Kombinacja wielu rozwiązań do składowania oraz kompletacji pojemników i palet z produktami ślusarskimi dla Cogeferm

Kombinacja wielu rozwiązań do składowania oraz kompletacji pojemników i palet z produktami ślusarskimi dla Cogeferm

Dystrybutor Cogeferm łączy automatyczne i ręczne systemy składowania w swoim nowym centrum logistycznym w Paryżu

Cogeferm

Cogeferm, francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dystrybucji artykułów ślusarskich, powierzyło firmie Mecalux wyposażenie swojego nowego, zlokalizowanego nieopodal Paryża, centrum logistycznego o powierzchni 3000 m2 w kilka różnych systemów magazynowych, w tym automatyczny magazyn pojemnikowy miniload. W obiekcie wdrożono także system zarządzania magazynem Easy WMS, dzięki któremu Cogeferm posiada kontrolę nad wszystkimi ładunkami od momentu ich przyjęcia do magazynu do momentu wysłania zamówienia.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
 • Pobierz PDF

Kilka różnych rozwiązań w jednym magazynie

Ten średniej wielkości magazyn to doskonały przykład dla wszystkich centrów logistycznych, które przygotowują zamówienia obejmujące produkty o różnych gabarytach i które potrzebują różnych rozwiązań magazynowych w zależności od rodzaju składowanych ładunków i ich rotacji.

Magazyn firmy Cogeferm składa się z następujących części:

 1. Automatyczny magazyn pojemnikowy.
 2. Regały przepływowe do składowania pojemników.
 3. Regały przepływowe do składowania palet.
 4. Automatyczny przenośnik pojemników.
 5. Regały paletowe.
 6. Regały półkowe.
 7. Regały wspornikowe.

Automatyczny magazyn pojemnikowy jest przeznaczony głównie do przygotowywania zamówień na produkty o małych rozmiarach i niskiej rotacji (typ C), a także niektórych produktów o średniej rotacji (typ B). W magazynie tym znajdują się dwa korytarze. Istnieje możliwość dodania kolejnego, jeśli na skutek rozwoju firmy zajdzie taka potrzeba.

Magazyn przepływowy składa się z dwóch bloków regałów podzielonych wspólnym korytarzem i przeznaczonych do składowania pojemników i palet, w których znajdują się produkty o wysokiej rotacji (typ A). Zapas każdego produktu umieszczony jest w górnej części regału.

W magazynie obsługiwanym manualnie znajduje się kilka rozwiązań:

 • Regały paletowe do składowania ładunków średniej wielkości.
 • Regały do kompletacji ręcznej produktów o nieregularnych wymiarach.
 • Regały wspornikowe do składowania produktów długich (np. profile, rury).

Oprócz powyższych rozwiązań została utworzona strefa przeznaczona do konsolidacji zamówień oraz przyjmowania i wydawania towaru.

Działanie magazynu pojemnikowego
W magazynie tym znajdują się dwa korytarze z regałami o pojedynczej głębokości po obu stronach. Wzdłuż każdego korytarza przemieszcza się układnica, która automatycznie wykonuje czynności składowania i pobierania pojemników.

W przedniej części znajduje się obszerna strefa przeznaczona do przemieszczania pojemników oraz dwa stanowiska kompletacyjne w kształcie litery „U”, które są połączone przenośnikami o podwójnym obiegu.

Dzięki zastosowaniu układnicy, która może przemieszczać dwa pojemniki jednocześnie, zarówno wchodzące, jak i wychodzące, Cogeferm uzyskał oczekiwany przepływ towarów. Jeśli zostaną dodane trzeci korytarz i trzecie stanowisko kompletacyjne, liczba cykli na godzinę może wzrosnąć o 50%.

Cały proces związany z kompletacją rozpoczyna się w tej strefie. Zarządza nim oprogramowanie magazynowe Easy WMS. Pierwszy krok to umieszczenie pojemników na stanowiskach przygotowywania zamówień usytuowanych w tylnej części i wchodzących w skład systemu przenośników. Operator kompletuje po kilka zamówień jednocześnie, a gdy zgromadzi wszystkie produkty wchodzące w skład jednej grupy zamówień, daje sygnał, że pojemniki mogą zostać przetransportowane dalej do magazynu z regałami przepływowymi, po czym powtarza ten sam proces dla następnej grupy.

Magazyn z regałami przepływowymi
Pojemniki, które są uzupełniane o produkty składowane w tej strefie, docierają tutaj z magazynu pojemnikowego.

Po jednej stronie korytarza zostały zamontowane regały przepływowe do składowania palet z produktami o wysokiej rotacji (typ A) i dostarczanych przeważnie w kompletnych opakowaniach zbiorczych. Znajdują się tu w sumie 24 kanały o podwójnej głębokości.

Po przeciwnej stronie, gdzie składowane są produkty typu A wyjęte z opakowań zbiorczych, znajduje się 14 modułów regałów przepływowych o czterech poziomach ładunkowych do składowania pojemników. Na poziomach drugim, trzecim i czwartym przechowywanych jest średnio po sześć jednostek magazynowych, natomiast na pierwszym, najniższym poziomie, składuje się średnio pięć różnych produktów. Łącznie znajduje się tu 414 kanałów o głębokości pięciu kartonów.

W górnej części obu regałów znajdują się poziomy z paletami zawierającymi zapas produktów składowanych w dolnej części.

Pomiędzy regałami (między ich pierwszym a drugim poziomem) znajduje się przenośnik automatyczny. Równolegle do niego obok regałów zainstalowany jest drugi przenośnik, tym razem manualny, który pełni funkcję stołu do przygotowywania zamówień. Gotowe zamówienia przesuwane są na pierwszy przenośnik i przemieszczają się do strefy sortowania i konsolidacji. Kompletne pojemniki również są umieszczane na tym przenośniku.

Wszystkie produkty z pozostałych stref (regały paletowe, regały półkowe i regały wspornikowe) są kompletowane ręcznie. Easy WMS zarządza jednak także nimi.

Oprogramowanie magazynowe Easy WMS
Zarządzanie poszczególnymi strefami obiektu to zadanie opracowanego przez Mecalux oprogramowania magazynowego Easy WMS, które kieruje wszystkimi operacjami przeprowadzanymi w magazynie między innymi za pośrednictwem terminali radiowych.

System ten działa w oparciu o liczne sparametryzowane reguły i koordynuje wszystkie czynności wykonywane w obiekcie – od przyjęcia towaru do magazynu, poprzez kontrolę stanu magazynowego i przygotowywanie zamówień, do wysyłki gotowego zamówienia.

Easy WMS i główny system zarządzania wykorzystywany przez klienta (ERP) są ze sobą na stałe połączone, co umożliwia wymianę informacji pomiędzy nimi i ułatwia pozostałe wykonywane poza magazynem czynności.

Korzyści dla Klienta:

 • Duża pojemność magazynowa: magazyn pojemnikowy mieści 5320 europojemników o wymiarach 600 x 400 x 120/320 mm.
 • Każdy produkt na swoim miejscu: w magazynie zastosowano kilka rozwiązań, które są dopasowane do poszczególnych typów produktów i ich rotacji.
 • Niższe koszty: dzięki automatyzacji magazynu możliwe było obniżenie kosztów logistycznych.
 • Maksymalna kontrola: oprogramowanie Easy WMS zarządza wszystkimi ruchami, czynnościami i procesami odbywającymi się w magazynie
Automatyczny magazyn pojemnikowy Cogeferm we Francji
Pojemność magazynowa: 5320 pojemników
Wymiary pojemnika: 600 x 400 x 120/320 mm
Maksymalna waga pojemnika: 50 kg
Liczba układnic: 2
Głębokość obsługiwana przez układnicę: pojedyncza
Liczba stanowisk kompletacyjnych: 2
Wysokość magazynu: 8,1 m

Zapytaj eksperta