Nowy automatyczny magazyn pojemnikowy w obiekcie NEX Logistics Europe

18/09/2018

Automatyzacja transportu wewnętrznego ma bezpośredni wpływ na wydajność centrum dystrybucyjnego, dlatego operator logistyczny NEX Logistics Europe w najbliższych miesiącach wyposaży swój obiekt w niemieckim Bedburgu w automatyczny magazyn miniload, w którym będzie składować 4104 pojemniki.

Magazyn będą tworzyły dwa korytarze, wzdłuż których po obu stronach zostaną zamontowane regały o podwójnej głębokości. Będą one miały wysokość 9 m i zostaną podzielone na 19 poziomów ładunkowych. Miniload posłuży do składowania bardzo zróżnicowanego asortymentu jednego z producentów drukarek, głównie części i tonerów. Przy jednym końcu regałów znajdzie się dwupoziomowy przenośnik: wyższy poziom będzie przeznaczony do transportowania pustych pojemników ze strefy konsolidacji do operatorów zajmujących się kompletacją zamówień, dolnym zaś do stanowisk kompletacyjnych będzie dostarczany towar, który następnie, w postaci gotowych zamówień, będzie trafiał do strefy konsolidacji i wysyłki.

W obiekcie wdrożone zostanie również oprogramowanie magazynowe Easy WMS, które posłuży jako interfejs łączący system sterujący i system zarządzania magazynem wykorzystywany przez NEX Logistics Europe. Easy WMS będzie się komunikować – poprzez bazę danych – z systemem sterującym urządzeń transportu bliskiego pracujących w obiekcie (układnica i przenośniki).

Alfredo Pérez – Dyrektor Generalny firmy NEX Logistics
„Nasza wieloletnia współpraca z Mecaluxem układa się bardzo dobrze. W przypadku tego projektu przeprowadziliśmy analizę rynku, która wykazała, że trudno byłoby znaleźć firmę oferującą lepszą jakość produktów i obsługi klienta”.

 

O firmie NEX Logistics Europe

NEX Logistics Europe, spółka należąca do jednego z największych na świecie operatorów logistycznych, który zatrudnia ponad 50 000 osób na wszystkich kontynentach, jest odpowiedzialna za obsługę logistyczną uznanych producentów sprzętu elektronicznego i biurowego. Centrum logistyczne NEX Logistics Europe w Bedburgu zaopatruje odbiorców z ponad 60 krajów.