Mecalux wypłaci 12 mln euro w formie dywidendy i nowych akcji dla akcjonariuszy

26/06/2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mecaluxu zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 euro na akcję, co daje łączną kwotę 12 mln euro i stanowi 25% wyników netto Grupy w roku 2006. Jednocześnie uchwalono podwyższenie kapitału wypłacanego w formie jednej nowej akcji na każde dziesięć akcji będących w obiegu. Nowe akcje zostaną bezpłatnie wydane akcjonariuszom. Wydane 2.444.200 nowych akcji zwykłych ma łączną wartość 2.444.200 euro. Ponadto, Zgromadzenie Akcjonariuszy Mecalux zatwierdziło wyniki za rok 2006, które przedstawiają ogólne zwiększenie sprzedaży przy wzroście obrotów o 82%, z 292,5 mln euro w 2005 r. do 531,1 mln euro w 2006 r. Rok finansowy 2006 był także rokiem połączenia z firmą Esmena, które zaowocowało łącznymi obrotami o wysokości 154,2 mln euro. Przychód netto w 2006 r. zwiększył się o 56%, z 30,9 mln do 48,2 mln euro.

Mecalux, ciągłość polityki rozwoju
Rozwój Mecaluxu idzie w parze ze strategicznymi decyzjami o zakupie nowych przedsiębiorstw, z rozwojem sekcji magazynów automatycznych i umacnianiem pozycji na wszystkich rynkach, na których firma prowadzi działalność. Rok 2006 był rokiem połączenia z Esmeną, największym przedstawicielem konkurencji w Hiszpanii oraz z TKINSA (działem automatycznych magazynów ThyssenKrupp finansowo przyłączonym w 2005 r.), są to dwa zakupy o strategicznym znaczeniu dla firmy. Wzrost Mecaluxu, nie biorąc pod uwagę wkładu Grupy Esmena wyniósł 29%. Według podziału na rynki, Mecalux odnotowuje ciągły wzrost na każdym z nich i zwiększył sprzedaż o 22% w Europie Południowej i o 61% na innych rynkach europejskich, 41% na obszarze NAFTA oraz 35% w Ameryce Południowej. Automatyka w dalszym ciągu pozostaje atutem, na który firma stawia w przyszłości.

Inwestycje w fabryki w 2006 r.
Całość inwestycji w budowę nowych fabryk sięga 36,8 mln euro. Wzrost potrzeb produkcyjnych Mecaluxu i bardzo dobre rezultaty działu robotyki sprawiły, że niezbędne były następujące inwestycje:

  • Nowy zakład produkujący mechanizmy do robotyki i automatyki magazynów w Gliwicach, w Polsce. W 2006 r. Grupa osiągnęła w tym sektorze biznesu niezbędną masę krytyczną uzasadniającą utworzenie nowego zakładu produkcji o powierzchni 20000 m², przy już istniejących 35000 m² przeznaczonych pod regały. Czynniki, które zdecydowały o takiej lokalizacji to: możliwość skorzystania z ulg podatkowych oferowanych przez polskie władze, niższe koszty produkcji i bliskie sąsiedztwo z szybko rozwijającymi się krajami Europy Centralnej i Wschodniej. Zakład ten rozpoczął produkcję w pierwszym półroczu 2007 r.

  • Rozbudowa fabryki Esmena w Gijon. Silny wzrost sprzedaży Grupy i dobre perspektywy na przyszłość sprawiają, że konieczne jest zwiększenie produkcji na rynki krajów Europy Południowej. Obecne 32000 m² zostanie rozszerzone o kolejne 15000 m². Inwestycja ta, zaplanowana na okres najbliższych trzech lat, zostanie częściowo sfinansowana z subwencji lokalnych władz Księstwa Asturii.

  • Fabryka Mecalux w Chicago została rozbudowana o 10000 m², przy już istniejących 25 000 m², co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania produkcyjne związane ze zwiększeniem sprzedaży na tym rynku.

    Ogłoszenie nabycia opcji kupna UFC Interlake Co.
    Poza wynikami z 2006 r., wraz z początkiem roku finansowego 2007, Mecalux ogłosił informację o nabyciu opcji kupna amerykańskiej firmy UFC Interlake Holding Co., będącej jednym z głównych dostawców systemów magazynowania w USA. Koszt opcji kupna wyniósł 7,5 mln dolarów; realizacja tej operacji jest przewidziana na drugą połowę 2008 r. Ten potencjalny nabytek ma umocnić pozycję firmy Mecalux na rynku automatycznych magazynów w USA oraz ugruntować pozycję lidera w Ameryce Łacińskiej.