Pracuj z nami

Doradca techniczno-handlowy ds. systemów WMS

Dział:

Handlowy

Lokalizacja:

Poznań

Prezentacja firmy:

Grupa Mecalux to jeden ze światowych liderów na rynku systemów magazynowych. Nasza działalność opiera się na najnowocześniejszych technologiach i doświadczeniu zdobytym w trakcie ponad 50-letniej działalności w branży. Dla naszych klientów projektujemy, produkujemy, dostarczamy i montujemy regały magazynowe oraz automatyczne systemy składowania. Specjalizujemy się również we wdrażaniu oprogramowania do zarządzania magazynami dla przedsiębiorstw z każdej branży.

Na przestrzeni lat zbudowaliśmy rozległą sieć dystrybucyjną w ponad 70 krajach. Mamy 4 centra technologiczne, z których jedno znajduje się w Gliwicach, oraz 11 zakładów produkcyjnych w Europie oraz obu Amerykach. Dzięki temu możemy nieprzerwanie umacniać swoją pozycję, rozwijając się na coraz to nowych rynkach.

Jako pionierzy innowacji i rozwoju o jasno sprecyzowanej wizji przyszłości poszukujemy utalentowanych specjalistów, którzy chcieliby dołączyć do dynamicznie rozwijającej się firmy i realizować się zawodowo w logistyce – jednym z najbardziej wyróżniających się obecnie sektorów na rynku pracy.

Opis oferty:

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:

•Doradztwo techniczne w zakresie oprogramowania magazynowego WMS (https://www.mecalux.pl/oprogramowanie),
•Identyfikacja potrzeb biznesowych klientów oraz proponowanie oferowanych rozwiązań,
•Realizacja ustalonego planu sprzedaży oraz osobistych celów sprzedażowych,
•Rozwój sieci, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych oraz utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami ,
•Współpraca z zasobami pomocniczymi (tj. przedsprzedaż, zespół realizacji, kierownictwo) we właściwym czasie, aby zapewnić pomyślny proces sprzedaży,
•Dokonywanie bieżących analiz, raportowanie i planowanie. Tworzenie prognoz sprzedażowych w oparciu o system CRM.
 

Minimalne wymagania:

Szukamy:
· Dynamicznych osób, które lubią pracę z ludźmi,
· Zmotywowanych do pracy i osiągania rezultatów,
· Pragnących zdobyć nową wiedzę oraz umiejętności z zakresu sprzedaży i nowych technologii,
· Poszukujących pracy zapewniających ciągły rozwój,
· Lubiących podróżować,
· Znających język angielski w stopniu komunikatywnym,
· Posiadających czynne prawo jazdy kat. B.

Nie zrażaj się jeżeli nie masz doświadczenia w sprzedaży i nie znasz produktu - nauczymy Cię!

Mecalux oferuje:

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

•Karierę w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu działania,
•Pracę w międzynarodowym zespole,
•Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•Atrakcyjne wynagrodzenie + adekwatne do wyników pracy premie,
•Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
•Stały kontakt z najnowocześniejszymi technologiami w obszarze logistyki magazynowej,
•Narzędzia pracy: samochód, laptop, komputer, telefon,
•Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 

Dzień pracy:

pon. – pt.

Nota prawna:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), e- mail: ochrona.danych@mecalux.com.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) inne dane - na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Mecalux Sp. z o.o.
6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux: https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, https://www.mecalux.es/empresa/el-grupo-en-el-mundo, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, firmy szkoleniowe. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że ich przechowywanie będzie uzasadnione przez dłuższy okres czasu -wtedy nie dłużej niż przez 4 miesiące od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu, przy czym  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 

Kontakt

praca@mecalux.com