Magazyn firmy Luis Simões z automatycznym systemem sekwencjonującym ładunki

Magazyn firmy Luís Simões został wyposażony w regały paletowe, system pallet shuttle z wózkami wahadłowymi oraz oprogramowanie Easy WMS.

Transkrypcja filmu

Nieopodal Madrytu, w miejscowości Cabanillas del Campo powstało nowoczesne centrum logistyczne firmy Luis Simões o powierzchni 66 000 m2.

Mecalux wyposażył je w magazyn automatyczny obsługiwany przez wózki Pallet Shuttle z wózkiem wahadłowym, w regały paletowe oraz podłogowy system transportu jednoszynowego.

Luís Simões to operator logistyczny świadczący usługi transportowe, magazynowe i kompletacyjne. Operatorzy nowego centrum zarządzają stanem magazynowym i przygotowują zamówienia dla firm o bardzo zróżnicowanym profilu. Wśród klientów firmy Luís Simões znajdują się przedsiębiorstwa z branży spożywczej, perfumeryjnej czy detalicznej.

W odpowiedzi na te wyzwania Mecalux wyposażył centrum logistyczne w regały paletowe o wysokości 12,5 m, mogące pomieścić 93 251 palet o różnych parametrach.

Regały te cechuje duża uniwersalność. Wysokość składowanych na nich ładunków może sięgać 3 metrów.

Głównym celem firmy Luís Simões było usprawnienie procesu przygotowywania i wysyłki 4000 zamówień dziennie. Tak duża liczba wymagała doskonałej organizacji procesów magazynowych.

Mecalux zaproponował optymalne rozwiązanie: magazyn automatyczny działający jako bufor strefy wysyłek, obsługiwany przez system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi.

W magazynie tym następuje sekwencjonowanie i planowanie wysyłek zamówień w zależności od zaplanowanej trasy transportu. Rozwiązanie to łączy w sobie wydajność i rentowność.

Magazyn automatyczny jest centralnym punktem całej instalacji. To tutaj docierają zamówienia skompletowane na regałach paletowych.

Dzięki temu magazynowi firma zyskała przestrzeń do składowania gotowych zamówień i organizowania ich wysyłki.

Czteropoziomowy magazyn automatyczny składa się z dwóch bloków regałów umożliwiających składowanie sześciu palet na głębokość. Regały mają wysokość 12,6 metra.

Pojemność magazynu wynosi 2556 palet o ciężarze 1200 kg.

Na każdym poziomie pracują dwa wózki wahadłowe transportujące wózki Pallet Shuttle, które pobierają lub odkładają palety wewnątrz kanałów towarowych.

Wyposażenie każdego poziomu w dwa wózki wahadłowe przełożyło się na większą wydajność instalacji, która może działać bez zakłóceń nawet w przypadku wykonywania prac konserwacyjnych jednego z wózków.

Wózek Pallet Shuttle jest wyposażony w superkondensatory, które ładują się automatycznie, kiedy znajduje się on na pokładzie wózka wahadłowego. Dzięki temu Pallet Shuttle jest zawsze gotowy do pracy.

Operatorzy wprowadzają przygotowane ładunki do magazynu za pomocą urządzeń transportu bliskiego. Przy trzech z pięciu wejść znajdują się windy paletowe transportujące ładunki na odpowiedni poziom magazynu.

Dodatkowo jedno z wejść wyposażone jest w owijarkę zapewniająca stabilność ładunków.

Oprogramowanie zarządzające magazynem EASY WMS firmy Mecalux odpowiada za organizację, klasyfikację, magazynowanie i zarządzanie ładunkami w magazynie automatycznym, a także za sekwencjonowanie palet do wysyłki w zależności od zamówienia, któremu odpowiadają trasy transportu.

Optymalna dystrybucja produktów w magazynie buforowym umożliwia wydawanie 216 palet na godzinę.

Podobnie jak w przypadku wejść, za operacje wyjścia palet z górnych poziomów magazynu odpowiadają trzy windy paletowe. Przed wysłaniem każda paleta zostaje oznaczona etykietą, co umożliwia jej identyfikację.

Podłogowy system transportu jednoszynowego przewozi palety bezpośrednio do kanałów strefy buforowej, zgodnie z sekwencjami, ustalonymi wcześniej przez Easy WMS.

Łatwość i szybkość montażu oraz gwarancja nieprzerwanego i bezpiecznego obiegu ładunków, zadecydowały o wdrożeniu w magazynie właśnie tego systemu transportu palet.

Strefa wysyłek składa się z dziesięciu zespołów po trzy kanały przepływowe strefy buforowej. Na każdym z nich odkładane są ładunki potrzebne do załadowania pełnej ciężarówki.

Monitory znajdujące się przy kanałach wyświetlają dane dotyczące zamówienia i jego trasy.

Operatorzy przed załadowaniem palet na ciężarówki skanują etykietę każdego ładunku przy użyciu czytnika kodów kreskowych. W ten sposób sprawdzają, czy paleta trafia na odpowiedni samochód.

W strefie wysyłek znajduje się jedno wejście do magazynu automatycznego przystosowane do cross-dockingu ładunków, które natychmiast są kierowane do wysyłki. Ładunki te nie są składowane na regałach, jednak muszą przejść przez magazyn automatyczny, aby podążać za sekwencją tras dostaw określoną przez oprogramowanie Easy WMS.

Intensywna działalność firmy Luis Simões, obejmująca blisko 100 000 składowanych palet i 4000 zamówień przygotowywanych każdego dnia, wymagała globalnego, skutecznego, szybkiego i bezbłędnego rozwiązania, jakie Mecalux dostarczył do tego nowoczesnego centrum logistycznego.