Mecalux utrzymuje 16% wzrost i podwaja ilość zamówień na magazyny automatyczne

24/04/2007

Sprzedaż firmy Mecalux wzrosła w pierwszym kwartale 2007 o 16% z 124 MLN euro w roku 2006 na 143,6 MLN euro za ten sam okres w roku 2007. Firma skonsolidowała już nowe fuzje (Esmena i filia Grupy ThyssenKrupp). Jest to więc wzrost organiczny, osiągnięty dzięki zwiększeniu sprzedaży na wszystkich rynkach. Mecalux utrzymuje przewidywany rytm wzrostu stawiając na nowe technologie składowania, większe zróżnicowanie geograficzne oraz na zwiększenie udziału we wszystkich obszarach działalności. Ponadto, rynek zareagował pozytywnie na przeprowadzone fuzje i ogłoszenie przyszłego zakupu UFC Interlake Holding Co. Sprzyjające warunki ekonomiczne i proces automatyzacji logistycznej w licznych sektorach przyczyniają się dodatkowo do dobrej sytuacji firmy.

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój działu magazynów automatycznych i jego wkład we wzrost sprzedaży Grupy: portfel zamówień w/w jednostki biznesowej zwiększył się prawie dwukrotnie w pierwszym trymestrze 2007 w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku obrachunkowym i wyniósł EUR 41 M.

Wzrost zysków
EBITDA wzrósł o 12%, z 18,8MLN euro na 21,1MLN euro, a dochód nieopodatkowany wzrósł o 52%, z 9MLN euro na 13,7MLN euro. Zysk netto wzrósł jednakże tylko o 3% z 11,1MLN euro na 11,4MLN euro. Niższy w porównaniu do innych w/w wartości wzrost zysku netto wynika z faktu, iż w roku 2006 skorzystano, w oddziałach firmy w Polsce i Stanach Zjednoczonych, z kredytów podatkowych, które umożliwiły osiągnięcie korzyści podatkowych nieobecnych w roku 2007.

Wzrost sprzedaży według obszarów działalności

EUROPA
Rynki Europa Południowej (Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia) utrzymują wysoki rytm sprzedaży wynoszący 12%.
Bardzo pozytywnie ocenia się rozwój rynków Europy Centralnej i Wschodniej, na których dochody wzrosły o 50%, przede wszystkim poprzez wzrost sprzedaży w filii polskiej. Obroty osiągnięte w tej strefie działalności reprezentują 5% całości sprzedaży Grupy.

NAFTA
Skonsolidowany wzrost sprzedaży na rynkach północnoamerykańskich wyniósł 8%, przy czym należy zwrócić uwagę na skutki rewaloryzacji euro i jej wpływ na efekt końcowy w/w wzrostu.
Rozwój sprzedaży w walucie lokalnej osiągnął 18% w porównaniu z tym samym okresem roku 2006, co dowodzi, że Grupa Mecalux zdobywa szybko coraz większe udziały rynkowe w tej strefie. W Meksyku odnotowano wzrost sprzedaży w walucie lokalnej wynoszący 21%.
Strefa Nafta reprezentuje znaczący udział w skonsolidowanych obrotach Grupy (17% całości) przyczyniając się do utrzymania zróżnicowania geograficznego działalności.

MERCOSUR
Grupa odnotowała znaczący postęp na rynkach Ameryki Południowej. Sprzedaż skonsolidowana wzrosła o 55%. W Argentynie, gdzie Grupa Mecalux utrzymuje pozycję lidera, sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 78%. W Chile natomiast obroty pozostały stabilne.
Dzięki fuzji z Grupą Esmena Mecalux zyskał nową filię w Brazylii. Oddział ten w pierwszym trymestrze roku 2007 podwoił swoje obroty.
Reasumując, podział geograficzny sprzedaży Grupy Mecalux w dniu 31/03/2007 przedstawia się w następujący sposób:

% sprzedaży w odniesieniu do całości sprzedaży skonsolidowanej
Europa Południowa*: 70%
Inne rynki europejskie: 5%
NAFTA: 16%
MERCOSUR: 10%

% wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2006
Europa Południowa*: + 12%
Inne rynki europejskie: + 50%
NAFTA: + 8%
MERCOSUR: + 55%

* Dane dotyczące także eksportu z Hiszpanii do krajów, w których Grupa nie ma bezpośrednich przedstawicielstw handlowych i działa za pośrednictwem dystrybutorów.