Automatyzacja procesów magazynowania zwiększa wydajność obiektu Groupe Rand

Automatyzacja procesów magazynowania zwiększa wydajność obiektu Groupe Rand

Magazyn pojemnikowy, regały z systemem put-to-light i system zarządzania magazynem Easy WMS w nowym obiekcie Groupe Rand

Automatyzacja procesów magazynowania zwiększa wydajność obiektu Groupe Rand

Centrum dystrybucyjne firmy Groupe Rand zlokalizowane we francuskiej miejscowości Longueil-Sainte-Marie wyróżnia się elastycznym i sprawnym procesem przygotowywania zamówień. Rozwiązanie dostarczone przez Mecalux łączy w sobie magazyn miniload mieszczący ponad 15 300 pojemników, regały paletowe oraz regały z systemem put-to-light, który pozwala zoptymalizować sortowanie produktów z kilku zamówień, jednocześnie eliminując ryzyko pomyłek, jakie zdarzają się przy ręcznej kompletacji.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Centrum dystrybucyjne Groupe Rand
  Pojemność magazynowa: 15 312 pojemników
  Wymiary pojemnika: 600 x 400 mm
  Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
  Wysokość regałów: 9 m
  Długość korytarza: 43 m
 • Pobierz PDF

O firmie Groupe Rand
Groupe Rand to francuski lider w produkcji i sprzedaży biżuterii oraz dodatków. Wyroby popularnych marek własnych tej rodzinnej firmy, której siedziba mieści się w sercu Paryża, są dostępne w ponad 7000 punktów sprzedaży zlokalizowanych w 11 krajach.

Firma zatrudnia ponad 500 osób, dzięki którym się rozwija i tworzy nowe produkty, łącząc doświadczenie i tradycję z innowacyjnością. Dzięki umiejętności kreowania nowych trendów w modzie i dbałości o wysoką jakość wykonania Groupe Rand zdobyła we Francji wiodącą pozycję w projektowaniu biżuterii, a jej wyroby można spotkać zarówno w domach towarowych, jak i w małych sklepach.

Centrum dystrybucyjne

Groupe Rand posiada centrum dystrybucyjne o powierzchni ponad 6000 m2, które przeznaczone jest głównie do kompletacji zamówień. Aby zapewnić maksymalną wydajność tego procesu, zastosowane systemy magazynowe dobrano z uwzględnieniem wielkości ładunków i rotacji poszczególnych typów produktów.

Z jednej strony obiektu znajdują się regały paletowe, na których składuje się duże ładunki i zapas produktów o dużej rotacji. System ten zapewnia bezpośredni dostęp do palet, co zwiększa dynamikę zarządzania towarem i przygotowywania zamówień. Na dolnych poziomach regałów odbywa się kompletacja wprost z palet.

Mecalux dostarczył także automatyczny magazyn pojemnikowy, tzw. miniload, przeznaczony do składowania produktów w pojemnikach, oraz trzy stanowiska kompletacyjne. Dokładnie naprzeciwko znajduje się pięć korytarzy z niskimi regałami po obu stronach.

Magazyn pojemnikowy

Automatyczny magazyn pojemnikowy tworzą trzy korytarze z regałami o podwójnej głębokości po obu stronach. Regały te, podzielone na 15 poziomów, mierzą 43 m długości i 9 m wysokości.

W każdym korytarzu pracuje dwukolumnowa układnica pojemnikowa miniload, która przemieszcza wchodzące i wychodzące towary z prędkością 250 m/min w poziomie i 90 m/min w pionie.

Wózek podnoszący układnicy pojemnikowej wyposażony jest w urządzenie do obsługi ładunku, które umożliwia jednoczesne pobieranie lub układanie dwóch pojemników na regałach o podwójnej głębokości. Urządzenie to składa się z chwytaka i dwóch przekładni pasowych, dzięki czemu układnica może pobierać i układać ładunki z dowolnej strony korytarza.

W głębi magazynu zostało wygospodarowane miejsce do wykonywania prac serwisowych, gdzie kierowane są układnice, gdy wymagają konserwacji lub naprawy. Strefa ta jest zabezpieczona bramkami, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym.

Konstrukcja magazynu umożliwia jego ewentualną rozbudowę w przyszłości. Projekt przewiduje bowiem miejsce na jeszcze jeden korytarz, jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z rozwojem firmy.

W przedniej części automatycznego magazynu znajdują się trzy stanowiska kompletacyjne, na których zamówienia są przygotowywane metodą „produkt do operatora”, to znaczy, że układnice dostarczają produkty pracownikom magazynu. W tym celu umieszczają one pojemniki na przenośnikach, które automatycznie transportują je do stanowisk kompletacyjnych.

Obecnie obiekt wyposażony jest w trzy stanowiska kompletacyjne, aczkolwiek przewidziano w nim możliwość zainstalowania kolejnych trzech stanowisk, które w razie wzrostu sprzedaży przyspieszą proces przygotowywania zamówień.

Efektywna kompletacja

Gdy przenośniki dostarczą pojemniki do stanowisk kompletacyjnych, operatorzy sprawdzają na monitorze, jaką liczbę produktów muszą pobrać, a pobrane produkty wkładają do wózków.

Następnie operatorzy kierują się do znajdujących się za nimi regałów, aby rozdzielić produkty na pojemniki odpowiadające poszczególnym zamówieniom. W tym systemie, który polega na zsumowaniu sztuk danej pozycji asortymentowej, podczas jednego przebiegu przygotowywanych jest kilka zamówień jednocześnie.

Do każdego stanowiska kompletacyjnego przydzielona jest określona liczba operatorów obsługujących określoną liczbę miejsc magazynowych, przy czym obie te liczby można w zależności od potrzeb zmniejszyć albo zwiększyć. Ponadto rozwiązanie to umożliwia optymalizację czynności i zapobiega mieszaniu zamówień.

Każde miejsce na regałach jest wyposażone we wskaźnik świetlny, który wyświetla wymaganą liczbę produktów. Operatorzy wkładają produkty do wskazanych w ten sposób kartonów, a następnie naciskają przycisk, aby potwierdzić wykonanie czynności.

Strefa konsolidacji i wysyłki
Gotowe zamówienia są pobierane z regałów i przemieszczane do strefy konsolidacji, która wyposażona jest w stoły do przygotowywania zamówień z terminalami komputerowymi, wagami oraz dyspenserami do taśmy klejącej i etykiet.

W strefie konsolidacji weryfikuje się zawartość kartonów, a następnie przystępuje do pakowania, etykietowania i wystawiania dokumentów niezbędnych do wysyłki.

Uzupełnianie stanu magazynowego
Z jednej strony automatycznego magazynu usytuowane są dwa przenośniki wykorzystywane przy uzupełnianiu stanu magazynowego. Jeden przenośnik dostarcza puste pojemniki, do których operatorzy wkładają produkty, aby następnie umieścić napełnione już pojemniki na drugim przenośniku znajdującym się tuż obok, skąd są one transportowane do automatycznego magazynu.

Easy WMS i Galileo
Opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania prawidłowego procesu przygotowywania zamówień.

Jest to rozbudowane oprogramowanie odpowiedzialne za wszystkie czynności odbywające się w magazynie, takie jak: wyznaczanie miejsc składowania, umieszczanie towarów na regałach i ich pobieranie stamtąd oraz przygotowywanie zamówień. Program identyfikuje produkty i wskazuje operatorom, gdzie mają je umieszczać. Rezultatem jest większa wydajność magazynu i mniejsza liczba pomyłek dzięki precyzyjnemu sortowaniu produktów.

Easy WMS jest połączony na stałe z systemem ERP Klienta i komunikuje się z nim w obu kierunkach, wymieniając dane, co ma na celu zapewnienie maksymalnej wydajności i efektywności procesu przygotowywania zamówień.

Korzyści dla Klienta:

 • Optymalne wykorzystanie powierzchni: na powierzchni 700 m2 uzyskano pojemność magazynową dla ponad 15 300 pojemników.
 • Efektywna kompletacja zamówień: wysoki stopień automatyzacji i optymalna organizacja magazynu, a także elastyczność stanowisk kompletacyjnych sprawiają, że przygotowywanie zamówień jest szybsze i bardziej precyzyjne.
 • Przyszłościowość: w projekcie obiektu przewidziano możliwość jego przyszłej rozbudowy w razie wzrostu sprzedaży i rozwoju firmy.
Centrum dystrybucyjne Groupe Rand
Pojemność magazynowa: 15 312 pojemników
Wymiary pojemnika: 600 x 400 mm
Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
Wysokość regałów: 9 m
Długość korytarza: 43 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę