Vins i Licors Grau ponownie współpracuje z firmą Mecalux

19/07/2017

Vins i Licors Grau to katalońska firma o bogatym doświadczeniu w dystrybucji win i likierów. Mecalux dostarczy automatyczny magazyn pojemnikowy do zlokalizowanego w Palafrugell (Girona) centrum dystrybucyjnego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwoli składować ponad 900 pojemników, a także usprawnić przygotowywanie zamówień otrzymywanych przez internet.

Magazyn pojemnikowy Miniload, mierzący 5 m wysokości i 14 m długości, będzie się składał z trzech korytarzy z regałami o pojedynczej głębokości. Wejścia i wyjścia towarów będzie obsługiwała układnica pełniąca funkcję łącznika z systemem przenośników przemieszczających ładunki do trzech stanowisk kompletacyjnych usytuowanych na jednym z boków magazynu. Ponadto przenośniki te połączą magazyn automatyczny z magazynem głównym.

Projekt obejmuje także dostawę i montaż regałów z systemem put-to-light na każdym ze stanowisk kompletacyjnych. System ten znacznie usprawnia przygotowywanie zamówień, ponieważ wskaźnik świetlny wskazuje operatorowi, gdzie należy umieścić produkty pobrane z pojemników pochodzących z magazynu miniload.

Dzięki temu rozwiązaniu firma Vins i Licors Grau będzie mogła składować 918 pojemników o wymiarach 600 x 800 mm i maksymalnej wadze 100 kg każdy. Jednocześnie umożliwi ono usprawnienie kompletacji, co przełoży się na efektywną obsługę dużej liczby zamówień napływających drogą internetową.

Od czasu założenia w 1977 roku firma Vins i Licors Grau nieustannie się rozwija. Z biegiem czasu osiągnęła w swoim regionie pozycję czołowego dystrybutora win i likierów.

GuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardarGuardar