Pracuj z nami

Automatyk/ Programista PLC w dziale Serwisu

Dział:

Automatyka

Lokalizacja:

Gliwice

Prezentacja firmy:

Grupa Mecalux to jeden ze światowych liderów na rynku systemów magazynowych. Nasza działalność opiera się na najnowocześniejszych technologiach i doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad 55-letniej działalności w branży. Dla naszych klientów projektujemy, produkujemy, dostarczamy i montujemy regały magazynowe oraz automatyczne systemy składowania. Specjalizujemy się również we wdrażaniu oprogramowania do zarządzania magazynami dla przedsiębiorstw z każdej branży.

Na przestrzeni lat zbudowaliśmy rozległą sieć dystrybucyjną w ponad 70 krajach. Mamy 7 centra technologiczne, z których jedno znajduje się w Gliwicach, oraz 11 zakładów produkcyjnych w Europie oraz obu Amerykach. Dzięki temu możemy nieprzerwanie umacniać swoją pozycję, rozwijając się na coraz to nowych rynkach.

Jako pionierzy innowacji i rozwoju o jasno sprecyzowanej wizji przyszłości poszukujemy utalentowanych specjalistów, którzy chcieliby dołączyć do dynamicznie rozwijającej się firmy i realizować się zawodowo w logistyce – jednym z najbardziej wyróżniających się obecnie sektorów na rynku pracy.

Opis oferty:

Poszukujemy Automatyka/ Programisty PLc w dziale Serwisu do naszej firmy w Gliwicach.

Do twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:

  • zdalne rozpoznawanie oraz usuwanie awarii systemów automatycznych,
  • usuwanie u Klienta usterek i awarii systemów automatycznych,
  • rejestrowanie oraz analiza zgłoszeń incydentów i błędów dotyczących systemów automatycznych,
  • współpraca z programistami i analitykami systemów informatycznych
  • przeprowadzanie szkoleń operatorów systemów automatycznych oraz pracowników utrzymania ruchu w siedzibie Klienta
  • gotowość do sporadycznych podróży służbowych.

Minimalne wymagania:

•    Umiejętność czytania schematów elektrycznych i automatycznych,
•    Doświadczenie w programowaniu systemów automatyki,
•    Doświadczenie w programowaniu sterowników Siemens,
•    Umiejętność parametryzowania falowników Lenze i Sew,
•    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
•    Jesteś studentem lub absolwentem Politechniki,
•    Kierunek Twoich studiów to Automatyka lub kierunki pokrewne.
 

Mecalux oferuje:

​​​Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    praca w trybie hybrydowym,
•    możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
•    pakiet niezbędnych szkoleń,
•    premia za polecenie kandydata do pracy do 2100 PLN,
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
•    karierę w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu działania,
•    idealna lokalizacja blisko węzłów komunikacyjnych (DTŚ i DK88) i przystanku autobusowego (57, 197, 692, 693, 924, M106).

Nota prawna:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), e- mail: ochrona.danych@mecalux.com.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) inne dane - na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
3.    Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
4.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Mecalux Sp. z o.o.
6.    Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux: https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, https://www.mecalux.es/empresa/el-grupo-en-el-mundo, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, firmy szkoleniowe. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
8.    Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że ich przechowywanie będzie uzasadnione przez dłuższy okres czasu - wtedy nie dłużej niż przez 4 miesiące od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu, przy czym  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
9.    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 

Kontakt

praca@mecalux.com