Inwestycja w zautomatyzowane rozwiązania logistyczne

12 lut 2024

BADANIA LOGISTYCZNE

Dążąc do osiągnięcia swoich celów biznesowych, przedsiębiorstwa stawiają na automatyzację procesów logistycznych w celu poprawy komunikacji i efektywności w magazynach. Z badania zleconego przez firmę Zebra Technologies wynika, że 69% kadry kierowniczej planuje zainwestować w automatyzację w 2024 roku lub już w nią zainwestowało.

Operatorzy logistyczni zwiększają nakłady na nowe technologie w celu poprawy efektywności

W studium pt. Warehousing Vision Study 2023 opracowanym przez Azure Knowledge Corporation na zlecenie Zebry czytamy, że w kontekście rosnących oczekiwań konsumentów i zwiększonej konkurencji firmy decydują się na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań magazynowych. Na przykład roboty współpracujące są postrzegane jako narzędzie, dzięki któremu personel może skoncentrować się na obsłudze klienta i innych czynnościach generujących wartość.

Operatorzy logistyczni zwiększają nakłady na nowe technologie, aby zautomatyzować swoje procesy logistyczne w nadchodzących latach. Transformacja ta ma również wpływ na pracowników, zapewnia się im bowiem udział w programach szkoleniowych mających na celu rozwój ich karier, w których kompetencje cyfrowe stanowią uzupełnienie umiejętności.

Wzrost liczby i powierzchni magazynów oraz stopnia ich automatyzacji

Trendem na nadchodzące lata będzie budowanie coraz więcej i większych magazynów. Przedstawiciele kadry kierowniczej ankietowani przez Zebrę spodziewają się, że do 2028 roku średnia wielkość obiektów wzrośnie o 19% i będzie ich o 39% więcej. Na najbliższą przyszłość planowane są również inwestycje w modernizację magazynów.

Aż 75% ankietowanych zamierza w 2024 roku przyspieszyć wdrożenie projektów modernizacyjnych. Przełoży się to na wzrost nakładów w tym obszarze: na przestrzeni 2022 i 2023 roku średnie wydatki przedsiębiorstw na nowoczesne technologie wyniosły 4,63 miliona dolarów USD, a w najbliższych miesiącach kwota ta może osiągnąć 5,15 miliona.

Najchętniej wdrażaną technologią w magazynach są czujniki identyfikacji radiowej

Technologią, która w ciągu ostatniego roku była wdrażana w magazynach najczęściej, są pasywne etykiety i czujniki identyfikacji radiowej (RFID), wykorzystujące fale radiowe do przesyłania danych w celu identyfikacji obiektów. Inne rozwiązania, które już są obecne w obiektach logistycznych, to ręczne czytniki RFID, skanery przemysłowe, inteligentne etykiety z czujnikami temperatury, urządzenia wykorzystujące technologię rozpoznawania obrazów oraz czujniki 3D.

Jednym z celów kierownictwa magazynów jest osiągnięcie wysokiego wskaźnika bezbłędności w realizowaniu zamówień, co wymaga zmian w procesie pracy. Prawie połowa (47%) ankietowanych dyrektorów uważa, że najtrudniejszą część procesu stanowią sortowanie i pakowanie produktów, a tuż za tymi etapami plasuje się kompletacja. Sortowanie jest postrzegane jako czynność podatna na błędy przez 43% respondentów.

Zarówno kierownictwo, jak i szeregowi pracownicy magazynów są zgodni co do tego, że oprócz minimalizowania błędów i poprawy jakości obsługi zamówień automatyka i technologie cyfrowe w magazynach pomagają zatrzymać i przyciągnąć personel. Takie przekonanie wyraża czterech na pięciu ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy oczekują również poprawy widoczności i rezyliencji zapasów.