Stanowisko kontroli rozmiarów, wagi i stanu palet

Urządzenie daje gwarancję tego, że tylko palety w dobrym stanie zostaną dopuszczone do zautomatyzowanego układu. Kontroli podlegają: wymiary, waga i stan palet wchodzących do systemu.