Mecalux optymalizuje proces kompletacji zamówień w magazynie firmy Cofan

Nowe centrum logistyczne firmy Cofan, dzięki optymalizacji systemu przygotowywania zamówień wykonanej przez Mecalux, umożliwia dostarczanie produktów do klienta w ciągu 24 godzin.

Transkrypcja filmu

W hiszpańskim mieście Ciudad Real znajduje się centrum logistyczne firmy Cofan, która posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sprzedaży materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów do aranżacji wnętrz i pielęgnacji ogrodów.

Obiekt ten, zaprojektowany i wyposażony przez Mecalux, zapewnił firmie Cofan bardzo sprawne i dynamiczne funkcjonowanie, dzięki czemu jest ona w stanie dostarczać produkty swoim klientom w ciągu 24 godzin.

 

Venancio Alberca (Dyrektor Generalny Cofan)
Kiedy podejmowaliśmy decyzję o wdrożeniu tego systemu logistycznego, towarzyszył nam szereg wątpliwości. Musieliśmy też uwzględnić wiele wymogów. Jednym z nich jest różnorodność naszej oferty, która zawiera produkty zróżnicowane pod względem rozmiarów i innych cech. Innym wymogiem jest różna rotacja produktów, ponieważ na niektóre popyt jest bardzo duży, a na inne mniejszy. Na podstawie tych wstępnych wymogów Mecalux przystąpił do prac projektowych, a następnie wdrożenia rozwiązania. Rezultat widoczny jest dzisiaj w naszym obiekcie – nowoczesnym centrum, w którym produkty o małej rotacji składujemy w magazynie pojemnikowym, produkty o średniej rotacji – w strefie kompletacji, a produkty o dużej rotacji – w strefie, w której zamówienia przygotowuje się za pomocą automatycznych wózków kompletacyjnych.

 

Magazyn dzieli się na pięć głównych stref połączonych systemem przenośników, który przebiega przez cały obiekt – od strefy przyjęć do strefy wydań towarów.

Na początku trasy cztery składarki przygotowują kartony i umieszczają je na przenośniku. Urządzenia te zaopatrują strefę kompletacji w cztery rodzaje kartonów w zależności od wielkości zamówienia.

Przenośnik dostarcza złożone kartony do głównej strefy kompletacji. Tutaj znajduje się sześć stołów rolkowych do przygotowywania zamówień. Operatorzy pracujący po obu stronach taśmy odbierają kartony i umieszczają w nich produkty z poszczególnych zamówień.

Aby uzupełnić stan magazynowy na regałach do kompletacji, produkty pobiera się z regałów paletowych usytuowanych po obu stronach tej strefy.

Kartony przemieszczają się automatycznie przez kolejne stoły, gdzie trafiają do nich produkty wchodzące w skład poszczególnych zamówień. Operatorzy, korzystając z wózków do przygotowywania zamówień, pobierają z regałów produkty, które wskazuje im na terminalach radiowych system zarządzania magazynem.

Gdy zamówienie jest już przygotowane, przenośnik kieruje je automatycznie na koniec swojej trasy. Jeśli nie jest jeszcze gotowe, karton jest transportowany do kolejnego stanowiska kompletacyjnego.

 

Venancio Alberca (Dyrektor Generalny Cofan)
Personel magazynu pracuje teraz w sposób dużo bardziej wygodny. Nie trzeba pokonywać dużych odległości, aby umieścić wszystkie produkty w kartonie, ponieważ to karton się przemieszcza aż do momentu, gdy ze skompletowanym zamówieniem dotrze do końca linii. Następnie karton jest automatycznie zamykany i wysyłany za pośrednictwem wyznaczonej firmy spedycyjnej.

 

Obok głównej strefy kompletacji znajduje się automatyczny magazyn pojemnikowy, tzw. miniload, w którym składuje się produkty o małych rozmiarach i o niskiej rotacji.

W pełni zautomatyzowany miniload składa się z trzech korytarzy z 19-poziomowymi regałami, a każdy korytarz obsługuje jedna układnica. Łączna pojemność magazynowa tej części obiektu to prawie 15 000 pojemników.

Pracą układnic steruje opracowany przez Mecalux program Galileo.

Miniload wyposażony jest w zamknięty system przenośników, którym pojemniki trafiają do kolejnych stanowisk kompletacyjnych.

Kierując się wskazówkami systemu zarządzania magazynem, operatorzy pobierają odpowiednie produkty i umieszczają je we właściwych kartonach.

Gdy zamówienie jest gotowe, operator je zatwierdza, aby karton mógł zostać przeniesiony dalej przez pozostałą część trasy.

Tym samym przenośnikiem kartony wychodzą z magazynu pojemnikowego, aby dotrzeć do strefy produktów wrażliwych oddzielonej od reszty magazynu ognioodpornymi ścianami, ponieważ składowane tu produkty są łatwopalne.

Po wyjściu ze strefy produktów wrażliwych kartony przemieszczają się do strefy konsolidacji, gdzie są ważone. Jeśli karton ma nieodpowiednią wagę, jest odrzucany przez system i odkładany do poprawki.

Na koniec produkty pochodzące z różnych części magazynu docierają do strefy sortowania, gdzie kartony są zaklejane i etykietowane.

Ostatni odcinek trasy przenośnika wyposażony jest w sortownik połączony z systemem zarządzania magazynem. Rozdziela on zamówienia do pięciu kanałów przepływowych, skąd trafiają do wysyłki.

Magazyn firmy Cofan to wzorcowe centrum logistyczne dla przedsiębiorstw posiadających w ofercie wiele pozycji asortymentowych.

Dzięki przebudowie Cofan zredukował koszty eksploatacji, a jego odbiorcy mogą liczyć na dostawę w 24 godziny.