Układnica o pojedynczej głębokości: cykl prosty

Magazyny automatyczne o pojedynczej głębokości składowania: układnica obsługuje tylko jedną paletę z każdej strony korytarza. Cykl prosty zakłada obliczenie ruchu układnicy polegającego na odbiorze palety z przedniej strefy magazynu, umieszczeniu jej na regale i powrocie do strefy przedniej magazynu.