Automatyczny magazyn samonośny o pojemności ponad 6300 palet z tylko dwoma korytarzami roboczymi

Automatyczny magazyn samonośny o pojemności ponad 6300 palet z tylko dwoma korytarzami roboczymi

Układnice zaprojektowane specjalnie do magazynu firmy WOK

Automatyczny magazyn samonośny o pojemności ponad 6300 palet z tylko dwoma korytarzami roboczymi

WOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jedna z wiodących polskich firm z branży opakowaniowej, zbudowała nowy automatyczny magazyn samonośny o pojemności przekraczającej 6300 palet. Został on wyposażony w dostosowane do charakterystyki instalacji i produktu układnice z innowacyjnym systemem pobierania do czterech palet na głębokość z każdej strony korytarza. Ten nowoczesny obiekt wyposażony przez firmę Mecalux jest zarządzany przez oprogramowanie magazynowe Easy WMS.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyczny magazyn samonośny
  Pojemność magazynowa: maksymalnie 6352 palety
  Wymiary palet: 800/1000 x 1200 x 1800/2000/2200 mm
  Maksymalna waga palet: 600 kg
  Liczba poziomów na wysokość: 8
  Długość regałów: 77,6 m
  Wysokość regałów: 21,7 m
 • Pobierz PDF

Potrzeby firmy WOK

WOK jest rodzinnym przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją opakowań z tektury oraz tektury falistej. Założona w 1991 roku firma w trakcie swojej długoletniej działalności zawsze koncentrowała się na poszerzeniu i urozmaiceniu gamy swoich produktów oraz na automatyzacji procesu produkcji w celu zwiększenia wydajności i redukcji kosztów.

Przedsiębiorstwo nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby swoich Klientów. W tym celu w ostatnich latach postanowiło odnowić i rozbudować centrum produkcyjne, a tym samym umocnić swoją pozycję na rynku polskim.

WOK zaprosił do współpracy firmę Mecalux z perspektywą stworzenia idealnego systemu składowania, który ulepszy organizację produktów pochodzących z brodnickiej fabryki.

Rozwiązanie firmy Mecalux

Po przeanalizowaniu potrzeb logistycznych firmy WOK, Mecalux zbudował magazyn samonośny o powierzchni 1989 m2 z automatyzacją przyjęć i wydań towaru, idealnie dostosowaną do charakterystyki produktów.

W magazynie znajdują się dwa korytarze o długości 86,3 m. Po ich obu stronach zlokalizowane są regały z ośmioma poziomami o poczwórnej głębokości składowania.

Magazyn automatyczny firmy WOK mierzy 23 m wysokości i ma pojemność przekraczającą 6300 palet Euro (800 x 1200 x 1800/2000/2200) lub 4700 palet przemysłowych (1000 x 1200 x 1800/2000/2200). Maksymalna waga palet wynosi 600 kg.

Organizacja magazynu oraz jego działanie:

 1. Obszar przyjęć.
 2. Układ przenośników.
 3. Magazyn samonośny.
 4. Obszar wydań.

Magazyn samonośny
W magazynie samonośnym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. Przy jego projektowaniu konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników, takich jak: ciężar składowanych ładunków, siły wywierane przez urządzenia transportu wewnętrznego, parcie wiatru, sejsmikę obszaru montażu oraz obowiązujące lokalnie przepisy.

Działanie
Magazyn charakteryzuje się funkcjonalnością. Przyjęcia i wydania towaru przeprowadzane są automatycznie za pomocą układu przenośników rolkowych i łańcuchowych, które transportują palety od momentu ich wejścia do magazynu. System ten umożliwia eliminację błędów logistycznych oraz sprawne przenoszenie jednostek ładunkowych bez konieczności ingerencji ludzkiej.

Operator umieszcza palety na przenośniku wejściowym. Następnie przechodzą one przez stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet celem sprawdzenia, czy spełniają zadane parametry. W przypadku wykrycia nieprawidłowości palety trafiają na równoległy przenośnik, który jest przeznaczony do transportowania odrzuconych palet. Po usunięciu z układu przenośników ładunek jest korygowany, co umożliwia jego wejście na magazyn.

System przeciwpożarowy
Instalacja systemu wykrywania i gaszenia ognia była priorytetem ze względu na charakterystykę produktów składowanych w magazynie, właściwości instalacji oraz wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

W magazynie znajdują się czujniki dymu oraz urządzenia kontrolujące, które w razie konieczności działają na konkretnym obszarze. Automatyczne zraszacze umieszczone są w kluczowych lokalizacjach wewnątrz regałów.

Zastosowane układnice
Magazyn został wyposażony w regały, które mieszczą cztery palety na głębokość na każdym poziomie. To rozwiązanie dostosowane jest do potrzeb pojemnościowych firmy, właściwości składowanych produktów oraz wagi jednostki ładunkowej nieprzekraczającej 600 kg.

W każdym korytarzu znajduje się jedna układnica, której prędkość jazdy wynosi 220 m/min, a podnoszenia 66 m/min. Zapewnia to dynamiczną obsługę towaru oraz pozwala firmie osiągnąć wymagany przepływ towarów.

Ponadto przyjęcia i wydania do i z magazynu zostały rozdzielone, ułatwiając niezakłócone przeprowadzanie tych operacji. W przedniej strefie przenośników zastosowano osobną linię na towar, który jest gotowy do wysyłki.

Inteligentne oprogramowanie
Magazyn zarządzany jest przez oprogramowanie magazynowe Easy WMS firmy Mecalux. Umożliwia ono kontrolę i koordynację wszystkich operacji przeprowadzanych w instalacji: od przyjęcia, w trakcie którego następuje identyfikacja towaru i zatwierdzanie jego właściwości, przez proces magazynowania, który obejmuje umieszczanie palet w regałach na podstawie zadanych algorytmów i reguł, aż do wysyłki, w której grupuje się zlecenia wydania według miejsca docelowego.

Oprogramowanie stale komunikuje się z systemem ERP SAP. Niezbędne dane i informacje są przekazywane celem zarządzania magazynem z większą wydajnością i zapewnienia opłacalności wszystkich przeprowadzanych procesów logistycznych.

Ponieważ jest to w pełni zautomatyzowany magazyn, zainstalowany został moduł sterujący Galileo, który zarządza ruchem wszystkich urządzeń, układnic i przenośników. W ten sposób zagwarantowane jest maksymalne bezpieczeństwo instalacji.

Korzyści dla Klienta:

 • Duża pojemność: nowy magazyn samonośny firmy WOK może pomieścić ponad 6300 palet o różnych rozmiarach i maksymalnej wadze 600 kg.
 • Usprawnienie działania: dzięki automatyzacji wszelkie operacje przeprowadzane są bardzo dynamicznie, bez błędów, z minimalnym udziałem personelu.
 • Efektywne zarządzanie: zastosowanie Easy WMS oraz modułu Galileo zapewnia redukcję kosztów logistycznych, poprawę jakości usług oraz maksymalną wydajność magazynu.
Automatyczny magazyn samonośny
Pojemność magazynowa: maksymalnie 6352 palety
Wymiary palet: 800/1000 x 1200 x 1800/2000/2200 mm
Maksymalna waga palet: 600 kg
Liczba poziomów na wysokość: 8
Długość regałów: 77,6 m
Wysokość regałów: 21,7 m

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę