Automatyczny magazyn samonośny o wysokości 20 m dla brazylijskiej firmy farmaceutycznej Novamed

Automatyczny magazyn samonośny o wysokości 20 m dla brazylijskiej firmy farmaceutycznej Novamed

Novamed całkowicie automatyzuje składowanie, transport oraz zarządzanie magazynem

Automatyczny magazyn samonośny o wysokości 20 m dla brazylijskiej firmy farmaceutycznej Novamed

Mecalux zaprojektował, zbudował i wyposażył automatyczny magazyn samonośny o wysokiej wydajności w Manos (Brazylia) dla firmy Novamed, która specjalizuje się w produkcji farmaceutyków. Kompleksowy projekt obejmował również system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux oraz oprogramowanie sterujące Galileo.

 • Zdjęcia
 • Dane techniczne
  Automatyczny magazyn samonośny Novamed w Brazylii
  Pojemność magazynowa: 4048 palet
  Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
  Maksymalna waga palety: 750 kg
  Wysokość magazynu: 20 m
  Poziomy nośne: 11
  Liczba układnic: 2
  Rodzaj układnicy: jednokolumnowa
  Rodzaj chwytaka: podwójnej głębokości
  System konstrukcyjny: samonośny
 • Pobierz PDF

Historia Novamed

Firma Novamed należy do grupy NC (lidera w sektorze farmaceutycznym w Ameryce Łacińskiej). Powstała w 2009 roku i specjalizuje się w produkcji i dystrybucji leków. W wyniku szybkiego rozwoju Novamed zbudowała w 2014 roku jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk leków na świecie. Jest też pierwszą firmą farmaceutyczną zlokalizowaną w Strefie Wolnocłowej w Manaos, w stanie Amazonas.

Na terenie 250 000 m² zbudowano nowoczesny kompleks budynków o powierzchni 35 000 m², w którym zatrudnienie znalazło 500 osób. Jest to centrum produkcyjne, w którym wytwarza się 1,5 biliona tabletek miesięcznie, oraz kompleksowy i wydajny magazyn automatyczny.

Automatyczny magazyn samonośny

Novamed potrzebował magazynu, który znajdowałby się blisko centrum produkcyjnego i w którym mógłby pomieścić dużą liczbę produktów. Ponadto konieczna była automatyzacja transportu wewnętrznego w celu lepszego zarządzania dużą liczbą pozycji asortymentowych.

Rozwiązanie zaproponowane przez Mecalux to budowa położonego obok hali produkcyjnej automatycznego magazynu samonośnego o wysokości 20 m. Przyjęcie towaru z produkcji odbywa się poprzez system przenośników połączonych ze strefą załadunku/rozładunku, natomiast wydanie towaru z magazynu odbywa się poprzez niezależny system przenośników.

W skład magazynu wchodzą:

 1. Strefa składowania.
 2. Strefa przyjęcia towaru.
 3. Strefa wydania towaru.
 4. Strefa odrzuconych palet.
 5. Pomieszczenie klimatyzowane.

W magazynie samonośnym konstrukcja budynku składa się z samych regałów, a elewacja zewnętrzna w postaci paneli jest do nich przymocowana.

Podczas obliczeń wytrzymałościowych magazynu samonośnego należy wziąć pod uwagę między innymi takie zmienne jak: ciężar regałów i składowanego towaru, parcie i ssanie wiatru, siły wywierane przez działające układnice oraz siły sejsmiczne występujące na danym terenie.

Wnętrze magazynu
Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni pojemność składowania magazynu firmy Novamed wynosi ponad 4000 palet na powierzchni 845 m².

Instalacja składa się z dwóch korytarzy o długości 58,7 m. Po ich obu stronach znajdują się regały o podwójnej głębokości. Każdy regał składa się z 23 modułów i 11 poziomów nośnych. W każdym korytarzu jeździ układnica, która obsługuje składowane palety.

Zastosowanie układnic zwiększa wydajność obiektu oraz zmniejsza liczbę osób potrzebnych do obsługi ładunków. Jednokolumnowe układnice zastosowane w magazynie firmy są wyposażone w kabinę, która znajduje się na wózku podnoszącym. Ułatwia to przeprowadzanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

Przyjęcia i wydania: system przenośników
Przyjęcie składowanego na palecie towaru, który pochodzi z produkcji, odbywa się poprzez system przenośników. Jest on połączony z korytarzami składowania za pomocą wózka wahadłowego. W strefie przyjęć znajdują się trzy stanowiska kontrolne, na których sprawdza się zgodność wymiarów, wagi i jakości palet z wymogami instalacji.

Wydanie towaru odbywa się również za pośrednictwem niezależnego systemu przenośników, który, podobnie jak w obszarze przyjęć, jest połączony z magazynem za pomocą wózka wahadłowego.

System zarządzania i sterowania magazynem: Easy WMS firmy Mecalux i Galileo
Mecalux wdrożył system zarządzania magazynem Easy WMS, który kieruje wszystkimi przeprowadzanymi operacjami – od wejścia towaru z produkcji, aż do jego wysyłki.

System ten ma następujące funkcje:

 • Zarządzanie przyjęciami towaru pochodzącego z linii produkcyjnych.
 • Umieszczanie palet w magazynie przy zastosowaniu wcześniej określonych reguł: rodzaju produktu, optymalizacji przestrzeni i maksymalnej wydajności.
 • Zarządzanie stanem magazynowym i mapą magazynu (rodzaj towaru i jego miejsce w magazynie).
 • Wstępne przygotowanie załadunku według określonego porządku i załadunek na ciężarówki.
 • Podgląd stanu różnych stref magazynu oraz urządzeń w nich pracujących.
 • Sterowanie ruchami wszystkich urządzeń manipulujących ładunkami oraz środkami bezpieczeństwa za pomocą oprogramowania sterującego Galileo.

Komunikacja Easy WMS z systemem ERP klienta jest stała i dwukierunkowa. Oba systemy przekazują sobie odpowiednie dane w celu skutecznego zarządzania magazynem.

Korzyści dla Klienta:

 • Duża pojemność na małej przestrzeni: Novamed może składować 4048 palet o wymiarach 1000 x 1200 mm na powierzchni 845 m².
 • Większa wydajność: zwiększono wydajność magazynu dzięki automatyzacji procesów składowania.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w instalacji: eliminacja pracy operatorów wewnątrz magazynu redukuje ryzyko wypadków oraz zwiększa bezpieczeństwo instalacji i ładunków.
 • Skuteczne zarządzanie: dzięki systemowi Easy WMS od Mecalux i oprogramowaniu Galileo firma Novamed efektywnie zarządza wszystkimi ruchami i procesami w magazynie.
Automatyczny magazyn samonośny Novamed w Brazylii
Pojemność magazynowa: 4048 palet
Wymiary palety: 1000 x 1200 mm
Maksymalna waga palety: 750 kg
Wysokość magazynu: 20 m
Poziomy nośne: 11
Liczba układnic: 2
Rodzaj układnicy: jednokolumnowa
Rodzaj chwytaka: podwójnej głębokości
System konstrukcyjny: samonośny

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę