Układnica dwukolumnowa o pojedynczej głębokości: cykl kombinowany

Cykl kombinowany zakłada, że układnica podczas jednej operacji dostarcza paletę do jej lokalizacji, a także odbiera inną paletę, którą przenosi do przedniej strefy magazynu.