Mecalux w technologicznej czołówce

17/10/2016

Oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux korzysta z danych przechowywanych w hurtowni danych. Aplikacja ta służy do gromadzenia, analizowania i interpretowania wszystkich informacji związanych z zarządzaniem magazynem, co pozwala podejmować bardziej adekwatne decyzje służące optymalizacji jego funkcjonowania. Dodatkową zaletą jest działanie niezależne od systemu produkcyjnego.

 

Co to jest hurtownia danych?

Hurtownia danych (data warehouse) to baza będąca źródłem informacji dla systemów analitycznych. Jest to miejsce, gdzie zapisywane są wszystkie dane dotyczące pracy magazynu dodatkowo wyposażone w narzędzie ETL (Extract, Transform, Load), które organizuje dane w grupy i segmenty, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie informacji ułatwiających obsługę i dostosowanie magazynu do potrzeb klientów.

 

Główną funkcją hurtowni danych jest dostarczenie szczegółowych i obiektywnych danych statystycznych, pomocnych w znalezieniu takich rozwiązań i strategii, które poprawią wydajność magazynu oraz skuteczność procesów logistycznych.

Wszystkie dane, które skupia hurtownia, pochodzą z produkcyjnej bazy danych WMS lub innych źródeł zewnętrznych (takich jak np. pliki Excela, systemów ERP, usług internetowych lub wszelkich innych źródeł danych, które narzędzie ETL jest w stanie przetworzyć).

Są one dostępne w każdej chwili, przez znacznie dłuższy czas, niż jest to możliwe w przypadku samej bazy WMS.

Narzędzie ETL umożliwia wyznaczenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które następnie można zaprezentować w postaci graficznej lub raportów zawierających dane tekstowe i liczbowe, co jest bardzo przydatne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wskaźniki przedstawiają aktualny stan magazynu i są wyświetlane w interfejsie w formie mierników kołowych, liniowych lub cyfrowych. W oprogramowaniu Easy WMS dostępne są co prawda domyślne wizualizacje danych, jednak dzięki hurtowni danych użytkownik może je zmodyfikować, aby obliczyć wartości innych wskaźników, w zależności od jego potrzeb.

Wyniki można sprawdzić w bezpieczny sposób (ograniczony dostęp i prawo dostępu dla użytkowników), za pośrednictwem internetu, pocztą elektroniczną lub za pomocą urządzeniach przenośnych.

Największa zaleta hurtowni danych polega na tym, że można ją oddzielić od serwera Easy WMS. Jej funkcjonowanie nie wpływa zatem na działanie produkcyjnej bazy danych.

Ponadto hurtownia danych jest niezależna od danych historycznych systemu produkcyjnego, a więc system jest bezpieczny pod kątem czyszczenia informacji historycznych, a także ich utraty.

 

Guardar