Mecalux opracowuje system magazynowy możliwy do zastosowania we wszystkich bazach serwisowych Renfe

Mecalux opracowuje system magazynowy możliwy do zastosowania we wszystkich bazach serwisowych Renfe

Automatyczny system składowania pojemników i palet wraz z regałami wspornikowymi w „modelowym magazynie” firmy Renfe

Mecalux opracowuje system magazynowy możliwy do zastosowania we wszystkich bazach serwisowych Renfe

Mecalux, stały dostawca Renfe, zaprojektował magazyn dostosowany do potrzeb każdego centrum serwisowego tego przedsiębiorstwa kolejowego. Zaproponowane rozwiązanie to połączenie magazynu pojemnikowego miniload, automatycznego magazynu paletowego i magazynu z regałami wspornikowymi, na których składuje się produkty o dużych gabarytach. Wszystkie magazyny są kontrolowane przez Easy WMS – system zarządzania magazynem firmy Mecalux.

Automatyczny magazyn miniload

To idealne rozwiązanie do składowania części zamiennych o małych gabarytach w pojemnikach o wymiarach 600 x 400 mm (tzw. europojemniki). Układnica transportuje pojemniki między stanowiskami przygotowania zamówień a regałami pojedynczej głębokości znajdującymi się po obu stronach korytarza, po którym się porusza.

Stanowiska kompletacji znajdujące się na końcu korytarzy, pozwalają na szybki i łatwy dostęp do produktu, który znajduje się w pojemniku. Z kolei pojemniki przemieszczają się automatycznie zgodnie z trasą wyznaczoną przez system zarządzania magazynem.

Uzupełnianie produktów odbywa się na stanowisku kompletacji. Wykonywane jest w momencie, kiedy kompletacja zamówień jest ograniczona, aby zminimalizować możliwość kolidowania ze sobą obydwu tych czynności.

Automatyczny magazyn paletowy

Magazyn ten znajduje się obok magazynu miniload i jest przeznaczony do składowania elementów o średnich wymiarach i wadze, które są umieszczone na europaletach. Regały pojedynczej lub podwójnej głębokości znajdują się po obu stronach korytarza, po którym jeździ układnica obsługująca palety.

Ładunki są umieszczane za pomocą wózka na automatycznym stanowisku kontrolnym, na którym sprawdzany jest stan, waga i wymiary palet.

Przygotowanie zamówień może być wykonywane również na palecie, która jest wysyłana automatycznie do przenośnika wyjściowego, skąd jest odbierana przez wózek widłowy (paleta z jednym rodzajem produktu). Jednakże zazwyczaj paleta jest wysyłana bezpośrednio do stanowiska kompletacji ręcznej, a następnie trafia na regał.

Magazyn przeznaczony do składowania produktów o dużych gabarytach
Magazyn ten przeznaczony jest do składowania produktów o dużych wymiarach, których nie można umieścić na paletach. Najlepszym rozwiązaniem do składowania produktów o różnych rozmiarach i wadze są regały wspornikowe przeznaczone do ciężkich ładunków. W tym systemie jednostki ładunkowe (np. metalowe profile, duże palety o niestandardowych wymiarach) składowane są na ramionach, dzięki czemu pojemność magazynu jest maksymalnie wykorzystywana.

W korytarzu roboczym stosowane są wózki bocznego załadunku w celu ułatwienia manipulacji ładunkami o dużych gabarytach.

Zarządzanie magazynem: Easy WMS
Wszystkie strefy w magazynie obsługiwane są przez system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux, który został zaprojektowany zarówno do magazynów automatycznych, jak i konwencjonalnych. System ten optymalizuje wszystkie ruchy i procesy zachodzące w obiekcie.

System Easy WMS funkcjonuje w oparciu o sparametryzowane reguły. Jest uzupełnieniem operacji wykonywanych w magazynie, takich jak: przyjęcie produktu, kontrola stanu magazynowego, przygotowanie zamówień, wysłanie produktu.

Działanie automatycznych układnic i przenośników jest również zarządzane przez system Easy WMS za pośrednictwem oprogramowania sterującego Galileo firmy Mecalux.

Komunikacja systemu Easy WMS z systemem ERP Klienta jest stała i dwukierunkowa. Oba systemy przekazują sobie odpowiednie dane w celu skutecznego zarządzania magazynem oraz operacjami odbywającymi się poza nim.

Korzyści dla Klienta:

  • Zwiększona pojemność składowania: w magazynie można składować dużą liczbę palet i pojemników o wymiarach 600 x 400 mm.
  • Duża różnorodność produktów: w magazynie można przechowywać produkty o zróżnicowanych rozmiarach i wadze dzięki zastosowaniu różnych systemów składowania.
  • Magazyn wzorcowy: Mecalux zaprojektował magazyn, który można zamontować w każdym centrum utrzymania Renfe, co zapewnia oszczędność czasu i redukcję kosztów.
  • Pełna kontrola: system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux optymalizuje wszystkie operacje związane z przepływem produktów.

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę