Maksymalna wydajność kompletacji w nowym magazynie firmy Grégoire-Besson

Projekt obejmował instalację automatycznego magazynu pojemnikowego miniload, regałów paletowych oraz regałów wspornikowych

Transkrypcja filmu

Centrum logistyczne francuskiej firmy Grégoire Besson, znanego na arenie międzynarodowej producenta maszyn rolniczych, pod każdym aspektem zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności przy stale rosnącej produkcji.

Projekt ten miał na celu scentralizować wysyłki wszystkich części zamiennych pochodzących z sześciu zakładów produkcyjnych grupy Grégoire Besson. Chcieliśmy również znacząco zwiększyć wydajność operacyjną, co ma zasadnicze znaczenie w sprzedaży produktów naszej firmy. W tym celu, skonsultowaliśmy się z różnymi dostawcami, którzy mogliby podjąć się wykonania zarówno części magazynowej, jak i informatycznej, szybko jednak wybór padł na Mecalux ze względu na jego rozległe doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami.

Gabin Guegan, Kierownik działu części zamiennych

Nowo powstały magazyn, o powierzchni 4500 m2, pozwala lepiej zorganizować i znacznie przyspieszyć proces przygotowywania zamówień.

Poszukiwaliśmy partnera, który mógłby zaoferować rozwiązanie techniczne umożliwiające składowanie zarówno drobnych elementów, jak choćby zwykła śrubka, jak i ładunków długich na ponad 5 metrów. Zdecydowaliśmy się na wybór trzech systemów magazynowych firmy Mecalux odpowiadających naszym potrzebom: regały paletowe do magazynowania ciężkich i dużych ładunków składowanych na europaletach, automatyczny magazyn pojemnikowy miniload do przechowywania małych części, które stanowią 70% asortymentu o dużej rotacji, i wreszcie regały wspornikowe do magazynowania części wielkogabarytowych.

Gabin Guegan, Kierownik działu części zamiennych

Zaletą regałów paletowych jest ich uniwersalność, ponieważ umożliwiają składowanie wielu pozycji asortymentowych o różnych wymiarach i kształtach oraz o różnej rotacji. Można na nich magazynować zarówno palety, jak i kontenery.

Górne poziomy przeznaczone są do składowania zapasu produktów, natomiast na dolnych magazynuje się palety, z których odbywa się kompletacja. Część regałów wyposażona jest w wysuwane platformy, na których umieszczane są kontenery, co ułatwia operatorom kompletacje zamówień.

Regały te o wysokości 7,5 m umożliwiają składowanie ponad 4400 palet.

Automatyczny magazyn pojemnikowy miniload zbudowany jest z dwóch korytarzy z umieszczonymi po obu stronach 17-poziomowymi regałami o podwójnej głębokości. Jego długość wynosi 47 m, a wysokość 9 m. Umożliwia składowanie ponad 10 000 pojemników.

Każdy korytarz obsługuje automatyczna układnica, która umieszcza ładunki na regałach lub je stamtąd pobiera, zgodnie z poleceniami wydawanymi przez moduł sterujący Galileo. Układnice przemieszczają się z prędkością 180 m/min. Chwytak teleskopowy systemu pobierania ładunków ma zasięg umożliwiający dostęp do pojemnika składowanego na drugiej pozycji regałów o podwójnej głębokości.

W przedniej części magazynu znajduje się system przenośników rolkowych, który dostarcza pojemniki z produktami do dwóch stanowisk kompletacyjnych, gdzie możliwe jest przygotowywanie czterech zamówień jednocześnie.

Obecnie zamówienia przygotowywane są terminowo i płynnie, jednak chcieliśmy przygotować się na wzrost sprzedaży grupy Grégoire Besson, a także móc obsłużyć występujące sezonowo wzrosty produkcji. Dzięki automatycznemu magazynowi pojemnikowemu miniload przyspieszyliśmy wydania z magazynu o ponad godzinę, co w krótkim czasie zaowocowało wyraźnym wzrostem wydajności w obszarze kompletacji.

Gabin Guegan, Kierownik działu części zamiennych

Strefa regałów wspornikowych uzupełnia rozwiązania dostarczone przez Mecalux o system składowania produktów wielkogabarytowych. Regały te mają 5 m wysokości i zbudowane są z kolumn, do których przymocowane są ramiona tworzące poziomy ładunkowe.

Przed zapakowaniem i naklejeniem etykiety, zamówienia trafiają do strefy konsolidacji usytuowanej w bocznej części magazynu, gdzie są kontrolowane.

Nad prawidłowym przebiegiem automatycznego przepływu ładunków czuwa opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS.

Dzięki programowi Easy WMS poprawiliśmy jakość przepływu ładunków, zarówno w magazynie, jak i w strefie przyjęć i wysyłek. Nasi operatorzy zwiększyli swoją wydajność, dzięki temu, że system informatyczny prowadzi ich, czynność za czynnością, od kompletacji do załadunku na ciężarówkę. Kiedy opracowywaliśmy z Mecaluxem analizę funkcjonalną projektu, określiliśmy wspólnie kilka funkcji szczególnie istotnych dla naszej firmy, takich jak: automatyczny druk specyfikacji towarowych załadunku czy zarządzanie kodami partii towaru według dostawcy. Nasza współpraca na tym się nie kończy. Pracujemy nadal nad nowymi funkcjami, które ułatwią naszym pracownikom wykonywanie ich codziennych zadań.

Gabin Guegan, Kierownik działu części zamiennych

Naprzeciwko regałów paletowych znajduje się strefa przyjęć i wysyłek, gdzie zamówienia są zamykane przed załadunkiem na ciężarówkę.

Przedsiębiorstwo Grégoire Besson poszukiwało partnera, który pomógłby mu poradzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z notowanego w ostatnich kilku latach szybkiego rozwoju firmy. Mecalux odpowiedział na te potrzeby, dostarczając skuteczne i elastyczne rozwiązania, które pozwoliły usprawnić proces kompletacji zamówień, zwiększyć pojemność magazynu oraz wprowadzić system zarządzania magazynem dostosowany do specyfiki obiektu, zapewniając mu maksymalną wydajność operacyjną.