Przegląd regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych

Większe bezpieczeństwo w magazynie. Ograniczenie ryzyka wypadków. Doradztwo techniczne.

Każdy magazyn powinien być bezpiecznym miejscem pracy, niezagrażającym zdrowiu przebywających w nim osób.

Produkt

Dlaczego należy wykonywać przegląd regałów magazynowych?

Okresowe kontrole stanu technicznego regałów umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa personelu, ładunków i instalacji magazynowej. Wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego mogą uszkadzać ramy regałów lub być przyczyną wypadków w magazynie.

Mecalux już od ponad 30 lat oferuje swoim Klientom usługi w zakresie przeglądów regałów magazynowych, dzięki czemu są one bezpieczniejsze, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wydajności pracy całego obiektu. Jako producent systemów magazynowych z wieloletnim doświadczeniem firma Mecalux to doskonały wybór w kwestii przeprowadzania przeglądów regałów i ich certyfikowania.

Normy PN-EN 15635

Regulacje: odpowiedzialność użytkownika

Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej, która powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego eksperta z zewnątrz.

Celem normy jest zminimalizowanie zagrożenia i zwiększenie bezpieczeństwa związanego z operacjami przeprowadzanymi w magazynie oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania uszkodzeń instalacji regałowych.

Często zadawane pytania

Czy przepisy normy PN-EN 15635 dotyczą naszego magazynu?
Tak, jako użytkownik regałów masz obowiązek zapewnienia ich okresowych przeglądów i odpowiedniego stanu technicznego.
Jak często powinniśmy przeprowadzać przeglądy regałów w naszym magazynie?
To zależy od obiektu i jego wyposażenia, ale co najmniej raz na 12 miesięcy.
Kto może przeprowadzić taki przegląd?
Wykwalifikowany personel specjalistycznej firmy zewnętrznej, najlepiej producenta.
Które regały należy poddać przeglądowi?
Wszystkie regały obsługiwane przez wózki widłowe lub inne urządzenia transportu bliskiego.
Czy Mecalux przeprowadza takie przeglądy?
Tak, od ponad 30 lat.
Dlaczego warto wybrać Mecalux?
Ponieważ z uwagi na swoje 55-letnie doświadczenie w branży posiada wiedzę i środki niezbędne, aby zapewnić rzetelność i wysoką jakość przeglądów.
Czy przegląd będzie zakłócał codzienną pracę magazynu?
Nie, specjaliści z Mecaluxu przeprowadzą przegląd w Twoim magazynie, nie przeszkadzając w jego normalnym funkcjonowaniu.

Najważniejsze zagadnienia normy PN-EN 15635, które dotyczą bezpieczeństwa w magazynach, to:

Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta. Wykwalifikowana i posiadająca doświadczenie w tej dziedzinie osoba powinna wykonywać przeglądy techniczne w odstępach nie krótszych niż 12 miesięcy. Wynikiem powinien być raport zawierający informacje na temat aktualnego stanu instalacji i ewentualnych działań, które należy podjąć.

Wymiana uszkodzonych elementów. Powinny odbywać się po wcześniejszym ich uzgodnieniu z dostawcą instalacji magazynowej.

Tabliczka znamionowa. Musi być umieszczona w widocznym miejscu. Informacje na niej zawarte należy weryfikować z aktualnym stanem instalacji.

Obowiązkiem klienta jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania (tzw. PRSES – Person Responsible for Storage Equippment Safety).

Przygotowanie planów kontroli okresowych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości nasi specjaliści niezwłocznie o tym poinformują i zaproponują sposób ich rozwiązania

Plan przeglądu

Podczas przeglądów przeprowadzanych przez Mecalux sprawdzany jest ogólny stan regałów, a ewentualne uszkodzenia są klasyfikowane pod względem poziomu ryzyka, który zaznacza się na etykiecie naklejonej na regał.

 • sprawdzenie ogólnego stanu regałów magazynowych;

 • zweryfikowanie jakości i stanu używanych palet;

 • potwierdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych;

 • określenie, czy używane wózki widłowe i obsługiwane przez nie jednostki ładunkowe są zgodne ze specyfikacją zainstalowanych regałów;

 • zweryfikowanie, czy na instalacji regałowej umieszczone są tabliczki znamionowe i czy znajdują się w widocznych miejscach;

 • sprawdzenie, czy operatorzy prawidłowo wykonują manewry wózkami widłowymi;

 • zweryfikowanie porządku i czystości w korytarzach roboczych;

 • sprawdzenie ochron słupów regałowych i potrzeby ich zamontowania;

 • skontrolowanie stanu podłoża;

 • sprawdzenie, czy tolerancje i deformacje regałów nie przekraczają określonych limitów;

 • oznaczenie elementów instalacji regałowej będących w złym stanie technicznym;

 • poinformowanie o możliwych zagrożeniach związanych z instalacją regałową i ewentualnym wymogu natychmiastowego demontażu wybranych modułów lub poziomów.

Poziom ZIELONY – wymaga wyłącznie obserwacji

• Nośność nie uległa zmniejszeniu.
• Komponenty są bezpieczne i zdatne do użytku.
• Konieczność sprawdzenia i oceny podczas kolejnych przeglądów.

Poziom POMARAŃCZOWY – wymaga działania w najbliższym możliwym terminie

Konieczna wymiana uszkodzonych komponentów.

Poziom CZERWONY – wymaga natychmiastowego działania

Konieczne niezwłoczne rozładowanie regału, odizolowanie go i wyłączenie z użytku.

Co oferuje Mecalux w ramach przeglądu?

Mecalux od ponad 55 lat oferuje systemy magazynowe. Skorzystaj z naszego doświadczenia i spraw, aby Twój magazyn był bezpiecznym miejscem pracy, w którym pracownicy nie będą narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Po przeprowadzeniu przeglądu przez naszych specjalistów otrzymasz:

 • Świadectwo przeglądu z podpisem eksperta i pieczątką Mecaluxu.
 • Protokół zawierający stwierdzone nieprawidłowości i zalecane działania.
 • Naklejki umieszczone na uszkodzonych regałach określające poziom ryzyka, jakie niosą stwierdzone uszkodzenia.
 • Podręcznik bezpieczeństwa dla kierowników i pracowników magazynu.
 • Historię przeprowadzonych przeglądów.
 • Doradztwo techniczne w zakresie systemów magazynowych i bezpieczeństwa w magazynie.
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego użytkowania regałów.
 • Badanie zdarzeń niepożądanych i wypadków.
 • Stałą obsługę telefoniczną.

Pobieranie

Przegląd techniczny regałów

Katalog

Pobierz

Zapytaj eksperta