Chile: laboratorium badań odporności regałów na wstrząsy sejsmiczne

25/07/2017

Ze względu na swoje położenie geograficzne w okołopacyficznym pasie sejsmicznym, zwanym również pierścieniem ognia, Chile to jedno z najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi państw na świecie. Specyfika tego kraju powoduje również, że jest to swoiste laboratorium do prowadzenia badań naukowych, których przedmiotem jest aktywność sejsmiczna Ziemi. Chile to dla firmy Mecalux bardzo ważny rynek, dlatego producent od lat analizuje i udoskonala zachowanie się konstrukcji regałów pod wpływem wstrząsów sejsmicznych.

Znaczna część kontynentalnych obszarów Chile położona jest na płycie południowoamerykańskiej przy jej granicy z płytą Nazca. Pierwsza przesuwa się na zachód, druga zaś (która jest bardziej zwarta) w przeciwnym kierunku. Płyta Nazca ulega subdukcji, to znaczy wsuwa się pod płytę południowoamerykańską z prędkością nawet 79 mm rocznie. Powoduje to kumulowanie się energii, która, uwalniając się, wywołuje trzęsienia ziemi.

Mecalux działa na rynku chilijskim od 1998 roku. Przykładając duże znaczenie do bezpieczeństwa, które jest kwestią priorytetową, oferuje swoim Klientom regały o konstrukcji antysejsmicznej, które spełniają rygorystyczną chilijską normę NCh 2369.

Norma ta określa wymogi, jakie muszą być spełniane przy projektowaniu lekkich i ciężkich konstrukcji oraz urządzeń przemysłowych.

Jest to zbiór obowiązujących na świecie przepisów dotyczących technologii i zabezpieczeń antysejsmicznych, jednakże dostosowany do chilijskich realiów i nieustannie aktualizowany w oparciu o wnioski płynące z badań skutków każdego kolejnego trzęsienia ziemi.

Regały odporne na wstrząsy sejsmiczne

Właściwie przygotowany projekt konstrukcji systemu magazynowego ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w obiektach budowanych w takich regionach jak Chile. O odporności na wstrząsy sejsmiczne regałów firmy Mecalux decydują następujące czynniki:

  • Projektowanie przy wykorzystaniu specjalnie do tego przeznaczonego oprogramowania i montaż regałów zgodnie z rygorystycznymi normami obowiązującymi w Chile i na świecie.
  • Stosowanie materiałów i prowadzenie procesów produkcyjnych we wszystkich fabrykach firmy Mecalux zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.
  • Wykorzystywanie innowacji technologicznych przy projektowaniu produktów marki Mecalux.
  • Stosowanie programów symulacyjnych do obliczania konstrukcji i wytrzymałości regałów.

Powyższe elementy pomagają nie tylko w przewidywaniu i zapewnianiu optymalnego zachowania się konstrukcji regałów pod wpływem wstrząsów, lecz także w opracowywaniu i optymalizowaniu technologii stosowanych w ich produkcji. Wszystko to ma na celu dostarczenie klientom bezpiecznych i najwyższej jakości produktów.

Normy antysejsmiczne

NCh 2369 to norma bezwzględnie obowiązująca. Określa ona wymogi, jakie muszą spełniać konstrukcje stalowe, aby nie doszło do ich zawalenia się na skutek wstrząsów sejsmicznych.

Wymogi zawarte w tej normie różnią się od tych, które dotyczą budynków, zwłaszcza w zakresie obliczania spektrum i parametrów odkształceń. Uzupełnieniem normy NCh 2369 dla kształtowników walcowanych na zimno jest amerykańska norma AISI, AISC i ASTM.

Symulacje

Mecalux jest jedną z nielicznych firm, które w projektowaniu magazynów stosują symulacje konstrukcji. Jej dział inżynieryjny wyposażony jest w przeznaczony do tego sprzęt i oprogramowanie, które służą do przeprowadzania symulacji zachowania się konstrukcji regałów pod wpływem wstrząsów sejsmicznych.

W praktyce przy przeprowadzaniu symulacji zachowania się konstrukcji magazynu uwzględnia się parametry konstrukcyjne określone w obowiązujących normach, a także podyktowane potrzebami Klienta usytuowanie obiektu, jego układ konstrukcyjny oraz rodzaj składowanych ładunków (m.in. typ, wymiary i waga palet).

Symulacja zachowania się konstrukcji pod wpływem wstrząsów sejsmicznych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ nie tylko pozwala oszacować rzeczywisty koszt inwestycji z uwzględnieniem wszystkich zmiennych, ale także ocenić szanse na uniknięcie naruszenia konstrukcji i uszkodzenia składowanych towarów, a tym samym na zachowanie ciągłości działalności firmy w razie wystąpienia trzęsienia ziemi. Przede wszystkim jednak służy ona ocenie i zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi.

Obliczenia konstrukcji

Zgodnie z wymogami normy zarówno za projekt, jak i zatwierdzenie konstrukcji odpowiadają specjaliści. Po weryfikacji projektu zostaje on zatwierdzony przez eksperta. Doświadczenie dostawcy systemu magazynowania gwarantuje bezproblemowe przejście procesu weryfikacji projektu.

 

 

 

W ramach obliczeń wytrzymałości konstrukcji regały poddawane są działaniu wielu sił w celu określenia prawidłowości naprężeń i ewentualnych odkształceń

 

 

 

 

Realizacje

Mecalux zbudował w Chile wiele magazynów. Wszystkie mają odpowiednie zabezpieczenia, aby w razie trzęsienia ziemi zapewnić bezpieczeństwo personelowi obiektów i chronić przed zniszczeniem składowane w nich towary.

Spośród wielu realizacji wybraliśmy trzy przykłady będące doskonałą ilustracją jakości rozwiązań zastosowanych w celu dostarczenia systemu magazynowego, który będzie dostosowany do ekstremalnych warunków występujących w tamtym rejonie.

Iron Mountain

W lutym 2010 roku Chile nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 8,8 stopnia w skali Richtera. Spowodowało tak wielkie zniszczenia, że w kraju ogłoszono stan klęski żywiołowej. Pięć miesięcy wcześniej Iron Mountain, światowy lider w dziedzinie archiwizacji dokumentów, powierzyła firmie Mecalux realizację dużego obiektu do przechowywania ponad 1,4 miliona pojemników archiwizacyjnych.

W wyniku trzęsienia ziemi Iron Mountain stracił siedem obiektów innych producentów regałów. Magazyn zbudowany przez Mecalux przetrwał wstrząs.

W rezultacie Iron Mountain powierzył firmie Mecalux realizację kolejnych dwóch magazynów i odbudowę obiektów, które uległy zawaleniu.

 

Teren, na którym wybudowano magazyn firmy Iron Mountain, należy do klasy 3. Instalacja stawiana na takim terenie musi odznaczać się wysoką odpornością na aktywność sejsmiczną

 

Unilever

Unilever, międzynarodowy koncern działający w branży produktów szybkozbywalnych, stanął przed koniecznością rozbudowy i zwiększenia pojemności magazynowej swojego centrum dystrybucyjnego, a także wzmocnienia odporności swoich obiektów na wstrząsy sejsmiczne. Mecalux wykonał obliczenia, zaprojektował i zbudował jeden ze swoich największych obiektów.

Dla firmy Unilever bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową, dlatego zdecydowano się na udoskonalenie konstrukcji istniejącego magazynu. Polegało ono na dostosowaniu zabezpieczenia antysejsmicznego systemu magazynowego wykonanego w 2002 roku do wymogów normy NCh 2369 wprowadzonej rok później.

Mecalux zoptymalizował i powiększył pojemność magazynową, wykorzystując niektóre materiały z pierwotnej konstrukcji, dodając nowe regały i modyfikując układ magazynu. Prace zostały przeprowadzone w sposób niewymagający przerwy w normalnym funkcjonowaniu magazynu, a więc przepływ towarów i przygotowywanie zamówień odbywały się bez żadnych zakłóceń.

Bodenor (Kimberly-Clark)

Po trzęsieniu ziemi w 2010 roku operator logistyczny Bodenor zlecił firmie Mecalux dostarczenie nowego magazynu dla swojego klienta, Kimberly Clark, producenta środków higienicznych. Obiekt składa się z regałów kompaktowych o pojemności mieszczącej ponad 13 000 palet.

 

System magazynowy wdrożony w firmie Kimberly Clark spełnia wszystkie wymogi dotyczące zabezpieczeń antysejsmicznych w konstrukcjach stalowych zgodnie z chilijską normą NCh 2369

 

BBodenor wybrał regały firmy Mecalux ze względu na zaawansowaną technologię produkcji oraz wysoką jakość materiałów, wykończenia i montażu.

Guardar