Integracja dwóch magazynów o dużej pojemości w centrum produkcyjnym Granada La Palma

Integracja dwóch magazynów o dużej pojemości w centrum produkcyjnym Granada La Palma

Granada La Palma instaluje chłodnię automatyczną wraz z regałami przesuwnymi Movirack

Integracja dwóch magazynów o dużej pojemości w centrum produkcyjnym Granada La Palma

Firma Granada La Palma, światowy lider z branży przetwórstwa owoców i warzyw, wyposażyła swoje centrum produkcyjne, które mieści się w Carchuna (Granada), w dwa nowe magazyny: automatyczny magazyn produktów świeżych oraz magazyn z regałami przesuwnymi Movirack przeznaczony na opakowania oraz materiały eksploatacyjne. Rozwiązania te zapewniają odpowiednią pojemność składowania, umożliwiają przyszłą rozbudowę, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań zwiększają wydajność pracy magazynu przy zachowaniu dbałości o najwyższą jakość produktów.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyczna chłodnia Granada La Palma w Hiszpanii
  Pojemność magazynowa: 1560 palet
  Maksymalna waga palety: 1150 kg
  Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
  Wysokość magazynu: 11,1 m
  Liczba układnic: 5
  Rodzaj układnicy: jednokolumnowa
  Magazyn z regałami Movirack firmy Granada La Palma w Hiszpanii
  Pojemność magazynowa: 1536 palet
  Maksymalna waga poziomu nośnego: 2500 kg
  Wymiary palety: 800/1000 x 1200 x 2500 mm
  Wysokość magazynu: 12,5 m
 • Pobierz PDF

Potrzeby Granada La Palma

Firma założona w 1973 roku jest obecnie jednym z największych hiszpańskich producentów i eksporterów w branży spożywczej. Specjalizuje się w uprawie różnych gatunków pomidorów, ogórków i innych warzyw. Głównym rynkiem zbytu jest Wielka Brytania oraz Francja, Hiszpania i Niemcy. W ostatnich latach firma odnotowała znaczny wzrost produkcji sięgający ponad 75 000 ton, co przełożyło się na konieczność rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego o 20 000 m2. Przedsięwzięcie to powierzono firmie Mecalux.

Rozwiązanie firmy Mecalux: dwa magazyny dla różnych produktów, spełniające różne funkcje

Zakład produkcyjny Granada La Palma jest usytuowany centralnie wśród pól uprawnych. Mecalux zbudował dwa magazyny połączone z istniejącymi budynkami. Pierwszym z nich jest automatyczna chłodnia, w której składowane są produkty świeże pochodzące z pobliskich pól. Drugi obiekt wyposażono w regały przesuwne Movirack, na których składowane są opakowania i materiały eksploatacyjne.

Schemat organizacji centrum produkcyjnego Granada La Palma składa się z następujących obiektów:

 1. Magazyn automatyczny (chłodnia).
 2. Magazyn opakowań i materiałów eksploatacyjnych.
 3. Istniejąca hala produkcyjna.
 4. Dobudowana hala produkcyjna.

Automatyczna chłodnia
Magazyn automatyczny stanowi punkt centralny całego obiektu. Produkty napływające z pól uprawnych przechodzą przez różne fazy produkcyjne, wśród których wyróżniamy sprawdzanie wymiarów oraz pakowanie, po czym kierowane są do różnych stref. Trasa produktu jest stale monitorowana.

 • Magazyn automatyczny.
 • Przyjęcie produktów z pól (dwa).
 • Przyjęcia zewnętrzne (dwa).
 • Windy paletowe (trzy).
 • Wejścia i wyjścia ze strefy produkcyjnej.
 • Przejście komunikacyjne ze strefą produkcji.
 • Przednia strefa magazynu z przenośnikami na wyższym poziomie.

Przyjęcie towaru
Wprowadzany towar pochodzi z pól uprawnych bądź zewnętrznych źródeł. Produkty pakowane są do skrzynek układanych w stos i umieszczanych na paletach. Przyjęcie towaru realizowane jest w przedniej strefie magazynu, który znajduje się w tylnej części obiektu.

Operatorzy wyposażeni w elektryczne wózki paletowe układają palety na stanowisku wejścia, po czym towar kierowany jest do stanowiska kontroli, gdzie zgodnie z wyznaczonymi parametrami weryfikowane są jego właściwości.

Po kontroli jakości towar transportowany jest na wyższy poziom przy pomocy wind paletowych.

Magazyn jest przystosowany do masowych przyjęć towaru od lokalnych rolników, które są realizowane w krótkich odstępach czasu.

Przyjęcie towaru pochodzącego ze strefy produkcji realizowane jest w dolej części magazynu, po czym winda paletowa (znajdująca się w tej strefie) przemieszcza go na wyższy poziom.

Na górnym piętrze wydzielono obszar, w którym gromadzone są palety dostarczane przez windy.

Obszar ten wyposażono również w sieć przenośników oraz strefę weryfikacji właściwości produktu.

Oddzielenie strefy przyjęcia i umieszczenie jej na wyższym poziomie przyczyniło się do eliminacji zakłóceń ze strefą wysyłki. Umożliwiło również dostęp do korytarza komunikacyjnego na niższym poziomie, który łączy nową halę produkcyjną z halą już istniejącą.

Układ magazynu
Magazyn składa się z jednego pomieszczenia chłodni o tradycyjnej konstrukcji. Kontrolowana temperatura w obiekcie ma na celu zachowanie świeżości składowanych produktów. Jego wymiary wynoszą 47 m długości, 20,5 m szerokości i 11,1 m wysokości. Magazyn umożliwia składowanie 1560 palet o wymiarach 1000 x 1200 mm oraz wadze jednostkowej 1150 kg.

Przy dokonywaniu obliczeń konstrukcyjnych regałów wzięto pod uwagę europejskie normy, takie jak EN 15512 i EN 15620, które dotyczą stalowych statycznych systemów składowania.

Chłodnia składa się z pięciu korytarzy, w których poruszają się jednokolumnowe układnice paletowe obsługujące regały o pojedynczej głębokości. Układnice wyposażone są w kabiny serwisowe, które usprawniają wszelkie prace konserwacyjne. Zadaniem układnic jest przemieszczenie palety z ładunkami od strefy wejścia do danej lokalizacji na regale.

Wysyłka towaru
Doki załadunkowe zlokalizowane są w przedniej części nowej hali produkcyjnej.

W strefie tej znajdują się również stanowiska kontroli i punkty dystrybucji towaru do różnych obszarów produkcji lub do tymczasowego składowania w magazynie.

Bezpieczeństwo w obiektach
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo personelowi oraz składowanym produktom, wszystkie strefy, w których znajdują się układnice, przenośniki lub windy, zostały wyposażone w wygrodzenia, szybkobieżne bramy rolowane oraz bariery optyczne.

Oprogramowanie Easy WMS
Praca centrum produkcyjnego jest organizowana przez system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux, który zapewnia pełne śledzenie produktu oraz kontroluje wszystkie procesy zachodzące w magazynie, w tym:

 • Zarządzanie przyjęciami towaru z punktu przyjęcia w dokach.
 • Dystrybucja palet w zależności od rotacji ładunków oraz przepływu.
 • Tworzenie mapy magazynu (kontrola lokalizacji towaru).
 • Kontrola wysyłki.
 • Monitorowanie statusu urządzeń manipulacyjnych.

Oprogramowanie zarządzające Easy WMS pozostaje w stałej komunikacji z ERP firmy Granada La Palma. Obydwa systemy przekazują sobie zlecenia oraz informacje niezbędne do prawidłowej pracy magazynu.

Dzięki temu firma uzyskuje pełną kontrolę nad przyjęciami, wszystkimi procesami produkcyjnymi, składowaniem oraz wysyłkami.

Magazyn z regałami przesuwnymi Movirack
Drugi magazyn zbudowany przez firmę Mecalux dla Granada La Palma przeznaczony jest na materiały eksploatacyjne oraz opakowania. Został wyposażony we własne doki załadunkowe oraz przejście z bramą wejściową, które łączą magazyn bezpośrednio z halą produkcyjną.

Movirack to akumulacyjny system składowania, który pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni oraz zwiększa liczbę magazynowanych palet.

Regały umieszczone są na ruchomych podstawach poruszających się po szynach, co umożliwia eliminację zbędnych korytarzy obsługowych. W celu pobrania bądź ułożenia ładunku, operator za pomocą pilota przekazuje polecenie otwarcia właściwego korytarza roboczego.

Utworzony w ten sposób korytarz umożliwia operatorowi wjazd wózkiem widłowym i swobodne wykonywanie manewrów.

System Movirack jest wyposażony w szereg urządzeń zabezpieczających, które chronią personel oraz magazynowane ładunki.

Zawiera on optyczne bariery zewnętrzne, które odcinają zasilanie w momencie wejścia operatora do korytarza, oraz bariery wewnętrzne, które wykrywają obecność osób lub przedmiotów w korytarzu i uniemożliwiają przesuwanie się ruchomych podstaw.

Korzyści dla Klienta:

 • Większa pojemność magazynu: rozbudowanie obiektu o chłodnię i magazyn materiałów eksploatacyjnych pozwoliło firmie uzyskać pojemność magazynową odpowiednią do wielkości produkcji oraz umożliwiającą przyszły rozwój.
 • Redukcja kosztów obsługi: pola uprawne, hala produkcyjna oraz magazyny są usytuowane bardzo blisko siebie, co ułatwia wykonywanie operacji i redukuje koszty logistyczne.
 • Wysoka wydajność: automatyzacja magazynu chłodni wraz z zastosowaniem oprogramowania zarządzającego Easy WMS firmy Mecalux zwiększa liczbę cykli na godzinę, a w konsekwencji rotację produktów.
 • Bezpieczeństwo instalacji: zarówno magazyn automatyczny, jak i regały przesuwne Movirack zostały wyposażone w urządzenia zabezpieczające, które zmniejszają ryzyko ewentualnego wypadku.
Automatyczna chłodnia Granada La Palma w Hiszpanii
Pojemność magazynowa: 1560 palet
Maksymalna waga palety: 1150 kg
Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
Wysokość magazynu: 11,1 m
Liczba układnic: 5
Rodzaj układnicy: jednokolumnowa

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę