British Sugar: zautomatyzowane systemy w celu sprostania przyszłym wyzwaniom łańcucha dostaw

British Sugar zintegrowało swoje procesy logistyczne dzięki prędkości i efektywności swojego nowego magazynu na rafinerii Wissington

Transkrypcja filmu

Wybór Mecaluxu jako dostawcy zarówno systemu składowania, jak i oprogramowania okazał się korzystny nie tylko na etapie projektowania i uruchamiania magazynu, lecz także zapewnia nam wsparcie teraz, gdy magazyn już działa.

Michael Burton Kierownik ds. Dostaw w fabryce Bristish Sugar w Wissingto

Założona w 1912 roku firma British Sugar, jest wiodącym producentem cukru w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W swoich czterech centrach produkcyjnych firma wytwarza 1,2 miliona ton cukru rocznie.

W Wissington British Sugar posiada największą cukrownię w Europie.

Sprawny proces logistyczny stanowi podstawę strategii handlowej British Sugar. Jesteśmy dostawcą z wyboru dla naszych klientów, a to oznacza, że jesteśmy zobowiązani optymalizować łańcuch dostaw, którego kluczowym elementem jest logistyka.

Michael Burton Kierownik ds. Dostaw w fabryce Bristish Sugar w Wissingto

Aby zwiększyć tempo wzrostu, brytyjska firma postawiła na technologię. Mecalux opracował automatyczne rozwiązanie, które usprawnia operacje magazynowe, zapewnia lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni i gwarantuje pełną identyfikowalność produktów.

Nowy magazyn, połączony automatycznie z produkcją, wyposażony został w system Pallet Shuttle z układnicami. Rozwiązanie automatyzuje wszystkie ruchy produktów, co pozwala firmie British Sugar przyspieszyć wykonywanie prac magazynowych i skutecznie radzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

W złożonym z 6 korytarzy magazynie automatycznym mieści się 4500 palet obsługiwanych przez 6 wózków Pallet Shuttle i 6 układnic.

Staramy się być innowacyjni we wszystkich aspektach działalności, ma to bowiem fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszych fabryk. Z tego powodu stale doskonalimy procesy, szczególnie pracę magazynu, aby móc sprawnie zaspokajać potrzeby odbiorców, a dzięki temu cieszyć się ich zaufaniem.

Michael Burton Kierownik ds. Dostaw w fabryce Bristish Sugar w Wissingto

Układnice przenoszą palety do wyznaczonego kanału składowania. Pobieraniem i odkładaniem towaru we wnętrzu kanałów zajmuje się wózek Pallet Shuttle.

Zakład British Sugar został również wyposażony w system przenośników paletowych, który zapewnia automatyczny transport gotowych produktów z linii produkcyjnych do magazynu.

Automatyzacja na etapie składowania i transportu pozwala brytyjskiej firmie uzyskać wydajność odpowiednią do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na jej produkty.

Kolejnym kluczowym filarem łańcucha dostaw British Sugar jest cyfryzacja. Oprogramowanie Easy WMS Mecaluxu kieruje procesami logistycznymi i zarządza składowanym towarem w czasie rzeczywistym.

Easy WMS sprawuje całkowitą kontrolę nad towarem, zapewniając jego pełną identyfikowalność od momentu wyjścia z produkcji do wysyłki gotowego produktu do klienta końcowego. W wyniku wdrożenia zaprojektowanego przez Mecalux automatycznego rozwiązania w magazynie British Sugar przeprowadzanych jest około 3000 operacji dziennie: 1500 palet przyjmowanych z linii produkcyjnych i 1500 palet wysyłanych do klientów w całym kraju.

Proces logistyczny rozpoczyna się z chwilą, gdy gotowe produkty z linii produkcyjnych trafiają na przenośnik znajdujący się przed magazynem automatycznym.

Gdy palety z towarem dotrą do stanowiska kontroli, oprogramowanie Easy WMS sprawdza, czy spełniają one niezbędne do składowania wymogi. Przenośniki paletowe łączą magazyn automatyczny z produkcją i transportują towar do jednego z 6 korytarzy.

Układnica z umieszczonym na jej pokładzie wózkiem Pallet Shuttle pobiera towar z przenośnika i przenosi go do kanału wyznaczonego przez Easy WMS. Pallet Shuttle zawozi paletę do pierwszej wolnej pozycji w głębi kanału. Easy WMS kontroluje przepływ ładunków w czasie rzeczywistym, zapewniając pełną identyfikowalność wszystkich przechowywanych jednostek asortymentowych.

Dzięki oprogramowaniu wysyłka towaru odbywa się sprawnie i bezbłędnie, a zapewnienie terminowych dostaw zamówień zwiększa satysfakcję klientów. W strefie wysyłek, zarządzanej przez Easy WMS, zakład British Sugar posiada system przyspieszający załadunek ciężarówek.

Są to 4 linie przenośników, na których grupowane są towary przeznaczone do wysyłki. Operatorzy załadowują ciężarówki z bocznej strony pojazdu. System ten umożliwia załadunek aż 104 palet na godzinę, czyli jednej ciężarówki z 26 paletami co 15 minut.

W magazynie zainstalowano również dodatkową rampę załadowczą, gdzie ładunki umieszczane są od tylnej strony. Z tego miejsca co godzinę wysyłana jest pełna ciężarówka.

Automatyzacja przyniosła firmie wiele korzyści, zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy operatorów w wyniku ograniczenia ruchu wózków widłowych na terenie magazynu.
Dla nas, jako zaufanego dostawcy, niezwykle ważna jest pełna identyfikowalność naszych zapasów. Easy WMS gromadzi dane na temat pochodzenia i ruchu każdej palety znajdującej się w magazynie.
Rozwijamy się bardzo dynamicznie, a to wymaga elastyczności zarówno produkcji, jak i składowania, aby możliwa była bezproblemowa obsługa towaru również w momencie wahań popytu.

Michael Burton Kierownik ds. Dostaw w fabryce Bristish Sugar w Wissingto

British Sugar zcentralizował swoją logistykę dzięki sprawności operacyjnej i wydajności nowego magazynu w zakładzie produkcyjnym w Wissington.

Dostarczone przez Mecalux kompleksowe rozwiązanie logistyczne oparte na automatyzacji i cyfryzacji procesów stanowi potwierdzenie zaangażowania British Sugar w innowacje i technologię oraz wsparcie w przyszłych wyzwaniach łańcucha dostaw.