Rozwiązanie omnichannel dla logistyki Danone'a

Wdrożenie oprogramowania WMS pozwoliło firmie Danone stworzyć sprawny i elastyczny łańcuch dostaw, z łatwością adaptujący się do zmian

Rozwiązanie omnichannel dla logistyki Danone'a

Transkrypcja filmu

W Valdemoro, mieście położonym 25 km od Madrytu, znajduje się jedno z centrów dystrybucyjnych Danone –międzynarodowego producenta artykułów spożywczych obecnego w ponad 130 krajach.

Obiekt o powierzchni 4000 m2 przeznaczony jest do przechowywania specjalistycznych artykułów spożywczych – dla dzieci oraz medycznych.

Magazyn realizuje strategię omnikanałową, to znaczy, że zaopatruje zarówno sklepy detaliczne i hurtownie, ale także obsługuje zamówienia składane przez internet. Przechowywany jest w nim liczny asortyment i odbywają się bardzo złożone operacje.

Mecalux zoptymalizował pracę już działającego magazynu poprzez wdrożenie oprogramowania zarządzającego Easy WMS, dzięki czemu zwiększona została wydajność pracy operatorów i możliwa jest precyzyjna kontrola stanu magazynowego.

Obiekt został podzielony na trzy strefy:

  • Magazyn samonośny z trójstronnym wózkiem, strefa kompletacji oraz strefa składowana produktów specjalnych i delikatnych.
  • W strefie kompletacji operatorzy przygotowują zamówienia, pobierając artykuły bezpośrednio z palet znajdujących się na dolnym poziomie regałów. Dzięki temu, że zapas produktów znajduje się bezpośrednio powyżej, ich uzupełnianie ich stanu przebiega sprawnie i szybko.
  • Ostatnia strefa przeznaczona jest do przechowywania produktów specjalnych i delikatnych, przeznaczonych głównie do zaopatrzenia szpitali oraz aptek. Artykuły tego typu wymagają precyzyjnego monitorowania, aby zagwarantować ich pełną identyfikowalność na wszystkich etapach łańcucha logistycznego. Ich opakowania muszą być opatrzone niebieską etykietą Ministerstwa Zdrowia ze szczegółowym opisem składu produktu.

WMS zarządza wszystkimi operacjami: przyjmowaniem towaru, wyznaczaniem miejsc składowania, kompletacją i wysyłką zamówień. Ponadto gwarantuje pełną identyfikowalność produktów, od momentu przyjęcia do magazynu, aż do ich dostarczenia klientom.

Podczas przyjęcia towaru operatorzy identyfikują każdy produkt, posługując sie terminalami radiowymi. Za ich pośrednictwem otrzymują również zadania oraz potwierdzają ich realizację.

Jest to wysoce wydajny system, który ułatwia wykonywanie obowiązków pracownikom magazynu, a co za tym idzie podnosi efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Towar przyjmowany jest do magazynu a następnie składowany zgodnie z wytycznymi oprogramowania WMS.

Produkty rozmieszczane są w oparciu o poziom rotacji. Te, na które zapotrzebowanie jest największe, składowane są bezpośrednio w strefie kompletacji, pozostałe trafiają na regały obsługiwane za pomocą wózka trójstronnego.

Dzięki identyfikowaniu wszystkich produktów Easy WMS kontroluje w czasie rzeczywistym ich rozmieszczenie oraz stan magazynowy. To informacje niezbędne do usprawnienia procesów magazynowych i, jeśli to konieczne, do zablokowania wyjścia określonej partii produktu.

Podobnie jak przy przyjęciu towarów, Easy WMS usprawnia pracę operatorów także podczas przygotowywania zamówień. Oprogramowanie podpowiada im, jakie produkty i w jakiej ilości powinny zostać pobrane z regałów oraz optymalizuje trasy, jakie pokonują w magazynie. WMS określa również liczbę opakowań składających się na zamówienie oraz generuje etykietę na każde z nich.

W celu prawidłowego zarządzania zamówieniami internetowymi w magazynie wdrożono opracowany przez Mecalux moduł Multi Carrier Shipping, który automatyzuje bezpośrednią komunikację między magazynem a firmami spedycyjnymi.

Easy WMS pracuje w trybie SaaS – w chmurze. Oprogramowanie jest zainstalowane na wysokowydajnych serwerach. Rozwiązanie to pozwala na łatwe dopasowanie systemu do aktualnych potrzeb prowadzonej działalności.

Easy WMS umożliwia również przegląd oraz analizę wszystkich danych generowanych przez moduł Supply Chain Analytics.

Zastosowane w magazynie palety są wynajmowane od firmy zewnętrznej, dlatego też dla Danone konieczna jest możliwość kontrolowania wszystkich ich ruchów. Ze względu na to, że Easy WMS stale je monitoruje, może w każdej chwili przesłać do firmy konieczne informacje.

Wdrożenie oprogramowania WMS pozwoliło firmie Danone stworzyć sprawny i elastyczny łańcuch dostaw, z łatwością adaptujący się do zmian, dzięki któremu może skutecznie realizować swoje cele na mocno konkurencyjnym ryku.