Mecalux zwiększa sprzedaż o 6% i zyski o 2%

27/02/2009

Firma Mecalux utrzymuje znaczący wzrost sprzedaży o 6% oraz wzrost zysków o 2%. Skonsolidowana sprzedaż w roku 2008 wyniosła 636 mln euro, podczas gdy w roku 2007 osiągnięte zostały wyniki 598 mln euro. Brazylia, gdzie sprzedaż wzrosła o 71% w walucie lokalnej, to jeden z rynków, który najbardziej przyczynił się do ogólnego wzrostu. Zysk netto firmy wyniósł 36 mln euro, co oznacza wzrost o 2%. Z drugiej strony, należy podkreślić doskonałą płynność finansową firmy wynikającą z dużego wzrostu funduszy własnych, które zostały prawie podwojone z 222 mln euro do 388 mln euro, co oznacza wzrost o 75%. Tym samym Mecalux znajduje się w optymalnej sytuacji i zajmuje uprzywilejowaną pozycję strategiczną wobec przyszłego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy.

Sprzedaż według stref geograficznych: znaczący wzrost w obszarze MERCOSUR i w Europie Wschodniej.

EUROPA
Rynki Europy Południowej (Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia) utrzymują stabilną sprzedaż. Rynki Europy Środkowej i Wschodniej odnotowały pozytywny rozwój widoczny we wzroście sprzedaży o 30% w porównaniu do wyników za ten sam okres w poprzednim roku obrotowym. Polski oddział firmy zwiększył sprzedaż o 41%.

NAFTA
Na amerykańskich rynkach obszaru NAFTA odnotowano spadek o około 3% związany z aktualną koniunkturą gospodarczą. Rynek ten stanowi 14% ogólnej sprzedaży grupy.

MERCOSUR
W bieżącym roku obrotowym sprzedaż w Ameryce Południowej wzrosła o 53%. W Argentynie, gdzie Grupa Mecalux utrzymuje pozycję lidera, sprzedaż wzrosła o 57% w walucie lokalnej.

Mecalux utrzymuje zdecydowaną strategię ekspansji i wzrostu oraz wprowadza na rynek nowe produkty i systemy, które utwierdzają strategiczną pozycję międzynarodową firmy. Zarówno pozycja lidera jak i doskonała sytuacja finansowa firmy Mecalux rokują na przyszły wzrost na rynku światowym.

Wskaźniki opłacalności i zadłużenia
Zadłużenie netto formy Mecalux wynosi 27 mln euro w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to wynosiło 169 mln euro, co oznacza poprawę o 84%. Fundusze własne wzrosły o 75%, z 222 mln euro do 388 mln euro w tym roku obrotowym. Wskaźnik zadłużenia netto funduszy własnych spadł więc o 91% i wynosi 0,07% w porównaniu z 0,76% w roku obrotowym 2007. Ponadto, wskaźnik zadłużenia netto Ebitda wynosi 0,34% w porównaniu do 2,04% w roku obrotowym 2007, co oznacza zmniejszenie o 83%. Wskaźnik Ebitda firmy wyniósł 78 mln euro w porównaniu do 83 mln euro w poprzednim roku obrotowym.

Należy przypomnieć powiększenie kapitału o 168 mln euro, które miało miejsce w lipcu 2008 i które umożliwiło wejście do spółki banku Caja Madrid z 20% udziałów.