Copacol: automatyzacja i cyfryzacja

Copacol zwiększył wydajność o 20% i każdego dnia wysyła do odbiorców 925 ton mięsa

Transkrypcja filmu

Copacol to jedna z najważniejszych brazylijskich spółdzielni producentów i dystrybutorów wysokiej jakości produktów spożywczych.

Wzrost popytu zarówno w Brazylii, jak i za granicą, skłonił Copacol do zwiększenia produkcji, to zaś przyniosło konieczność zmiany strategii logistycznej w celu scentralizowania wszystkich procesów.

W obliczu nowych potrzeb brazylijska spółdzielnia spożywców zwróciła się do Mecaluxu, aby zmodernizować procesy logistyczne.

Nasze zakłady produkcyjne rozwijają się wraz z poszerzaniem oferty produktów. W rezultacie pojemność magazynowa, którą dysponowaliśmy, zaczynała być niewystarczająca w stosunku do naszych potrzeb.

Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy oferować klientom lepszą obsługę, nie mieliśmy jednak odpowiedniej pojemności do składowania ani swojego towaru, ani artykułów naszych klientów, co stanowiło dla nas problem. Ponadto przygotowując zamówienia, musieliśmy szukać produktów w różnych częściach magazynu, co powodowało konieczność pokonywania większych odległości w trakcie kompletacji. W rezultacie zdarzało się, że nie mogliśmy zrealizować zamówień, ponieważ nie mieliśmy odpowiedniego produktu we właściwym miejscu i czasie. Była to głównie kwestia niedoboru personelu i zawodności procesu. Stwierdziliśmy, że to, co do tej pory robiliśmy ręcznie, teraz możemy robić automatycznie, i że możemy to robić równie dobrze, a nawet lepiej niż dotychczas.

Kiedy rozważaliśmy budowę automatycznego magazynu, to zanim podjęliśmy decyzję, odwiedziliśmy obiekty, które już korzystały z tej technologii, aby ostatecznie się do niej przekonać. Przystępując do wdrożenia, wiedzieliśmy już, że automatyzacja magazynów spełni nasze potrzeby. Zaprojektowaliśmy zatem wszystkie procesy w automatycznym magazynie tak, aby urządzenia i roboty pracowały dokładnie zgodnie z wytycznymi oprogramowania.

Itamar Ferrari Kierownik Logistyki

Po przeanalizowaniu obecnych wymogów logistycznych spółdzielni Copacol, a także perspektyw jej przyszłego rozwoju, Mecalux zaproponował rozwiązanie w postaci dwóch automatycznych magazynów: samonośnej mroźni o wysokości 36 m mieszczącej ponad 15 000 palet obsługiwanej przez cztery układnice oraz chłodni z jedną układnicą, umożliwiającej składowanie prawie 2000 palet.

Do obu magazynów każdego dnia trafia 1230 palet z różnych zakładów produkcyjnych i od dostawców zewnętrznych.

Jako uzupełnienie automatycznych magazynów usprawniające etap kompletacji zamówień Mecalux zainstalował 306 kanałów przepływowych, do których palety z towarem dostarczają cztery wózki wahadłowe.

Automatyzacja kompletacji to doskonałe rozwiązanie w mroźniach i chłodniach, które umożliwia spółdzielni wysyłkę niemal 2000 ton mięsa dziennie.

W centrach logistycznych służących do składowania żywności, takich jak magazyn Copacol, konieczna jest ścisła kontrola towaru i wszystkich operacji. Opracowane przez Mecalux oprogramowanie Easy WMS zapewnia wymaganą w branży spożywczej pełną identyfikowalność produktów. System umożliwia również bezpośrednie zarządzanie partiami przychodzącymi z produkcji.

Oprócz zarządzania procesem magazynowym na etapie przyjęć i składowania towaru system Easy WMS kieruje także pracą operatorów zajmujących się kompletacją i wysyłką zamówień na 1850 ton mięsa dziennie.

Obecnie ciężarówki z towarem podjeżdżają do ramp, gdzie są rozładowywane. Ładunki umieszczane są na paletach pomocniczych, a następnie trafiają do strefy przyjęć. Tam przechodzą przez stanowisko kontrolne, na którym sprawdzany jest stan jednostek ładunkowych.

Palety w dobrym stanie od razu kontynuują swoją trasę, by układnice umieściły je na regałach w miejscach wyznaczonych przez oprogramowanie magazynowe. Natomiast jednostki ładunkowe, których kontrola wykazała jakiekolwiek usterki kierowane są do naprawy.

Produkt umieszczony na regale pozostaje na swoim miejscu do momentu, kiedy otrzymamy na niego zamówienie. Wówczas nasz system łączy się z Easy WMS, który wskazuje, gdzie dokładnie ów produkt jest składowany.

Pełne palety są przemieszczane z miejsca, w którym są składowane, bezpośrednio do strefy załadunkowej. Jeśli zaś z palety trzeba pobrać część produktów, jest ona kierowana do strefy kompletacji, po czym skompletowane zamówienia trafia do strefy wysyłki. Proces ten przebiega sprawnie dzięki integracji naszego systemu z Easy WMS. Wcześniej do pobierania palet z towarem z regałów i ich transportem do strefy załadunkowej używaliśmy wózków widłowych.

Teraz zaledwie jedno kliknięcie powoduje, że to wszystko odbywa się automatycznie, co usprawnia i zwiększa bezpieczeństwo całego procesu. W momencie gdy wpływa zamówienie, mamy pewność, że zrealizujemy je bezbłędnie, ponieważ wszystkie dane są już wprowadzone do systemu.

Easy WMS zapewnia bezpieczeństwo, sprawność i optymalną organizację procesów. Oprogramowanie pozwoliło nam zwiększyć wydajność i zagwarantowało pełną identyfikowalność produktów. Umożliwia też wizualizację całości procesu.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo naszej wielkości musi działać w oparciu o pełną transparentność produktów i procesów, aby zagwarantować klientowi końcowemu najwyższą jakość.

Jeśli chcemy sprostać coraz wyższym wymogom konsumentów, musimy dbać o jakość naszych procesów. Bez pełnej identyfikowalności produktów i przejrzystości operacji odbywających się w magazynie, w razie jakichkolwiek problemów nie bylibyśmy w stanie rozwiązać ich tak szybko i sprawnie, jak dziś umożliwia nam to Easy WMS.

Itamar Ferrari Kierownik Logistyki

Copacol odniósł wiele korzyści dzięki centralizacji i automatyzacji logistyki. Jego magazyn jest gotowy do wydajnej obsługi wszystkich klientów. Z pomocą Mecaluxu, eksperta w dziedzinie logistyki wewnętrznej, spółdzielnia ugruntowała swoją pozycję lidera w branży.

Doświadczenie, profesjonalizm i wysokie standardy. Mecalux – lider w dziedzinie rozwiązań magazynowych od ponad 50 lat.