Analiza łańcucha dostaw (System SCM)

Analiza łańcucha dostaw (System SCM)

Szybki podgląd przeprowadzanych operacji pomocny w podejmowaniu strategicznych decyzji

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Background Gartner
Mecalux w Raporcie Magiczny Kwadrant 2022 dla WMS
POBIERZ RAPORT

Wykorzystywanie analizy danych dotyczących pracy magazynu do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa

Logistyka 4.0 to nieskończona ilość parametrów i zmiennych, których analiza nie jest możliwa bez ich uprzedniego przetworzenia. Moduł Supply Chain Analytics, stanowiący rozszerzenie funkcjonalności systemu Easy WMS, segmentuje i strukturyzuje dużą ilość danych generowanych każdego dnia w magazynie, nadając im postać użytecznych informacji, takich jak m.in. wskaźnik przygotowanych zamówień, liczba przyjęć w ciągu godziny czy obłożenie według rodzaju miejsc składowania.

Moduł ten pokazuje stan wszystkich procesów odbywających się w magazynie, gwarantując pełną kontrolę nad funkcjonowaniem obiektu i ułatwiając podejmowanie właściwych decyzji dotyczących usprawnień mających na celu poprawę efektywności procesu logistycznego firmy.

Analiza za pomocą modułu Supply Chain Analytics Software

Jak wykorzystać możliwości big data w magazynie?

Gromadzenie danych generowanych w magazynie niczemu nie służy, jeśli nie można ich interpretować i podejmować na ich podstawie decyzji. Należy mieć świadomość, że każdy system czy oprogramowanie magazynowe stale generuje dane, w których przypadku ręczne odczytywanie, monitorowanie i zarządzanie nie jest możliwe.

Dlatego Mecalux opracował moduł rozszerzający Easy WMS – Supply Chain Analytics Software – który umożliwia wykorzystanie w magazynie możliwości, jakie daje technologia big data. Narzędzie to ułatwia kierownictwu klasyfikowanie i oczyszczanie informacji wygenerowanych w magazynie oraz przekształcanie ich w kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które z kolei pozwalają podejmować trafne decyzje mające na celu poprawę wydajności obiektu.

Dzięki temu narzędziu kierownictwo magazynu jest w stanie zidentyfikować obszary nieefektywności i zaprojektować działania naprawcze.

Jakie korzyści zapewnia moduł Supply Chain Analytics Software?

Sprawne podejmowanie skutecznych decyzji
– pełna kontrola nad informacjami umożliwiająca podejmowanie bardziej trafnych decyzji dotyczących pracy magazynu
Wyższa wydajność
– monitorowanie informacji na temat procesu magazynowego w celu poprawy wydajności magazynu
Ciągłe doskonalenie
– porównywanie pozyskanych danych ze statystykami pochodzącymi z podobnych magazynów z tej samej branży w celu zidentyfikowania i wyeliminowania błędów
Spersonalizowane KPI
– dodawanie własnych wskaźników wydajności stanowiące uzupełnienie parametrów zdefiniowanych w programie
Gospodarka wielomagazynowa
– porównywanie procesów w różnych magazynach firmy w celu zidentyfikowania i skorygowania obszarów nieefektywności oraz wprowadzenia usprawnień

WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI UŁATWIAJĄ PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH PRACY MAGAZYNU


Supply Chain Analytics Software w działaniu

Supply Chain Analytics składa się z paneli sterowania i wykresów z danymi dotyczącymi procesu magazynowego. Moduł ma już zdefiniowane standardowe główne wskaźniki wydajności w zakresie logistyki, a także umożliwia wprowadzenie własnych KPI, związanych ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie jest wyposażone w interfejs do łatwego tworzenia własnych KPI poprzez zestawianie zmiennych dostępnych w Easy WMS.

Moduł zawiera m.in. następujące panele i KPI:

Przyjęcia

Z rampy na magazyn
Przyjęcia bez uszkodzeń
Dostawy na czas

Wydania

Wskaźnik przygotowanych pozycji
Wskaźnik przygotowanych zamówień
Liczba zamówień wysłanych/godzina

Zamówienia

Dokładność przygotowanych zamówień
% wysłanych zamówień kompletnych
Wskaźnik wysłanych do zamówionych

Klienci

% pozycji dostępnych na magazynie
% zamówień oczekujących
% wysyłek zrealizowanych na czas

Jakość

% produktów na magazynie
% produktów na wyczerpaniu

Pojemność

% obłożenia wg rodzaju miejsca składowania
% wykorzystanych miejsc składowania wg rodzaju produktu
Liczba dni dostępności produktów

Screenshoot Analytics supply chain


Opinia

„Teraz, gdy oprogramowanie jest już w pełni wdrożone, naszym kolejnym krokiem jest skuteczne wykorzystywanie wszystkich dostępnych w nim informacji i logiki, by zmodernizować procesy i poprawić ich efektywność”.

Danone

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Jednorazowo można dołączyć 5 plików graficznych lub dokumentów. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 15 MB.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE MECALUX?

  • 50-letnie doświadczenie firmy na rynku logistycznym

  • Ponad 370-osobowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za stały rozwój oprogramowania

  • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

  • Stały rozwój i aktualizacja oprogramowania dzięki działowi badawczo-rozwojowemu (R&D)