenie dla zagwarantowania optymalnego funkcjonowania tego typu magazynu ma odpowiedni projekt.

 • Projektowanie regałów dla obszarów zagrożonych sejsmicznie w Europie

  Projektowanie regałów dla obszarów zagrożonych sejsmicznie w Europie

  04/09/2017

  W Europie do krajów najbardziej narażonych na zjawiska sejsmiczne należą Włochy, Grecja, Turcja, Cypr i Islandia. Zapobieganie skutkom trzęsień ziemi i przestrzeganie norm europejskich w zakresie projektowania i budowy systemów magazynowych mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia odporności regałów na wstrząsy.

Strona 1 z 2