Przenoszenie palet pomiędzy wolnostojącymi przenośnikami

Linia transportowa przenośników paletowych może przyjmować różnorakie formy. Zakres pracy przenośnika obrotowego wynosi 45°, 60°, 90° i/lub 180°.