Grupa Porcelanosa powierza firmie Mecalux prace przy rozbudowie swojego centrum logistycznego

Poprzez włączenie magazynu automatycznego Venís do kompleksu logistycznego grupy Porcelanosa, Mecalux ukształtował infrastrukturę logistyczną będącą punktem odniesienia dla całej branży ceramicznej.

Transkrypcja filmu

Ciepło ognia, prostota piasku… podstawowe żywioły, dzięki którym Porcelanosa zbudowała mocną grupę przedsiębiorstw, obejmującą wszystkie sektory przemysłu ceramicznego – od płytek ceramicznych do rozwiązań dla współczesnej architektury.

Pięć centrów logistycznych w regionie Castellón to owoc wielu lat ścisłej współpracy z firmą Mecalux, która opracowała i wdrożyła rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb każdego z ośrodków, wnosząc do każdego z nich swój wkład innowacji, technologii i doskonałości. Te trzy słowa, które najlepiej opisują filozofię firmy, zadecydowały o tym, że stała się ona istotnym sojusznikiem Grupy Porcelanosa.

 

Firma Mecalux rozpoczęła realizację tego ambitnego zadania od centrum logistycznego Porcelanosa w 2003 roku. W kolejnej fazie powstało centrum Ceranco, sześć lat później zbudowano ośrodki l’Antic Colonial i Noken, a w roku 2011 centrum Venís.

Venís, pionierska firma w branży płytek posadzkowych posiadająca w swojej ofercie szeroką gamę wzorów i wykończeń, to najnowsze z pięciu centrów logistycznych zbudowanych przez Mecalux na zlecenie Grupy Porcelanosa. Ośrodek ten wyposażono w najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystane na każdym etapie procesu.

Punktem wyjścia cyklu są palety z produktem gotowym. Większość z nich jest dostarczana z zakładu produkcyjnego, który połączono z magazynem samonośnym za pomocą podziemnego tunelu o długości ponad 1 kilometra.

 

Transport towaru jest na całej trasie monitorowany przez oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux. Towar jest podnoszony przez windy paletowe, przystosowane do jednoczesnego załadunku dwóch palet o masie do 1 600 kilogramów każda, i dostarczany na czoło magazynu.

Oprócz podstawowej drogi dostępu poprzez tunel, magazyn posiada również dodatkow ciąg dostępowy dla towarów pochodzących z innych ośrodków.

Palety są transportowane za pomocą przenośników rolkowych i łańcuchowych do stanowiska kontrolnego, gdzie oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux wykrywa wszelkie nieprawidłowości. Tutaj każda paleta jest mierzona i ważona. Sprawdza się również jej stan.

Dodatkowe wejście do magazynu służy także do dostarczania pustych palet. Są one poddawane ścisłej kontroli jakości, podobnie jak palety pochodzące z innych centrów.

Magazyn samonośny Venís: 7 000 metrów kwadratowych, 31 metrów wysokości, pojemność 65 000 palet.

Na strukturę magazynu składa się dziesięć korytarzy, wzdłuż których przemieszcza się dziesięć układnic dwukolumnowych. Mają one za zadanie przenoszenie palet i odkładanie ich w optymalny sposób zgodnie z poleceniami oprogramowania magazynowego Easy WMS firmy Mecalux.

Ładunki o wyższej rotacji są umieszczane bliżej czoła regału.

Układnice dwukolumnowe przemieszczają się z prędkością do 180 metrów na minutę i mogą wykonywać do 237 cykli kombinowanych.

Układnice odzyskują średnio 15% zużytej przez siebie energii.

Projekt centrum logistycznego opracowany przez Mecalux, stosownie do potrzeb Venis, przewiduje również możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości.

Proces wysyłki towarów także wymagał opracowania przez Macalux specyficznych rozwiązań zarówno dla obszaru pobierania o najwyższym stopniu złożoności, jak i dla obszaru kompletnych palet.

Obszar kompletacji został wyposażony w osiem stanowisk pracy, które mogą obsługiwać jednocześnie 31 zamówień.

Specjalne manipulatory pneumatyczne pozwalają operatorom na łatwe przenoszenie ładunku, co znacznie usprawnia całość procesu.

Stoły zostały wyposażone w systemy hydrauliczne umożliwiające regulację wysokości stosownie do potrzeb pracownika w celu poprawy ergonomii stanowiska pracy.

Oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux nadzoruje proces przygotowania i wysyłki zamówień, umożliwiając jednoczesną obsługę czterech zamówień na każdym stanowisku pobierania.

W centrum logistycznym Venís każdy szczegół jest ważny. Firma Mecalux zbudowała w Venís tunel łączący obszar pobierania z obszarem wysyłki, który umożliwia ominięcie strefy ruchu wózków wahadłowych.

Obszar wysyłki obejmuje dwie strefy przeznaczone dla kompletnych palet oraz dwie strefy dla palet pochodzących z obszaru kompletacji.

Kompletne palety są układane w sześciu rzędach po obu stronach magazynu. Palety pochodzące z obszaru kompletacji są przed wysyłką owijane folią.

Duża różnorodność produktów firmy Porcelanosa sprawia, że niektóre centra logistyczne Grupy mają szczególne wymagania. Na przykład w ośrodku l’Antic Colonial składowane są pokrycia podłogowe w płaskich, wielkowymiarowych opakowaniach, które wymagają składowania na podwójnych paletach.

W tym celu firma Mecalux dostosowała odpowiednio rozmiary wind, układnic i stanowisk pobierania, aby umożliwić obsługę tych niekonwencjonalnych ładunków.

Inna firma z Grupy Porcelanosa, Noken, producent armatury i sanitariatów, magazynuje produkty niewielkich rozmiarów. Firma Mecalux opracowała dla niej projekt automatycznego magazynu, w którym zamiast palet zastosowano pojemniki. Rozwiązanie to umożliwia sprawniejszy odbiór i wysyłkę towarów.

Tak wygląda codzienna praca w centrach logistycznych Grupy Porcelanosa, przedsiębiorstwa będącego wzorem jakości i innowacji w służbie logistyki. Wyzwanie podjęte przez Grupę Porcelanosa i firmę Mecalux ponad 15 lat temu zaowocowało do dnia dzisiejszego powstaniem pięciu zautomatyzowanych centrów logistycznych.

Mecalux i Porcelanosa. Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu klientom najlepszych produktów. Technologia i doświadczenie firmy Mecalux na rzecz Grupy Porcelanosa.