Laboratorium farmaceutyczne Kern Pharma buduje magazyn samonośny obsługiwany przez układnice pojemnikowe i paletowe

Laboratorium farmaceutyczne Kern Pharma buduje magazyn samonośny obsługiwany przez układnice pojemnikowe i paletowe

Kern Pharma rozbudowuje swoje centrum logistyczne o automatyczny magazyn samonośny do składowania pojemników i palet

Laboratorium farmaceutyczne Kern Pharma buduje magazyn samonośny obsługiwany przez układnice pojemnikowe i paletowe

Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej miejscowości Terrassa nieopodal Barcelony ma pojemność ponad 10 000 palet i 9700 pojemników. Obiekt zapewnia maksymalną sprawność przepływu towarów, a tym samym większą wydajność. Tą inwestycją spółka umacnia swoją pozycję na rynku europejskim i przygotowuje się do przyszłego zwiększenia tempa ekspansji.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyczny magazyn paletowy dla firmy Kern Pharma
  Pojemność magazynowa: 10 080 palet
  Wymiary palety: 800 x 1200 x 1350/1800 mm
  Maksymalna waga palety: 1000 kg
  Wysokość regałów: 26 m
  Długość regałów: 72 m
  Liczba poziomów nośnych: 14
  Liczba korytarzy: 5
  Automatyczny magazyn pojemnikowy dla firmy Kern Pharma
  Pojemność magazynowa: 9792 pojemniki
  Wymiary pojemnika: 400 x 600 x 412 mm
  Maksymalna waga pojemnika: 30 kg
  Wysokość regałów: 20 m
  Długość regałów: 72 m
  Liczba poziomów nośnych: 36
  Liczba korytarzy: 1
 • Pobierz PDF

Dla dobrej kondycji i zdrowia
Kern Pharma to laboratorium farmaceutyczne, które należy do hiszpańskiej grupy Indukern. Powstało w 1999 roku w Barcelonie, a obecnie jest jednym z wiodących w Hiszpanii producentów leków generycznych na potrzeby szpitali i samodzielnego stosowania przez pacjentów, w tym produktów przeznaczonych specjalnie dla kobiet.

Firma pragnie rozwijać się na arenie międzynarodowej, dlatego zawarła umowy z dystrybutorami w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej wyróżniającą cechą jest strategia nakierowana na nieustanny rozwój i badania, których celem jest zapewnianie nowych rozwiązań dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów na szybko zmieniającym się rynku.

Potrzeby Kern Pharma

Kern Pharma, której roczna produkcja przekracza 100 milionów opakowań leków, jest jednym z głównych dostawców hiszpańskich szpitali i aptek. Firma postanowiła rozbudować magazyn usytuowany przy swoim zakładzie produkcyjnym, aby móc sprawnie zaopatrywać wszystkich swoich odbiorców, a jednocześnie przygotować się na prognozowany wzrost sprzedaży i produkcji.

W jednym obiekcie składowane są różne jednostki ładunkowe (palety i pojemniki) o różnej rotacji i właściwościach, które wymagają odmiennego sposobu obsługi. Dlatego, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej spełniające jej potrzeby, Kern Pharma zwróciła się do firmy Mecalux.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux

Mecalux zbudował magazyn samonośny o powierzchni ponad 2000 m2, wysokości 26 m i długości 84 m. Po obu stronach pięciu korytarzy znajdują się regały o pojedynczej głębokości, na których mieści się ponad 10 000 palet. Ponadto do dotychczasowego magazynu przylega dodatkowy korytarz, gdzie składowanych jest ponad 9700 pojemników.

W każdym z sześciu korytarzy (pięciu, w których składuje się palety, i jednym dla pojemników) pracuje układnica, która manipuluje ładunkami w obrębie regałów. Sterowanie tymi urządzeniami odbywa się za pomocą opracowanego przez Mecalux oprogramowania Galileo połączonego z systemem ERP i systemem zarządzania magazynem Klienta.

Konstrukcję magazynu samonośnego tworzą regały, do których mocowana jest okładzina ścian i dachu. Przy obliczaniu konstrukcji tego typu obiektu uwzględnia się jej ciężar własny, obciążenia użytkowe (ciężar składowanych towarów i ruchy układnic) i środowiskowe (wiatr, śnieg, stopień aktywności sejsmicznej), a także obowiązujące przepisy. Zaletą tego typu obiektów jest optymalizacja wykorzystania wysokości, a tym samym możliwość uzyskania maksymalnej pojemności magazynowej.

Składowanie pojemników
Automatyczny magazyn pojemnikowy, tzw. miniload, został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymogi logistyczne klienta. Instalacja składa się z dwóch modułów regałów pojedynczej głębokości, które są oddzielone korytarzem obsługowym. Regały o wysokości 20 m posiadają 36 poziomów składowania. Miniload obsługiwany jest przez układnicę dwukolumnową, która przenosi ładunki z prędkością 220 m/min w poziomie i 60 m/min w pionie, co pozwala uzyskać optymalny przepływ przyjmowanych i wydawanych towarów.

Układnica wyposażona jest w system obsługi ładunków w postaci chwytaków. Chwytają one pojemniki od spodu i pobierają bądź układają na regałach po obu stronach korytarza. Wózek podnoszący może obsługiwać jednocześnie dwa pojemniki.

Składowanie palet
Operacje magazynowe są wykonywane obecnie tylko w czterech korytarzach o długości 72 m. Usytuowane po obu ich stronach regały o pojedynczej głębokości mieszczą ponad 8000 palet o wymiarach 800 x 1200 x 1350/1800 mm i maksymalnej wadze 1000 kg.

Obszar pracy przenośników i układnic jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą ogrodzeń z metalowych siatek oraz barier optycznych.

W każdym korytarzu pracuje układnica, która podczas jednego cyklu pracy transportuje paletę z przenośnika wejściowego do jej lokalizacji na regale i pobiera kolejną paletę z regału, by dostarczyć ją do przenośnika wyjściowego. Jest to cykl kombinowany, który zwiększa wydajność magazynu.

Operacje wejścia i wyjścia towarów
Operacje wejścia i wyjścia towarów odbywają się na dwóch osobnych poziomach, co pozwala zapobiec zakłóceniom, do jakich mogłoby dochodzić wskutek jednoczesnego wykonywania obu tych czynności.

Przyjęcie towaru następuje na tym samym poziomie, na którym znajduje się zakład produkcyjny. Automatycznie sterowane samojezdne wózki (AGV – Automated Guided Vehicle) odbierają palety i umieszczają je na przenośnikach wejściowych.

Sterowanie wózkiem AGV odbywa się za pomocą wysyłanych przez niego wiązek laserowych, które odbijają się od tarcz odbłyskowych rozmieszczonych wzdłuż trasy i wracają do układu nawigacji wózka, wyznaczając w ten sposób jego kurs.

System zarządzania dokładnie zna pozycję wózków AGV, a także wie, kiedy poziom naładowania ich akumulatorów jest na tyle niski, że należy skierować je do stacji ładowania. Proces ten odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga udziału operatora.

Wydawanie towaru odbywa się na górnym poziomie obiektu przy rampach załadunkowych, co pozwala usprawnić dystrybucję produktów do odbiorców.

Operatorzy za pomocą wózków widłowych odbierają palety z przenośników wyjściowych. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu przenośniki są zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą specjalnych konstrukcji zapobiegających uszkodzeniom.

Oprogramowanie magazynu
Magazyn jest wyposażony w kilka programów, których współdziałanie poprawia efektywność wszystkich odbywających się w nim procesów, takich jak przyjęcie, składowanie i wydawanie towarów.

Opracowane przez Mecalux oprogramowanie sterujące Galileo służy do zarządzania ruchem jednostek ładunkowych w magazynie za pomocą poleceń wydawanych poszczególnym urządzeniom, a także kontroluje stosowanie środków bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych standardów w zakresie programowania system Galileo stanowi kompletną aplikację, która gwarantuje kompatybilność z różnymi systemami zarządzającymi.

Korzyści dla Klienta:

 • Większa pojemność: dzięki rozbudowie centrum logistycznego, Klient zwiększył pojemność magazynową o ponad 10 000 palet o maksymalnej wadze 1000 kg i ponad 9700 pojemników o maksymalnej wadze 30 kg.
 • Sprawne funkcjonowanie: budowa automatycznego magazynu samonośnego spełnia wymogi Klienta, zapewniając prostą i szybką obsługę przy minimalnym udziale personelu.
 • Optymalne zarządzanie: sposób składowania towarów i zautomatyzowane zarządzanie ich przepływem gwarantują efektywną obsługę, większą wydajność i niższe koszty.
Automatyczny magazyn paletowy dla firmy Kern Pharma
Pojemność magazynowa: 10 080 palet
Wymiary palety: 800 x 1200 x 1350/1800 mm
Maksymalna waga palety: 1000 kg
Wysokość regałów: 26 m
Długość regałów: 72 m
Liczba poziomów nośnych: 14
Liczba korytarzy: 5

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę