Mecalux przyśpiesza rozwój zwiększając sprzedaż za 1. półrocze 2007r. o 19%

27/07/2007

Mecalux przyśpieszył swój rozwój i zakończył pierwsze półrocze 2007 19% wzrostem sprzedaży z 252,1 MLN euro za ten sam okres w roku poprzednim do 301 MLN euro w tym roku. Wyniki te przekroczyły oczekiwania i były możliwe do osiągnięcia dzięki pomyślnemu rozwojowi na nowych rynkach, rozbudowie działu automatyzacji i zwiększeniu zapotrzebowania na zarządzanie magazynowe na wszystkich rynkach. Należy podkreślić przede wszystkim znaczący wzrost portfela zamówień działu magazynów automatycznych, który zwiększył się o 59% i osiągnął w pierwszym półroczu 2007 poziom 56 MLN euro. Tym samym, firma stawia na automatyzację jako na przyszłość systemów magazynowania.

Pozytywny rozwój głównych wskaźników
Marża Ebitda wzrosła o 26% z 37,7 MLN euro w roku 2006 do 47,6 MLN euro w pierwszej połowie roku 2007, a zysk nieopodatkowany zwiększył się o 67% z 19,1 MLN euro do 32 MLN euro w pierwszym półroczu 2007. Zysk netto firmy w pierwszej połowie tego roku wyniósł jednakże 24,2 MLN euro, czyli 100 000 euro mniej niż dochód netto za ten sam okres w roku poprzednim. Wiąże się to z faktem, iż w roku 2006 Grupa Mecalux skorzystała z ulg i kredytów podatkowych w oddziałach w Polsce i Stanach Zjednoczonych na łączną sumę 19 MLN euro, z czego nadpłata podatkowa wyniosła 5,2 MLN euro.

Wzrost na wszystkich rynkach

EUROPA.
Na rynkach Europy Południowej (Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia) odnotowujemy wysokie, 15% tempo wzrostu. W Europie Środkowej i Wschodniej tempo to było jeszcze bardziej dynamiczne i wynosiło 67%.

OBSZAR NAFTA.
Wzrost sprzedaży wyniósł 19%. W Stanach Zjednoczonych Mecalux osiągnął szybki rozwój udziałów rynkowych, wzrost w walucie lokalnej wyniósł 23%. W Meksyku odnotowano zwiększenie sprzedaży o 26%.

OBSZAR MERCOSUR.
Ogólny wzrost wyniósł 41%. Jest to bardzo dobry wynik, przy czym w Argentynie zwiększenie sprzedaży osiągnęło poziom 55%, a w Chile 7%. Należy też podkreślić doskonały rozwój filii firmy w Brazylii, która dzięki pozyskaniu ważnych projektów na tym obszarze potroiła swoje obroty.

% sprzedaży w odniesieniu do całości sprzedaży skonsolidowanej
Europa Południowa: 71%
Inne rynki europejskie: 6%
NAFTA: 15%
MERCOSUR: 8%

% wzrost w porównaniu z tym samym okresem z roku 2006
Europa Południowa: + 15%
Inne rynki europejskie: + 67%
NAFTA: + 19%
MERCOSUR: + 41%

Rozwój zadłużenia
Wskaźniki bilansu i zadłużenia netto Grupy uległy poprawie w stosunku do funduszy własnych o 0,78 raza. W porównaniu z poprzednim półroczem, zadłużenie netto jest większe niż w tym samym okresie w roku 2006 (przejście ze 152,9 MLN euro do 162,9 MLN euro w pierwszej połowie 2007), jest jednakże niższe niż w momencie zamknięcia roku, kiedy to wynosiło 173 MLN euro. Ten pozytywny rozwój jest wynikiem dodatnich przepływów pieniężnych.