Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, aby dostosować treści do Twoich preferencji. Kontynuuowanie przeglądania tej strony oznacza, że zostałeś poinformowany i akceptujesz instalację oraz używanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą Polityka cookies. Akceptuj

Przegląd regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych

Większe bezpieczeństwo w magazynie. Ograniczenie ryzyka wypadków. Doradztwo techniczne.

Każdy magazyn powinien być bezpiecznym miejscem pracy, niezagrażającym zdrowiu przebywających w nim osób.

Prośba o informację i/lub ofertę

Dlaczego należy wykonywać przegląd regałów magazynowych?

Okresowe kontrole stanu technicznego regałów umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa personelu, ładunków i instalacji magazynowej. Wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego mogą uszkadzać ramy regałów lub być przyczyną wypadków w magazynie.

Mecalux już od ponad 25 lat oferuje swoim Klientom usługi w zakresie przeglądów regałów magazynowych, dzięki czemu są one bezpieczniejsze, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wydajności pracy całego obiektu. Jako producent systemów magazynowych z wieloletnim doświadczeniem, firma Mecalux to doskonały wybór w kwestii przeprowadzania przeglądów regałów i ich certyfikowania.

Czy Twoje regały przeszły już przegląd techniczny? Nie zwlekaj dłużej i zamów go już teraz.

Regulacje: odpowiedzialność użytkownika

Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej, która powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego eksperta z zewnątrz.

Celem normy jest zminimalizowanie zagrożenia i zwiększenie bezpieczeństwa związanego z operacjami przeprowadzanymi w magazynie oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania uszkodzeń instalacji regałowych.

Najważniejsze zagadnienia normy PN-EN 15635, które dotyczą bezpieczeństwa w magazynach, to:

 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta. Wykwalifikowana i posiadająca doświadczenie w tej dziedzinie osoba powinna wykonywać przeglądy techniczne w odstępach nie krótszych niż 12 miesięcy. Wynikiem powinien być raport zawierający informacje na temat aktualnego stanu instalacji i ewentualnych działań, które należy podjąć.
 • Wymiana uszkodzonych elementów. Powinny odbywać się po wcześniejszym ich uzgodnieniu z dostawcą instalacji magazynowej.
 • Tabliczka znamionowa Musi być umieszczona w widocznym miejscu. Informacje na niej zawarte należy weryfikować z aktualnym stanem instalacji.
 • Obowiązkiem klienta jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania (tzw. PRSES – Person Responsible for Storage Equippment Safety).
 • Przygotowanie planów kontroli okresowych.

Plan kontroli

Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów wykona przegląd regałów magazynowych, który obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie ogólnego stanu regałów magazynowych;
 • zweryfikowanie jakości i stanu używanych palet;
 • potwierdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych;
 • określenie, czy używane wózki widłowe i obsługiwane przez nie jednostki ładunkowe są zgodne ze specyfikacją zainstalowanych regałów;
 • zweryfikowanie czy na instalacji regałowej umieszczone są tabliczki znamionowe i czy znajdują się w widocznych miejscach;
 • sprawdzenie, czy operatorzy prawidłowo wykonują manewry wózkami widłowymi;
 • zweryfikowanie porządku i czystości w korytarzach roboczych;
 • sprawdzenie ochron słupów regałowych i potrzeby ich zamontowania;
 • skontrolowanie stanu podłoża;
 • sprawdzenie czy tolerancje i deformacje regałów nie przekraczają określonych limitów;
 • oznaczenie elementów instalacji regałowej będących w złym stanie technicznym;
 • poinformowanie o możliwych zagrożeniach związanych z instalacją regałową i ewentualnym wymogu natychmiastowego demontażu wybranych modułów lub poziomów.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę