Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, aby dostosować treści do Twoich preferencji. Kontynuuowanie przeglądania tej strony oznacza, że zostałeś poinformowany i akceptujesz instalację oraz używanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Polityka cookies. Akceptuj

Mecalux zwiększa sprzedaż o 12% i zyski o 18%

24/10/2008

Mecalux kontynuuje tendencję zwyżkową utrzymując wzrost sprzedaży na poziomie 12% i zwiększając zyski o 18%. Firma osiągnęła w trzecim kwartale kwotę 496 milionów euro w sprzedaży i 40 milionów euro zysku. W tym samym okresie w roku poprzednim sprzedaż osiągnęła kwotę 444 milionów euro, a zyski wyniosły 33 milionów euro. Mecalux tłumaczy ten duży wzrost pozytywnym rozwojem firmy na wszystkich rynkach. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój rynków w Europie Wschodniej (wzrost polskiego oddziału firmy o 73%) oraz doskonałe wyniki w krajach takich jak np. Brazylia, gdzie Esmena, firma Grupy Mecalux, odnotowała wzrost wynoszący 83%. Z drugiej strony, Mecalux uważa, że rozwój działu magazynów automatycznych także przekłada się na ciągły wzrost na wszystkich rynkach, wynikający z aktualnego, dużego zapotrzebowania na rozwiązania automatyczne w wielu firmach.

Lepsze wskaźniki rentowności i zadłużenia
Zyski firmy przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) także odnotowały wzrost o 5% sytuując się na poziomie 71 milionów euro w porównaniu z 68 milionami euro za ten sam okres w roku poprzednim. Wzrósł także o 13% zysk nieopodatkowany osiągając kwotę 49 milionów euro. Zysk netto wzrósł o 18% osiągając 40 milionów euro. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że Grupa Mecalux skorzystała w polskim oddziale z ulg podatkowych związanych z inwestycjami firmy w Polsce.

Dług netto Grupy zmalał o 89% i sytuuje się na poziomie 19 milionów euro w porównaniu do 175 milionów euro w tym samym okresie w roku poprzednim. Kapitał własny wzrósł z 218 do 423 milionów euro (wzrost o 94%). Wskaźnik zadłużenia netto dotyczącego kapitału własnego zmienił wartość na 0,05, a wskaźnik zadłużenia netto dotyczącego zysków firmy przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA) zmienił wartość na 0,27. Przypominamy, że dnia 18 lipca 2008 miało miejsce powiększenie kapitału z prawem do preferencyjnej subskrypcji akcji, dzięki któremu bank Caja Madrid nabył 20% akcji Grupy. Całość kwoty, za którą bank Caja Madrid nabył akcje wynosi 168 milionów euro.

Sprzedaż w różnych strefach geograficznych
Mecalux odnotował wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach, głównie w rejonie MERCOSUR o 60% i w Europie Wschodniej o 64%. W Europie Południowej sprzedaż wzrosła o 2%, a w obszarze Nafta o 10%.

Sytuacja w Europie
W Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii sprzedaż wzrosła o 2%. Najlepsze wyniki zostały osiągnięte na rynku portugalskim i francuskim. Należy jednak do tych wyników podchodzić ostrożnie, ponieważ zamówienia na tych obszarach spadły o 7%, co najprawdopodobniej jest związane z aktualną sytuacją ekonomiczną.

Trwa bardzo pozytywny wzrost na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, na których sprzedaż wzrosła o 64%. Odział polski zanotował wzrost sprzedaży o 73%.

Sytuacja w obszarze Nafta
Wzrost w tym obszarze osiągnął 10%, a sprzedaż reprezentuje 14% całości sprzedaży Grupy. W Meksyku sprzedaż wzrosła o 50% w walucie lokalnej, co przekłada się na ogólny wzrost na całym obszarze. Odział firmy Mecalux w Stanach Zjednoczonych odnotował spadek o 9%.

Rejon MERCOSUR
Sprzedaż w Ameryce Południowej wzrosła o 60%. W Argentynie, gdzie Grupa Mecalux utrzymuje się na pozycji lidera, sprzedaż wzrosła o 52% w walucie lokalnej. W Brazylii sprzedaż wzrosła w trzecim kwartale o 83%. W Chile sprzedaż wzrosła o 7% w walucie lokalnej.

Najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy
Najbliższe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się w dniach 4 i /lub 5 listopada 2008, na kolejnych dwóch sesjach. Podczas zgromadzenia Caja Madrid przedstawi propozycję powołania dwóch członków Zarządu: Mariana Péreza Clavera i Ángela Córdoby Díaza, omówiona zostanie wypłata dywidendy nadzwyczajnej wynoszącej 0,16 euro na akcję, obciążającej dostępne zapasy, wynoszącej w całości 5 377 240 euro (ilość akcji kapitałowych spółki wzrosła do 33 607 750) oraz realizacja wolnego powiększenia kapitału w proporcjach 1 nowa akcja na każde 10. Podwyższenie kapitału zakładowego, które umożliwiło nabycie przez bank Caja Madrid 20% akcji firmy zostało ogłoszone Hiszpańskiej Komisji Papierów Wartościowych (CNMV) 3 czerwca 2008 i subskrybowane 14 lipca 2008. Wejście do spółki banku Caja Madrid oznacza ważne wsparcie dla ciągłego rozwoju i ekspansji na rynkach międzynarodowych firmy Mecalux.