Oprogramowanie Slotting - Moduł Easy WMS

Opracowany przez Mecalux Software Solutions moduł Slotting – zarządzanie lokalizacjami optymalizuje czas kompletacji i eliminuje błędy związane z ręcznym zarządzaniem

Transkrypcja filmu

Dla wielu biznesów logistyka stała się kluczowym elementem realizacji wyznaczonych celów.

Centra logistyczne magazynują, przygotowują i dystrybuują produkty, dzięki czemu ich działalność ma bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów i rozwój firmy.

Wśród zadań realizowanych w magazynie kompletacja jest jedną z najbardziej złożonych i kosztownych operacji i ma także kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Optymalizacja tego zadania może odróżnić elastyczną i dokładną usługę od niestabilnej, obarczonej ciągłymi błędami.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność kompletacji jest lokalizacja produktów. Z tego powodu Mecalux Software Solutions opracował zaawansowaną funkcjonalność: Oprogramowanie Slotting – zarządzanie lokalizacjami.

Ten nowy moduł, który uzupełnia funkcje Easy WMS firmy Mecalux, odpowiada za przemieszczanie towarów do najlepszej pozycji w magazynie w celu zwiększenia wydajności operatorów w zakresie kompletacji.

Oprogramowanie Slotting działa według referencji i jednostki produktu; dlatego nie zarządza dystrybucją kompletnych palet. To zadanie jest już realizowane przez system zarządzania magazynem Easy WMS.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które pracują z produktami sezonowymi i chcą zoptymalizować trasy operatorów w obrębie magazynu.

Optymalne lokalizacje ustalane są na podstawie kryteriów wyznaczonych przez kierownika magazynu, a także szczegółowej analizy przeprowadzanej przez oprogramowanie na temat przyszłego, bieżącego i przeszłego zapotrzebowania na każdy produkt.

W ten sposób opracowany przez Mecalux Software Solutions moduł Slotting – zarządzanie lokalizacjami optymalizuje czas kompletacji i eliminuje błędy związane z ręcznym zarządzaniem.

Funkcjonalność ta działa bez przerwy, stale sugerując zmiany w rozmieszczeniu produktów w magazynie.

Kiedy kierownik magazynu zaakceptuje zmiany proponowane przez oprogramowanie, nowe zadania redystrybucji są automatycznie przesyłane do każdego z terminali radiowych.

Propozycje redystrybucji mogą dotyczyć zarówno całego magazynu, jak i wyodrębnionych mniejszych obszarów.

Ponadto moduł ten działa z buforem slotting: pustą i stałą lokalizacja, w której można tymczasowo przechowywać ładunki, które muszą zostać przeniesione do magazynu.

Dzięki temu zadania kompletacji nie są przerywane podczas wprowadzania zmian.

Moduł rozszerzający funkcjonalności Easy WMS oferuje szereg dodatkowych korzyści dla użytkowników, takich jak: obniżenie kosztów, możliwość pełnej identyfikacji zapasów i optymalizacja tras kompletacji.

Korzyści, które można określić ilościowo i usprawnić pracę magazynu dzięki parametrom takim jak: prędkość slottingu albo godzinowy koszt slottingu.

 

Mecalux działa w branży logistycznej od ponad 50 lat, konsolidując tysiące projektów z innowacyjnymi rozwiązaniami, które spełniają potrzeby rynku.