15 zawodów przyszłości w logistyce

08 lip 2024

Rozwój i upowszechnianie się takich technologii jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i blockchain niosą zmiany, które mają wpływ na kształt i funkcjonowanie poszczególnych etapów łańcucha dostaw – uważają analitycy z firmy konsultingowej Capgemini w raporcie prezentującym 15 nowych stanowisk w sektorze logistycznym, które ich zdaniem powstaną w ciągu najbliższych 15 lat.

Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, firmy muszą przeprojektować role, funkcje i stanowiska

Ponad połowa firm (54%) przyznaje, że w ich łańcuchach dostaw zaszły w ostatnich latach znaczące zmiany, ale tylko 27% podjęło się ich dostosowania do nowej rzeczywistości. W raporcie zatytułowanym Fifteen supply chain jobs of the future Capgemini, na podstawie własnych analiz, rozmów z ekspertami oraz badań przeprowadzonych przez innych analityków, przewiduje, że charakter pracy na stanowiskach związanych z łańcuchem dostaw diametralnie się zmieni, kształtując przyszłość branży.

Czasy się zmieniają

Niemal połowa organizacji (45%) twierdzi, że koszty ich łańcucha dostaw wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat, a co trzecia zdradza, iż znalezienie równowagi między odpornością łańcucha dostaw, zorientowaniem na klienta oraz zrównoważonym rozwojem nastręcza trudności.

 1. Kierownik ds. zaopatrzenia (ang. supply chef) – jego rola będzie kluczowa w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Będzie odpowiedzialny za zapewnienie stabilnego i zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez zbudowanie i aktualizowanie portfela dostawców, którzy będą posiadali odpowiednie certyfikaty oraz spełniali nie tylko wymogi jakościowe i cenowe, ale także w zakresie minimalizacji śladu węglowego. Istotne będzie również posiadanie zapasowych dostawców na wypadek zakłóceń, aby łańcuch dostaw zawsze działał sprawnie.
 2. Dyrektor ds. zakłóceń (ang. disruption director) – zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie nieprzewidziane zdarzenia. Dlatego musi posiadać ponadprzeciętnie rozwiniętą umiejętność rozwiązywania problemów oraz doskonałą znajomość ekosystemu łańcucha dostaw. Jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu zarządzania kryzysowego, który określi procedury reagowania na zakłócenia oraz sposoby zapewnienia rezyliencji łańcucha dostaw.
 3. Architekt efektywności (ang. inefficiency architect) – przeprowadza dogłębną analizę operacji łańcucha dostaw w celu zidentyfikowania obszarów, które mogą stanowić wąskie gardła lub działać nieefektywnie. Ściśle współpracuje z dyrektorem operacyjnym i kierownikiem ds. zaopatrzenia w celu zminimalizowania ryzyka przerwania ciągłości dostaw i zbudowania łańcucha odpornego na nieprzewidziane zdarzenia.
 4. Kierownik ds. indywidualizacji łańcucha dostaw (ang. head of the tailor-made supply chain) – jego rola polega na rozumieniu i spełnianiu potrzeb klienta. W tym celu współpracuje z działami projektowania, produkcji i zaopatrzenia, aby procesy te mogły realizować indywidualne zamówienia, a jednocześnie, dzięki opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich strategii, miały optymalny przebieg, nie wydłużając terminów i nie zwiększając kosztów.
 5. Koordynator supersieci (ang. supergrid hero) – zgodnie z nowymi trendami, takimi jak wspólne przestrzenie danych, specjalista ten współpracuje z konkurencyjnymi organizacjami w celu stworzenia bardziej wydajnej, współdzielonej sieci transportowej i komunikacyjnej, która przyniesie korzyści całej branży.

Rewolucja technologiczna

Obok sztucznej inteligencji istnieją też inne innowacyjne technologie, takie jak robotyka, informatyka kwantowa, metawersum i drony, które mają potencjał, by w nadchodzących latach zrewolucjonizować logistykę.

 1. Analityk parametrów (ang. parameter pedant) – analizuje złożone łańcuchy dostaw w celu identyfikowania obszarów wymagających ulepszeń w zakresie optymalizacji zapasów, kontroli produkcji oraz wykorzystania autonomicznych robotów. Rola ta łączy w sobie umiejętności analityczne i kreatywne, aby identyfikować nowe możliwości oraz wdrażać najnowocześniejsze technologie.
 2. Sprzedawca doświadczeń w metawersum (ang. metaverse merchandizer) – jest łącznikiem między światem rzeczywistym a światem wirtualnym, tworząc immersyjne doświadczenia angażujące wszystkie zmysły i łącząc strategie tradycyjnego marketingu z nowymi możliwościami metaświata. Rola ta wymaga zatem kreatywności, zdolności adaptacyjnych oraz głębokiego zrozumienia zachowań konsumentów, by przyciągnąć ich uwagę unikalnymi produktami i usługami w świecie pełnym
 3. Pracownik bioniczny (ang. bionic human) – wykonuje wymagające fizycznie zadania, takie jak podnoszenie i przenoszenie ładunków, korzystając z ubieralnych egzoszkieletów, dzięki którym praca staje się lżejsza, łatwiejsza i wydajniejsza. Dba o dobry stan techniczny egzoszkieletu, aby zawsze był gotowy do współpracy z personelem magazynu.
 4. Trener rzeczywistości rozszerzonej (ang. up close and personal trainer) – tworzy programy szkoleniowe oparte na rzeczywistości rozszerzonej, których celem jest przygotowanie pracowników na każdą sytuację, jaką mogą napotkać w swojej pracy, poprzez symulowanie rzeczywistych scenariuszy w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach.
 5. Dowódca floty samolotów VTOL (ang. vertical takeoff and landing commander) – odpowiada za realizowanie dostaw z wykorzystaniem dronów i samolotów pionowego startu i lądowania (VTOL), dzięki którym usługi logistyczne są szybsze i bardziej niezawodne. Identyfikuje obszary, w których można z nich korzystać, ocenia bezpieczeństwo ich użytkowania oraz zapewnia opłacalność i wydajność tego rozwiązania, a także nadzoruje obsługę i konserwację.

45% firm twierdzi, że wzrosły koszty ich łańcucha dostaw

Potok zrównoważonego rozwoju

Zaledwie jedna czwarta firm realizuje zielone inicjatywy, jednakże prowadzenie działalności w sposób minimalizujący wpływ na środowisko naturalne staje się wymogiem prawnym.

 1. Menedżer ds. zasobów odpadowych (ang. waste wealth manager) – dba o zminimalizowanie marnotrawstwa poprzez maksymalne wykorzystanie odpadów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, aby ograniczyć wpływ łańcucha dostaw na środowisko. Dysponuje rozległą wiedzą na temat najnowszych zrównoważonych technologii i ekologicznych rozwiązań, a także współpracuje z zespołami projektującymi produkty nadające się do recyklingu.
 2. Kierownik ds. ekologii opakowań (ang. chief of packaging possibilities) – jego rolą jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych. W tym celu opracowuje opakowania łatwe do ponownego użycia lub biodegradowalne, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
 3. Specjalista ds. nakładów inwestycyjnych związanych z emisją dwutlenku węgla (ang. carbon capex calculator) – jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii i inicjatyw zmierzających do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw, takich jak inwestycje w energię odnawialną, zastosowanie energooszczędnego sprzętu oraz kompensacja emisji dwutlenku węgla.
 4. Mistrz ds. obiegu zamkniętego (ang. circularity olympian) – opracowuje i wdraża strategie, których celem jest zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym, dążąc do zminimalizowania odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie materiałów.
 5. Strateg ds. szkodliwych emisji (ang. emissions materials thinker) – ocenia działania odbywające się w ramach łańcucha dostaw i stosowane materiały pod kątem emisji gazów cieplarnianych oraz wskazuje możliwości dekarbonizacji.

Capgemini jest zdania, że firmy muszą przeprojektować role, funkcje i stanowiska, aby połączyć ludzką kreatywność z nowymi technologiami w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przyszłość łańcucha dostaw leży w rękach ludzi, którzy go tworzą.