Automatyzacja centrum logistycznego ZM Henryk Kania zapewniająca usprawnienie przygotowywania zamówień

Automatyzacja centrum logistycznego ZM Henryk Kania zapewniająca usprawnienie przygotowywania zamówień

Mecalux dostarcza nowy magazyn automatyczny dla wiodącego polskiego producenta wyrobów mięsnych i wędliniarskich

Automatyzacja centrum logistycznego ZM Henryk Kania zapewniająca usprawnienie przygotowywania zamówień

Decyzja o automatyzacji centrum logistycznego Zakładów Mięsnych Henryk Kania została podjęta z uwagi na konieczność zwiększenia pojemności magazynu, a także efektywności i płynności przygotowywania zamówień. Jednym z zaproponowanych firmie rozwiązań było również wdrożenie opracowanego przez Mecalux systemu zarządzania magazynem Easy WMS.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyzacja centrum logistycznego ZM Henryk Kania
  Pojemność magazynu pojemnikowego: 19 848
  Pojemność magazynu paletowego: 288
  Maksymalna ładowność pojemnika: 35 kg
  Maksymalne obciążenie palety: 700 kg
  Wysokość magazynu Miniload: 8,7 m
  Rodzaj układnicy: jednokolumnowa
  Stanowiska ręcznej obsługi: 8
 • Pobierz PDF

Centrum logistyczne w nowej odsłonie
W wyniku notowanego od kilku lat dynamicznego wzrostu sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach eksportowych oraz prognozy utrzymania się tego trendu w najbliższych latach, podjęto decyzję o budowie nowoczesnego centrum logistycznego i wyposażenie go w automatyczny system magazynowy, który umożliwi zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb firmy w obszarze logistyki.

Firmie Mecalux powierzono dostarczenie paletowego i pojemnikowego magazynu automatycznego wraz z urządzeniami, które pozwalają na sprawną komunikację pomiędzy częścią produkcyjną a obszarem ręcznej kompletacji zamówień, a także informatycznym systemem zarządzania magazynem Easy WMS, który kontroluje wszystkie procesy zachodzące w instalacji – od momentu wejścia produktów do magazynu, do ich wysyłki do klienta.

Poszczególne części magazynu:

 • Połączenie z liniami pakującymi.
 • Magazyn pojemnikowy.
 • Magazyn paletowy.
 • Przenośniki przedniej strefy wewnątrz magazynu.
 • Zewnętrzna linia przenośników i stanowiska do ręcznej kompletacji zamówień.

Połączenie z liniami pakującymi

Linie pakujące stanowią koniec linii produkcyjnej. Jest to miejsce, gdzie systemy firmy Mecalux przejmują kontrolę nad towarem.

Stanowiska pakujące skomunikowane są z resztą magazynu za pomocą podwójnej linii przenośników automatycznych: jedna z nich odstawia puste pojemniki w strefę pakowania, a druga przenosi pełne w kierunku magazynu.

Napełnianie pojemników odbywa się na końcu każdej linii lub też bezpośrednio na przenośniku nienapędzanym, który również może pełnić rolę stołu przygotowawczego. Równolegle do niego porusza się przenośnik do transportu ciągłego, który przewozi pojemniki już zapełnione.

Procesy przebiegające w strefie łączącej linie pakujące z przenośnikami są kontrolowane przez oprogramowanie magazynowe Easy WMS, które zapamiętuje wszystkie produkty umieszczane w pojemnikach i przechowuje zebrane dane aż do momentu wydania towaru.

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa przenośniki transportu ciągłego są odgrodzone metalową siatką.

Te same linie przenośników wykorzystywane są zarówno do przesyłania pojemników wewnątrz magazynu, jak i do strefy ręcznego przygotowywania zamówień. Możliwość skumulowania dużej liczby pojemników przeznaczonych do zmagazynowania pozwala na nadanie pierwszeństwa oczekującym na kompletację.

Magazyn

Obiekt został podzielony na dwie strefy chłodnicze przeznaczone do odmiennych celów. Większa strefa służy do przechowywania pojemników z gotowymi produktami, mniejsza do składowania palet z przygotowanymi zamówieniami, które nie są przeznaczone do dystrybucji bezpośrednio po zakończeniu procesu przetwórczego.

Automatyczny magazyn pojemnikowy
Magazyn składa się z sześciu korytarzy z umieszczonymi po obu stronach regałami o podwójnej głębokości o wysokości 8,7 m. Każdy regał składa się z 47 modułów 17-poziomowych i dwóch modułów 14-poziomowych. Całkowita pojemność magazynu wynosi 19 848 pojemników.

W korytarzach poruszają się układnice typu Miniload, które są wyposażone w mechanizm wyjmujący podwójnej głębokości. Pozwala on na manewrowanie dwoma pojemnikami naraz zarówno w strefie wejść, jak i wyjść.

Stanowiska kompletacji i obsługi pojemników są przystosowane do przyjmowania dwóch pojemników jednocześnie.

W tylnej części wygrodzono obszar, w którym pracownicy mogą bezpiecznie wykonywać prace konserwacyjne.

Po przeciwnej stronie znajdują się wejścia do korytarzy. Zostały one wyposażone w drzwi bezpiecznego dostępu, których otwarcie skutkuje odcięciem zasilania układnicy.

Automatyczny magazyn paletowy
Magazyn paletowy składa się z jednego korytarza, w którym porusza się układnica obsługująca palety z wyrobami gotowymi do wysyłki.

Zarówno wejścia, jak i wyjścia realizowane są z jednego przenośnika, który znajduje się w bocznej części strefy ręcznej kompletacji, w pobliżu punktu wejścia pustych pojemników.

Przenośnik ten łączy magazyn z częścią wspólną, która sąsiaduje z rampami załadowczymi. Na tym etapie kolejność operacji nadzoruje pracownik (wejście/wyjście), późniejsze etapy są w pełni zautomatyzowane.

Przygotowanie zamówień
Do ręcznej kompletacji zamówień przystosowanych jest osiem stanowisk z dwoma przenośnikami, na których można umieścić do sześciu pojemników.

Nieustająca rotacja pojemników zrodziła potrzebę opracowania szeregu rozwiązań dla zapewnienia stałej dostępności wolnych miejsc. Niewykorzystywane w danym momencie, puste pojemniki mogą być składowane w magazynie, na paletach bądź też odkładane w specjalnym miejscu przeznaczonym do tego celu, a następnie przesyłane do pakowni.

Znaczna liczba łatwo dostępnych miejsc w tej części instalacji pozwala uniknąć niedogodności związanych z koniecznością ciągłego ich odstawiania.

Easy WMS
System zarządzania magazynem Easy WMS jest wielofunkcyjnym programem stworzonym przez firmę Mecalux, który pozwala na sterowanie złożonymi procesami dowolnego typu magazynu.

Zarządzające centrum logistycznym Zakładów Mięsnych Henryk Kania oprogramowanie Easy WMS, współpracuje z oprogramowaniem Galileo.

Galileo steruje elementami mechanicznymi wewnątrz instalacji oraz zapewnia kontrolę nad ich działaniem.

Easy WMS firmy Mecalux pozostaje również w stałej łączności z programem ERP SAP użytkownika magazynu, zapewniając ciągły przepływ informacji, kontrolę operacji oraz wymianę poleceń niezbędnych do zagwarantowania poprawnego działania magazynu.

Korzyści dla Klienta:

 • Duża pojemność składowania: 19 848 pojemników Miniload oraz 288 palet.
 • Wzrost produktywności: automatyzacja systemu składowania umożliwia zwiększenie tempa przepływu towarów, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie zdolności produkcyjnej. W znacznym stopniu pomaga również zapobiec potencjalnym błędom.
 • Pełna kontrola: system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux pozwala na kontrolowanie i optymalizację wszystkich działań, procesów i operacji realizowanych w magazynie ZM Henryk Kania.
Automatyzacja centrum logistycznego ZM Henryk Kania
Pojemność magazynu pojemnikowego: 19 848
Pojemność magazynu paletowego: 288
Maksymalna ładowność pojemnika: 35 kg
Maksymalne obciążenie palety: 700 kg
Wysokość magazynu Miniload: 8,7 m
Rodzaj układnicy: jednokolumnowa
Stanowiska ręcznej obsługi: 8

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę