WMS do zarządzania produkcją

Pełna integracja procesów zaopatrywania linii produkcyjnych i przyjmowania gotowego produktu

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Monitorowanie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym oraz śledzenie surowców, wyrobów gotowych i półproduktów

Procesy produkcyjne mogą być kluczowym etapem w łańcuchu dostaw i stanowić jedno z największych wyzwań.

Oprogramowanie WMS do zarządzania produkcją firmy Mecalux umożliwia dostęp do narzędzi pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności i zagwarantowanie pełnej identyfikowalności podczas całego procesu produkcyjnego.

Korzyści:

 • Monitorowanie i zarządzanie stanem magazynowym w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie produkcji just-in-time.
 • Zarządzanie katalogiem produktów oraz zarządzanie listami materiałowymi (BOM).
 • Skrócenie czasu cyklu w procesach produkcyjnych.
 • Podniesienie jakości produktu.
 • Łatwe śledzenie, genealogia i zgodność z przepisami.
 • Praca bez konieczności stosowania dokumentacji w formie papierowej: interfejs sieciowy dostępny za pośrednictwem terminali radiowych i ekranów dotykowych.

Szczegóły funkcjonalne oprogramowania do zarządzania produkcją

 • Zarządzanie listami materiałowymi (BOM). Podstawa do tworzenia zleceń produkcyjnych. Możliwość konfigurowania surowców potrzebnych do tworzenia produktów końcowych.

  Zarządzanie listami materiałowymi możliwe jest z poziomu systemu ERP lub ręcznie z poziomu interfejsu użytkownika modułu produkcyjnego.

  Możliwe jest konfigurowanie wytworzenia minimalnej ilości gotowego produktu. W przypadku gdy ilość surowca jest niewystarczająca do wyprodukowania wymaganej ilości produktu, zlecenie produkcyjne nie jest realizowane (towar nie jest dostarczany na produkcję).

  Istnieje również możliwość przypisania artykułów dodatkowych do surowców, tzn. takich, które nie stanowią części zaopatrzenia (mogą nie wchodzić w skład stanu magazynowego), wymagane jest jednak wykazanie ich zużycia w procesie produkcji.

 • Konfiguracja linii produkcyjnych. Miejsce, w którym odbywa się proces produkcyjny. Linie produkcyjne mogą współdzielić strefę buforową surowca oraz strefę buforową produktu końcowego.

  Na linię produkcyjną składają się następujące strefy z możliwością odpowiedniego dostosowania:

  • Strefa buforowa surowca: strefa, do której kierowane są surowce potrzebne do wyprodukowania artykułów ujętych w liście materiałowej.
  • Strefa buforowa produktu końcowego: miejsce, w którym tymczasowo składowane są produkty końcowe po zakończeniu procesu produkcyjnego.
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Zlecenie wytworzenia z surowców produktu gotowego na linii produkcyjnej na podstawie listy materiałowej. Zarządzanie może być przeprowadzane z poziomu ERP lub z interfejsu użytkownika oprogramowania WMS do zarządzania produkcją.

  Wydanie zlecenia produkcyjnego skutkuje utworzeniem zamówienia na dostawę surowca do strefy buforowej surowca zgodnie z następującą procedurą:

  • Wydanie zlecenia produkcyjnego na linię produkcyjną.
  • Dostawa surowca do linii produkcyjnej.
  • Zużycie surowca na linii.
  • Wytworzenie gotowego produktu.
  • Zamknięcie zlecenia produkcyjnego.
 • Zarządzanie zamówieniami zaopatrzenia linii produkcyjnej. Polecenia przeniesienia materiałów potrzebnych do zrealizowania zlecenia produkcyjnego z magazynu do strefy buforowej surowca.

  Zlecenia zaopatrzenia są generowane w momencie wydania zlecenia produkcyjnego.

  Easy WMS dobiera materiały znajdujące się na stanie magazynowym potrzebne do wytworzenia produktu końcowego oraz generuje i zarządza operacjami ręcznej kompletacji wykonywanymi przez operatorów w celu dostarczenia tych materiałów do strefy buforowej surowca.

  Przed wydaniem zlecenia system weryfikuje, czy na stanie magazynowym znajduje się wystarczająca ilość surowców do ilości wykazanej w liście materiałowej.

 • Ręczne zarządzanie zużyciem surowca. Operator przy użyciu terminala radiowego lub tabletu wybiera surowiec wprowadzany na linię produkcyjną.

  Taka forma zarządzania dostawami i zużyciem surowców jest stosowana, gdy w strefie buforowej surowca nie ma wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić cały niezbędny materiał ujęty w zleceniu produkcyjnym.

  W miarę zużywania surowca zwalnia się dostępna przestrzeń w jego strefie buforowej i Easy WMS może kontynuować pobieranie surowca z magazynu.

 • Automatyczne zużywanie surowca. Zużycie surowca następuje podczas procesu wytwarzania produktu końcowego.

  Zużycie surowca jest proporcjonalne do ilości wskazanej na liście materiałów. Jest to zatem zużycie teoretyczne, możliwe do późniejszego skorygowania.

  Składowane towary wybierane są zgodnie z zasadą FEFO (first expires, first out).

  Automatyczne zużywanie surowca znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W strefie buforowej surowca znajdują się wszystkie niezbędne materiały potrzebne do zrealizowania zlecenia produkcyjnego.
  • Nie ma konieczności szybkiego zwalniania miejsca w strefie buforowej produktu końcowego w celu umożliwienia dalszego dostarczania surowca ze względu na szybkie wytwarzanie gotowego produktu przez operatorów lub ze względu na wolny przebieg procesu produkcyjnego.
 • Wytwarzanie produktu końcowego. Operatorzy za pomocą terminala radiowego wprowadzają na stan magazynowy gotowe produkty, oznaczając kontenery, w których zostały umieszczone.

  Gotowy produkt został wytworzony z materiałów zużytych na linii produkcyjnej.

  W przypadku gdy gotowy produkt okaże się wadliwy i nie powinien widnieć w systemie, stan magazynowy nie zostanie powiększony o ten produkt, jednak poziom zużycia surowca zostanie uwzględniony.

 • Śledzenie precyzyjne/ogólne. Materiały znajdujące się na stanie magazynowym mogą pochodzić z różnych partii, dlatego też nie ma możliwości wskazania, z której partii surowca został wytworzony gotowy produkt. Oprogramowanie WMS do zarządzania produkcją przechowuje informacje o wszystkich partiach surowców, które mogły zostać użyte do wyrobu gotowego produktu.

  W przypadku stwierdzenia wady jakości w partii surowca oprogramowanie WMS do zarządzania produkcją jest w stanie określić, które produkty mogły zostać wyprodukowane przy użyciu wadliwego surowca.

 • Zamykanie zlecenia produkcyjnego. Należy uwzględnić w systemie korekty poziomu zużycia surowca oraz te, które zostały wprowadzone do otrzymania gotowego produktu.

  Po otrzymaniu gotowego produktu operator za pomocą terminala radiowego, komputera lub tabletu musi zamknąć zlecenie produkcyjne.

  Operator powinien:

  • Dostosować rzeczywiste zużycie surowca, jeśli nie pokrywa się ono ze zużyciem obliczonym na podstawie listy materiałowej.
  • Dostosować ilość gotowego produktu, jeśli nie pokrywa się ze zużyciem obliczonym na podstawie listy materiałowej.
  • Stwierdzić występowanie uszkodzonych surowców.
  • Wykazać uszkodzone produkty gotowe, jeżeli takie występują.
  • Zgłosić zużycie artykułów dodatkowych.

  Oprogramowanie WMS do zarządzania produkcją przekazuje informacje do systemu ERP na podstawie danych dostarczonych przez operatora.

 • Raport z produkcji. Generowanie raportu zawierającego dane: zlecenia produkcyjnego, wytworzonych artykułów, wykorzystanych surowców oraz zużytego stanu magazynowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

 • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

 • Ponad 370-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

 • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)